เรียนต่อป.ตรี เยอรมัน / เรียนต่อป.โท เยอรมัน / เรียนต่อเยอรมัน / เรียนต่อประเทศเยอรมนี / เรียนภาษาเยอรมัน /

Studienkolleg คืออะไร

Studienkolleg เป็นเหมือนสะพานของนักเรียนอินเตอร์ที่จะพาน้องๆ เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เยอรมนีได้และเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยในสังคมของเยอรมนีได้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนที่เยอรมนีหากเป็นนักเรียนไทยวุฒิการศึกษาไม่สามารถเทียบกับวุฒิของเยอรมนีได้ดังนั้นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรปจะต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Studienkolleg เป็นเวลา 1 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้ Studienkolleg เป็นเหมือนโรงเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนปรับพื้นฐานทั้งด้านภาษาวิชาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย Feststellungsprüfung Test พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ค่านิยมในสังคมชาวเยอรมันอีกด้วย

Studienkolleg in Germany ได้อะไร ?

 • น้อง ๆ จะได้เรียนรู้สังคมของคนเยอรมนี น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียนเยอรมนี หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับชีวิตในมหาวิทยาลัย และทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
 • พัฒนาทักษะภาษาเพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าเรียน Studienkolleg น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะทางภาษาให้เหมาะสมกับที่เราจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วเราก็สามรถเข้าใจเนื้อหาเหมือนกับนักเรียนเยอรมันเลย

การอ่าน – สามารถเข้าใจหนังสือตำราเรียนวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่เน้นทางวิทยาศาสตร์

การฟัง – นักเรียนสามารถเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูด เช่น การฟังในห้องเรียน การนำเสนองาน การอภิปรายเรื่องเฉพาะ การโต้วาที

การเขียน – นักเรียนสามารถเขียนเขียนให้สอดคล้องและมีโครงสร้างอย่างมีเหตุผลได้ นอกจากนี้สามารถนำเสนอและอภิปรายในประเด็นที่มีความซับซ้อนได้

– การพูด – นักเรียนสามารถสื่อสารอย่างมั่นใจในเนื้อหาทางวิชาการโดยทั่วไปได้ เช่น การอภิปราย การทำรายงาน และการนำเสนองาน


Studienkolleg มี 2 ประเภท คือ

 1. University เมื่อเรียน Studienkolleg ที่อยู่ในเครือของ University จบแล้ว น้อง ๆ สามารถสอบเข้าเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้าเรียนต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมนี
 2. University of Applied Sciences ถ้าน้อง ๆ Studienkolleg ที่อยู่ในเครือของ University of applied sciences น้อง ๆ สามารถสอบเข้าเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือ University of applied sciences เท่านั้น

หลักสูตรของ Studienkolleg

1 มหาวิทยาลัย University Studienkollegs เปิดสอนหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย:

 • M-course สำหรับการเรียนทางการแพทย์ ชีวภาพ และเภสัชศาสตร์
 • T-course สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิค
 • W-course สำหรับบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
 • G-course สำหรับการเรียนมนุษยศาสตร์ และภาษาเยอรมนี
 • S-course สำหรับการศึกษาด้านภาษา


2 มหาวิทยาลัย University of applied sciences เปิดสอนหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย:

 • TI-course สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • WW-course สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
 • GD-course สำหรับสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และออกแบบ
 • SW-course สำหรับสาขาสังคมศาสตร์

ถ้าไม่เรียน Studienkolleg ได้ไหม

 • หากไม่เรียน Studienkolleg สามารถทำได้ แต่น้อง ๆ จะต้องเรียนจบปริญญาตรีชั้นปี 2 ของ มหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย น้อง ๆ จะสามารถเทียบโอนเพื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนี โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย
S__39174148
FH-cover-page-2022-8-20-01
Astudy-tour-07-2022-CoverPage
German_Course_Web_Banner
cover-page-exchange-2022
2022cover-page---summercamp-germany-international-student
previous arrow
next arrow

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต