Summer Camp

NEW ZEALAND

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2566)
ปิดรับสมัคร...

SUMMER CAMP NEW ZEALAND
IN CHRISTCHURCH AND NELSON

ซัมเมอร์แคมป์ 2023 เมืองไครสต์เชิร์ช
และ เนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์
ระยะเวลา 3 สัปดาห์
ตั้งแต่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2566
ราคาเพียง 199,500 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ

ซัมเมอร์นี้มีอะไรมากกว่าที่คิด.. เปิดประสบการณ์การนั่งเรียนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนมัธยม น้องๆ จะได้มาสัมผัสกับ การเรียนการสอน วัฒนธรรมที่แตกต่าง มิตรภาพที่หาได้ยาก การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าในต่างแดน ไม่เพียงแค่นั้น!! จะมีเพื่อน “บัดดี้” ชาวกีวี่เป็นคนดูแลตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียน

Special Class ชั้นเรียนพิเศษ น้องๆ จะได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกับกิจกรรมใน Class เช่น ทำอาหาร, ดนตรี, เต้นรำ, งานศิลปะ, งานฝีมือ, วิศวกรรม เป็นต้น และยังได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์อีกด้วย มีครูพี่เลี้ยงร่วมเดินทางด้วยตลอดโครงการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจมองว่าไม่พอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะพี่ๆ นกฮูกได้ออกแบบแคมป์ ที่มีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้นในห้องเรียนจริง โดยเจ้าของภาษา มีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และจะมีเพื่อนบัดดี้เป็นชาวกีวี่อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ ทางเรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทาง ไปรับ ไปส่ง ในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

1. ได้มีโอกาสในการทดลองเรียนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนมัธยม Waimea College

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 13– 18 ปี

2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดีและไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และข้อตกลงของโครงการฯได้

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ
3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2566

หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2556 หรือ จนกว่าจะเต็ม

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอได้จากอาจารย์ที่ดูแลโครงการฯ หรือคลิก LINE@ Owl Education

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอเลขที่บัญชีและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ LINE@ Owl Education

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ ทราบภายหลัง

3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโครงการจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

6. มีครูผู้นำกลุ่มจากประเทศไทยดูแลนักเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Summer Camp New Zealand

รวมทั้งสิ้น 199,500 บาท แบ่งชำระ 3 งวด

75,000฿

งวดที่ 1

ชำระภายในวันที่ 15.11.2022

75,000฿

งวดที่ 2

ชำระภายในวันที่ 15.12.2022

49,500฿

งวดที่ 3

ชำระภายในวันที่ 15.02.2023

หมายเหตุ : นักเรียนต้องส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้ทางอาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

จ่าย 199,500 บาท ได้อะไรบ้าง?

ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยม

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และการเดินทาง

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

ค่าอาหาร 3 มื้อ

ค่าที่พัก Host family and Hotel

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ 10,000 บาท

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2566

เวลาเรียน จันทร์ พุธ ศุกร์ 08.30-14.00
อังคาร พฤหัสบดี 08.30-15.10

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

VIDEO บรรยากาศการเรียนในโครงการ

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 / 061 654 1565

Subscribe Now