เรียนต่อเยอรมัน / เรียนป.ตรีเยอรมัน / เรียนต่อเยอรมนี / ทุนเรียนต่อเยอรมัน / ทุนเรียนเยอรมัน / เรียนเยอรมันฟรี / เรียนต่อเยอรมันStudy in Germany เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียน ป.ตรี เยอรมัน

สถาบัน Studienkolleg Düsseldorf ตั้งอยู่ เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน 1 ปีการศึกษา (Foundation Course หรือ ภาษาเยอรมันเรียกว่า Studienkolleg ) ก่อนการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ไม่ต้องสอบเข้า เปิดสอน ในหลักสูตร  T-Course, M-Course, W-Course, G-Course และ T+M Course นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยใน ระดับ B1 หลังจากเรียนจบ Foundation Course หรือ ภาษาเยอรมันเรียกว่า Studienkolleg น้อง ๆจะต้องสอบ Assessment test หรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) ของรัฐบาล เพื่อจบการศึกษา Studienkolleg Year และนำผลสอบ FSP ไปยื่นเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเทศเยอรมนีต่อไป หากน้อง ๆ มีความรู้ระดับภาษาไม่ถึง B1 ทางสถาบันมีหลักสูตรภาษาเยอรมันโดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียน Studienkolleg Year

นอกจากนี้ สถาบัน Studienkolleg Düsseldorf มีบริการช่วยนักศึกษาจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี บริการจัดหาที่พัก บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน พร้อมจัดหาประกันสุขภาพ

รายละเอียดหลักสูตร Studienkolleg ที่เปิดสอน

 • T – Course
 • M – Course
 • W – Course
 • G – Course
 • M+T – Course
T – Course

T stands for technical studies! You want to study natural sciences, mathematics or technical subjects like business informatics or engineering? Our preparatory T-Course prepares you efficiently for the assessment exam (Feststellungsprüfung) that you need to study, for example, mathematics or engineering in Germany.

 • Engineering
 • Civil Engineering
 • Automotive Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mathematics
 • Physics
 • Business Informatics
 • Industrial
 • Engineering
 • Industry and Processing Technology etc.
 • Lesson Overview (30)

German 12

Mathematics 6

Physics 6

Chemistry 6

 • Winter semester

Start 01.09.2020

End 31.08.2021

 • Summer semester

Start 01.02.2021

End 31.01.2022

Coures Overview

Written examinations German, Mathematics, Physics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 5 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 5.500 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

M – Course

M stands for Medicine! Do you want to study in the field of medicine, biology or pharmaceutical studies? You will find the most sufficient preparation for your German assessment test (=Feststellungsprüfung, FSP) in our preparatory M-Course.

 • Medicine
 • Dentistry
 • Pharmacy
 • Biology
 • Biochemistry
 • Microbiology and more
 • Lesson Overview (30)

German 12

Biology 6

Physics 6

Chemistry 6

 • Winter semester

Start 01.09.2020

End 31.08.2021

 • Summer semester

Start 01.02.2021

End 31.01.2022

Coures Overview

Written examinations Biology, German, Physics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 5 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 5.500 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

W – Course

W stands for Wirtschaft, meaning “economics” or “business” in German. The preparatory W-Course will prepare you for your German assessment test (Feststellungsprüfung, FSP), if you plan to study in the field of business studies or social sciences. 

 • Business Studies
 • Business Informatics/Information Systems
 • Economics
 • Sociology
 • Tourism Management
 • Political Sciences and more
 • Lesson Overview (30)

German 12

Mathematics 6

Economics 6

English 6

 • Winter semester

Start 01.09.2020

End 31.08.2021

 • Summer semester

Start 01.02.2021

End 31.01.2022

Coures Overview

Written examinations German, Mathematics, Economics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 5 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 5.500 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

G – Course

G like Geisteswissenschaft, which means “humanities” in German. If you plan to study German studies, education, philosophy, music, art or even law in Germany, you will need to pass the German assessment test (Feststellungsprüfung, FSP). Therefore, the preparatory G-Course Compact teaches you German, history, and social sciences to prepare you most efficiently for the exam in only one semester.

 • German Studies
 • Arts & Design
 • Music
 • History
 • Journalism
 • Theology
 • Literature
 • Philosophy
 • Law and many more
 • Lesson Overview (36)

German 9

German literature 9

Social science 9

History 9

 • Winter Semester 2020/2021

Start 01.09.2020

End 28.02.2021

Coures Overview

Written examinations German, History, Social sciences

Oral examination German literature

Course extent 1 Semester

Course duration 24 weeks

Fee 4.200 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B2

M+T – Course

M+T stands for medical and technical sciences! Our combinational preparatory course “M+T” is dedicated to students that are undecided between wether studying medical and technical studies. If you are planning to keep yourself open to either studying medicine, biology, pharmacology or engineering, mathematics and physics, you will find the most optimal preparation for the German assessment test (Feststellungsprüfung, FSP) within this M+T-Course.

Who needs the M+T-Course?

A M+T-Course is for all foreign students who have to apply for a Studienkolleg in Germany and intend to study technical, natural and medical sciences. At the M+T-Course, you will be taking lessons in Biology, German, Mathematics and Physics, which will suitably prepare you for the FSP test.

Coures Overview

Written examinations Biology, German, Mathematics, Physics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 6 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 7.000 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

 • Lesson Overview (36)

German 12

Mathematics 6

Biology 6

Physics 6

Chemistry 6

 • Winter Semester

Start 01.09.2020

End 31.08.2021

 • Summer Semester

Start 01.02.2021

End 31.01.2022

Accommodation

สำหรับสถาบัน Studienkolleg Düsseldorf มีบริการจัดหาที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โดยมีที่พักให้เลือก 4 แบบ คือ

▶ Standard-Apartment: Double Room

– Description: shared room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 45 min. by feet / public transportation

– Price: 480€ / per month


▶ Standard-Apartment: Single Room

– Description: your own room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 45 min. by feet / public transportation

– Price: 640€ / per month


▶ Comfort-Apartment: Double Room

– Description: shared room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 15 min. by feet / public transportation

– Price: 600€ / per month


▶ Comfort-Apartment: Single Room

– Description: your own room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 15 min. by feet / public transportation

– Price: 760€ / per month


Note: There is an one-off placement fee of 59€ per booking. (ค่าจัดหาที่พัก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Owl Education Thailand 60/419 หมู่ 6 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต