เรียนซัมเมอร์แคมป์ / ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน / Summer camp 2022 in Germany / แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ / เอเจนซี่เรียนต่อ / ค่ายฤดูร้อน / เรียนภาษาระยะสั้น / เรียนภาษาที่ต่างประเทศ

STUDY TOUR WITH OWL EDUCATION

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 – 22 ตุลาคม 2565

ราคาเพียง 179,500 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ


เหตุใดจึงควรให้ความสำคัญกับ ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ช่วงปิดเทอม ซัมเมอร์แคมป์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ Summer Camp in London / ซัมเมอร์แคมป์ประเทศเยอรมนี Summer Camp in Germany และ ซัมเมอร์แคมป์นิวซีแลนด์ Summer Camp in New Zealand หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง ทางความรู้ด้านภาษา การเข้าสังคม และยังได้เจอประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น 2-4 สัปดาห์นี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ดังนั้น ทางพี่ ๆ นกฮุกผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์เยอรมัน รวมถึงซัมเมอร์แคมป์นิวซีแลนด์ ได้ออกแบบแคมป์ ที่มีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้น โดยเจ้าของภาษา และม มีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็ก ๆ ทางเรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทาง ไปรับ ไปส่ง ในทุก ๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี (Summer in Germany) น้อง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน การเรียนจะเป็นการเรียนสนทนาภาษาเยอรมัน และ แกรมม่าเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ 2) ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนซัมเมอร์ภาษาเยอรมัน ที่ต่างประเทศ ทาง Owl Education ขอนำเสนอโครงการเรียนซัมเมอร์แคมป์ที่ต่างประเทศ ที่ดีที่สุด และ ถูกที่สุด น้องๆจะได้เรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ และ ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนและเปลี่ยน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศเยอมนีในระดับมัธยม (High School in Germany) เรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน

ข้อดีของการไปซัมเมอร์แคมป์ที่ประเทศเยอรมนี

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 12 -21 ปี

2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือ ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดี และ ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อตกลงของโครงการฯได้


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ

ระยะเวลาโครงการฯ 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 – 22 ตุลาคม 2565


หมดเขตรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จนกว่าจะเต็ม


เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ใบสมัคร พิมพ์ได้จาก www.owl-education.com พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อ

2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระผ่านบัญชีกสิกรไทย (ขอเลขที่บัญชีได้ที่ line :@owl.education)


ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล ชัดเจน ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และ เอกสารประกอบการสมัคร
 • พร้อมทั้งชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ
 • สามารถชำระเงินได้ที่อาจารย์ผู้ดูแลโครงการหรือเจ้าหน้าที่ Owl Education

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

179,500 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวม

 • ค่าเรียนภาษาเยอรมัน
 • ค่าที่พัก Standard Apartment and Hotel
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-FRA/ ZUR-BKK) สายการบิน THAI AIRWAY
 • ค่าเดินทางระหว่างเมือง
 • ค่าประกันสุขภาพ และ การเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ประเทศเยอรมนี 4,000 บาท
 • ไม่รวมค่าตรวจโควิดทุกกรณี และ ค่า test and go ขากลับเข้าไทย
 • ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ
 • ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าแปลเอกสาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว


รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการฯ


1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ จำนวน 179,500 บาท

โดยชำระผ่านบัญชีกสิกรไทย (ขอเลขที่บัญชีได้ที่ line :@owl.education)

2. นักเรียนต้องส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่ากับทางโครงการฯ

3. การปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ โครงการฯ ในวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

4. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

5. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

6. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

7. มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลนักเรียนตลอดทั้งโครงการฯ


หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ โครงการฯ

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 – 22 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ : German Lesson เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 09:00 – 12:30 น. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Agency เรียนต่อเยอรมัน / Agency แนะแนวเรียนเยอรมัน / เอเจนซี่เรียนต่อเยอรมัน / นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน / ซัมเมอร์แคมป์เยอรมัน / ซัมเมอร์เยอรมันศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต