เรียนต่อเยอรมัน / เรียนป.ตรีเยอรมัน / เรียนต่อเยอรมนี / ทุนเรียนต่อเยอรมัน / ทุนเรียนเยอรมัน / เรียนเยอรมันฟรี / เรียนต่อเยอรมันStudy in Germany เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียน ป.ตรี เยอรมัน

สถาบัน Studienkolleg Düsseldorf ตั้งอยู่ เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน 1 ปีการศึกษา (Foundation Course หรือ ภาษาเยอรมันเรียกว่า Studienkolleg ) ก่อนการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ไม่ต้องสอบเข้า เปิดสอน ในหลักสูตร  T-Course, M-Course, W-Course, G-Course และ T+M Course นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยใน ระดับ B1 หลังจากเรียนจบ Foundation Course หรือ ภาษาเยอรมันเรียกว่า Studienkolleg น้อง ๆจะต้องสอบ Assessment test หรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) ของรัฐบาล เพื่อจบการศึกษา Studienkolleg Year และนำผลสอบ FSP ไปยื่นเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเทศเยอรมนีต่อไป หากน้อง ๆ มีความรู้ระดับภาษาไม่ถึง B1 ทางสถาบันมีหลักสูตรภาษาเยอรมันโดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียน Studienkolleg Year

นอกจากนี้ สถาบัน Studienkolleg Düsseldorf มีบริการช่วยนักศึกษาจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี บริการจัดหาที่พัก บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน พร้อมจัดหาประกันสุขภาพ

รายละเอียดหลักสูตร Studienkolleg ที่เปิดสอน

 • T – Course
 • M – Course
 • W – Course
 • G – Course
 • M+T – Course
T – Course

T stands fortechnical studies! ถ้าน้อง ๆ ต้องการเรียนในสาขา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่น ธุรกิจ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ T –Course ของ Sudienkolleg Düsseldorf จึงเหมาะสำหรับน้องนักเรียนในการเตรียมความพร้อมที่จะสอบ Feststellungsprüfung (PFS) ทางโรงเรียนมีจัดการสอนในหลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมการสอบ และสำหรับวิชาที่สอนใน T-Course ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เคมี และภาษาเยอรมัน เมื่อน้อง ๆ สอบผ่าน PFS ก็สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสาขามากมาย ดังนี้

 • Engineering
 • Civil Engineering
 • Automotive Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mathematics
 • Physics
 • Business Informatics
 • Industrial
 • Engineering
 • Industry and Processing Technology etc.
T – Course Overview / 5 x 6 lessons per week    
Written examinationsGerman, Mathematics, Physics
Oral examinationChemistry
Course extent2 semesters
Course duration38 weeks
Fee 5500
Enrollment fee495
Entrance requirementGerman B1/B2
Started dateSummer: 01.02.2021 - 31.01.2022Winter: 01.09.2021 - 31.08.2022
Lesson OverviewGermanMathematicsPhysicsChemistry
12666
M – Course

M stands forMedicine! ในหลักสูตร M – course นั้นเหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจในสาขาทางการแพทย์หรือชีววิทยาที่สถาบันมีการจัดหลักสูตรพิเศษให้น้องนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาที่จัดสอนและคอร์สพิเศษเพื่อสอบ Feststellungsprüfung (PFS)  ที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสาขาที่นักเรียนต้องการ สำหรับวิชาที่สอนใน M – Course ประกอบด้วยชีววิทยา ฟิสิกส์เคมี และภาษาเยอรมัน เมื่อน้อง ๆ สอบผ่าน PFS ก็สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสาขามากมายดังนี้

 • Medicine
 • Dentistry
 • Pharmacy
 • Biology
 • Biochemistry
 • Microbiology and more
 • Lesson Overview (30)

German 12

Biology 6

Physics 6

Chemistry 6

 • Winter semester

01.09.2021 – 31.08.2022

 • Summer semester

01.02.2021 – 31.01.2022

Coures Overview

Written examinations Biology, German, Physics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 5 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 5.500 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

W – Course

W stands forWirtschaft หมายถึง เศรษฐศาสตร์ หรือ ธุรกิจในภาษาเยอรมัน สำหรับ W- Course มีการเตรียมหลักสูตรเพื่อในนักเรียนมีความพร้อมที่จะสอบ Feststellungsprüfung(PFS) ของเยอรมนี สำหรับวิชาที่สอนใน W – Course ประกอบด้วยคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน เมื่อน้อง ๆ สอบผ่าน PFS ก็สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสาขามากมายดังนี้

 • Business Studies
 • Business Informatics/Information Systems
 • Economics
 • Sociology
 • Tourism Management
 • Political Sciences and more
 • Lesson Overview (30)

German 12

Mathematics 6

Economics 6

English 6

 • Winter semester

01.09.2021 – 31.08.2022

 • Summer semester

01.02.2021 – 31.01.2022

Coures Overview

Written examinations German, Mathematics, Economics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 5 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 5.500 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

G – Course

G แทนคำว่าGeisteswissenschaft หรือ “humanities” ในภาษาเยอรมนีหากนักเรียนมีแผนที่จะศึกษาต่อในสาขาภาษาเยอรมัน ครุศาสตร์ ปรัชญา ศอลปะดนตรีหรือการกฎหมายของประเทศเยอรมนี หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้เรียนภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้องที่จะสอบ Feststellungsprüfung (FSP)เมื่อน้อง ๆ สอบผ่าน PFS ก็สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสาขามากมายดังนี้

 • Business Studies
 • Business
 • Informatics/Information Systems
 • Economics
 • Sociology
 • Tourism Management
 • Political Sciences and more
 • Lesson Overview (36)

German 9

German literature 9

Social science 9

History 9

 • Winter Semester

01.09.2021 – 31.08.2022

 • Summer Semester

01.02.2021 – 31.01.2022

Coures Overview

Written examinations German, History, Social sciences

Oral examination German literature

Course extent 1 Semester

Course duration 24 weeks

Fee 4.200 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B2

M+T – Course

M+T stands formedical and technical sciences เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่รวบรวมหลักสูตรทั้งเทคโนโลยีและการแพทย์เข้าด้วยกันหลักสูตรนี้มีไว้สำหรับน้องนักเรียนที่ยังไม่แน่ใจระหว่างสาขขาการแพทย์และการศึกษาด้านเทคนิคหากน้อง ๆ สนใจในสาขาเปิดกว้างในการเรียนแพทย์ ชีววิทยา เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เมื่อน้องๆ เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม M+T– course และสอบผ่าน PFS ก็สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสายวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์เช่น

Who needs the M+T-Course?

A M+T-Course is for all foreign students who have to apply for a Studienkolleg in Germany and intend to study technical, natural and medical sciences. At the M+T-Course, you will be taking lessons in Biology, German, Mathematics and Physics, which will suitably prepare you for the FSP test.

·       Medicine

·       Dentistry

·       Pharmacology

·       Biochemistry

·       Mathematics

·       Electrical Engineering

·       Automotive Engineering

·       Physics and more

Coures Overview

Written examinations Biology, German, Mathematics, Physics

Oral examination Chemistry

Course extent 2 Semester

Lesson 6 x 6 lessons per week

Course duration 38 weeks

Fee 7.000 €/Year

Enrollment fee 495 €

Entrance requirement German B1/B2

 • Lesson Overview (36)

German 12

Mathematics 6

Biology 6

Physics 6

Chemistry 6

 • Winter Semester

01.09.2021 – 31.08.2022

 • Summer Semester

01.02.2021 – 31.01.2022

Accommodation

สำหรับสถาบัน Studienkolleg Düsseldorf มีบริการจัดหาที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โดยมีที่พักให้เลือก 4 แบบ คือ

▶ Standard-Apartment: Double Room

– Description: shared room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 45 min. by feet / public transportation

– Price: 480€ / per month


▶ Standard-Apartment: Single Room

– Description: your own room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 45 min. by feet / public transportation

– Price: 640€ / per month


▶ Comfort-Apartment: Double Room

– Description: shared room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 15 min. by feet / public transportation

– Price: 600€ / per month


▶ Comfort-Apartment: Single Room

– Description: your own room, shared kitchen & bathroom

– Distance: max. 15 min. by feet / public transportation

– Price: 760€ / per month


Note: There is an one-off placement fee of 59€ per booking. (ค่าจัดหาที่พัก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[wpforms id=”6521″ title=”false” description=”false”]

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต