เรียนต่อเยอรมนี EP.09 – สามารถใช้วุฒิไหนเข้ามหาลัยใน Germany ได้บ้าง

การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีนั้น จะต้องมีการเทียบวุฒิให้เท่ากับ “Abitur” หรือง่าย ๆ คือวุฒิจบ ม.ปลายของทางเยอรมัน ซึ่งสำหรับนักเรียนม. 6 ที่เพิ่งจบใหม่เราไม่ได้สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย ฉะนั้นขั้นตอนปกติสำหรับเด็กไทยที่จบม.6 หรือ ปวช. นั้นคือ ต้องสมัครเข้าเรียน Studienkolleg (การเรียนปรับพื้นฐาน) เพื่อสอบจบ Feststellungsprüfung (FSP) เพื่อปรับวุฒิให้เทียบเท่าและสามารถมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อให้ระดับมหาวิทยาลัยได้

สำหรับวุฒิอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้ (โดยอาจไม่ต้องเรียน Studienkolleg เพิ่ม) ได้แก่

1. AS & A-Level 

ดยมีข้อกำหนดทั่วไปดังนี้ 
– ต้องเรียนทั้งหมด 4 วิชา โดย 3 ใน 4 วิชานั้นต้องเป็นวิชาระดับ A-Level โดยอีกหนึ่งวิชาสามารถเป็น AS-Level ได้
– ใน 4 วิชาที่เลือกเรียนนั้นต้องมีวิชาภาษา อย่างน้อยระดับ AS-level ซึ่งภาษาระดับ AS-level ถือเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของทางมหาวิทยาลัยในการรับเข้าเรียนปริญญาตรี
– ต้องเรียน คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์
– ไม่รับวิชาสายอาชีพ

2. IB-Diploma 

วุฒินี้สามารถเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลายของเยอรมัน ภายใต้ข้อกำหนดแยกย่อยอีกต่างหาก
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.daad.or.th/en/study-research-in-germany/admission-requirements/ib/

* GED (general equivalency diploma) และ กศน. ไม่สามารถใช้ในการเทียบวุฒิเข้าศึกษาต่อระดับมหาลัยของประเทศเยอรมนีได้