Summer Camp

GERMANY

(Study Tour In Germany & Switzerland) 2 ประเทศ 8 เมือง
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (วันที่ 6 เมษายน - 27 เมษายน 2566) 
กำลังเปิดรับสมัคร...

STUDY TOUR WITH OWL EDUCATION

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 6 - 27 เมษายน 2566
ราคาเพียง 199,500 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี (Summer in Germany) น้อง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน การเรียนจะเป็นการเรียนสนทนาภาษาเยอรมัน และ แกรมม่าเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ 3) ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม น้องๆ จะได้เรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และ ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศเยอรมนีในระดับมัธยม (High School in Germany) เรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น 2-4 สัปดาห์นี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้น โดยเจ้าของภาษา และมีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และ study tour 2 ประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ ทางเรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทาง ไปรับ ไปส่ง ในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 12 -21 ปี

2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือ ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดี และ ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อตกลงของโครงการฯ ได้

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ
3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 6 - 27 เมษายน 2566

หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
30 พฤศจิกายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็ม

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอได้จากอาจารย์ที่ดูแลโครงการฯ หรือคลิก LINE@ Owl Education

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอเลขที่บัญชีและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ LINE@ Owl Education

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ ทราบภายหลัง

3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

6. มีครูผู้นำกลุ่มจากประเทศไทยดูแลนักเรียน

หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

รวมทั้งสิ้น 199,500 บาท แบ่งชำระ 3 งวด

งวดที่ 1

฿ 75,000
  • ชำระภายใน วันที่ 15.11.2022

งวดที่ 2

฿ 75,000
  • ชำระภายใน วันที่ 15.12.2022

งวดที่ 3

฿ 49,500
  • ชำระภายใน วันที่ 15.02.2023

จ่าย 199,500 บาท ได้อะไรบ้าง?

0

ค่าเรียนภาษาเยอรมัน

0

ค่าที่พัก Host Family and Hotel

0

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-FRA/ ZUR-BKK)

0

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

0

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

0

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

0

ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)

0

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้น

0

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศเยอรมนี 7,000 บาท

0

ค่าตรวจโควิดทุกกรณี

0

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

0

ค่าอินเตอร์เน็ต

0

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

0

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 6 เมษายน - 27 เมษายน 2566

หมายเหตุ : German Lesson เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 09:00 – 12:30 น. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 สายด่วน พี่ปู 061 654 1565

Subscribe Now