เรียน ป.โท เยอรมัน / Master Degree in Germany / เรียนต่อป.ตรี เยอรมัน / เรียนต่อป.โท เยอรมัน / เรียนต่อเยอรมัน / เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อบริหาร / หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% / มหาวิทยาลัยในเยอรมัน / ประเทศเยอรมนี

Master Degree in Germany - Munich Business School University of Applied Sciences

Munich Business School University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในภาคธุรกิจ และภาคเศรษฐกิจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และ สังคม

มหาวิทยาลัย Munich Business School ตั้งอยู่ในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของในยุโรป ตัวอย่างเช่น BMW, Siemens และ Allianz เรียน ป.โท เยอรมัน Master Degree in Germany

สำหรับน้องๆที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย แล้วมีแพลนจะไปเรียนต่อ ป.ตรี ป.โท ที่เยอรมัน มหาวิทยาลัย Munich Business School ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆ เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัย Munich Business School มีการเรียนการสอนในระดับป.ตรี, ป.โท ที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งหากน้องๆคนไหนที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันก็สามารถเรียนได้ Master Degree in Germany

หลักสูตรปรับพื้นฐาน Preparatory Program

 • Preparatory Program in Master Degree
 • Pre-Master of Business Administration
Preparatory Program in Master Degree

หลักสูตรปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

MBS Preparatory Program in Master Degree

master degree in germany

Pre-Master in International Business เรียน ป.โท เยอรมัน / Master Degree in Germany

สำหรับน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนต่อระดับป.โท ที่เยอรมัน ในสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School แต่จบป.ตรี ในสาขาที่ไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจมา น้องๆก็สามารถเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจได้ เพียงแต่น้องๆต้องมีการเรียนปรับพื้นฐาน หรือ ที่เรียกว่า Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ก่อน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและเรียนรู้ในรายวิชาเบื้องต้นของสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


4 เหตุผลที่น่าสนใจในการเรียนหลักสูตร Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School

1. หลักสูตร Pre-Master ของมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น มีโครงสร้างการเรียนการสอนที่สั้นกระชับและมีคุณภาพ เหมาะกับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนที่สั้น

2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Munich Business School ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต

3. หลักจากที่นักศึกษาจบหลักสูตร Pre-Master ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ไปแล้ว สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้เลย

4. สำหรับหลักสูตร Master Degree ของมหาวิทยาลัย Munich Business School ถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในอนาคต


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Pre-Master ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

1. หลักฐานการจบระดับชั้นป.ตรี จากมหาวิทยาลัยเดิม ทุกคณะและสาขา ที่ไม่เกี่ยวสาขาบริหารธุรกิจ

2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90

ตัวอย่างโครงสร้างการเรียน Pre-Master in International Business

master degree in germany
Program (หลักสูตร)Pre-Master International Business
Duration (ระยะเวลา)3 เดือน
Entry Require
(คุณสมบัติในการเข้าศึกษา)
1. หลักฐานการจบปริญญาตรี ทุกคณะและสาขาที่ไม่เกี่ยว
สาขาบริหารธุรกิจ
2. หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) 20196,500 € ทั้งหลักสูตร Pre-Master
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม) 20191. ค่าสมัคร 60 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน)พฤษภาคม – สิงหาคม

ที่มา: https://www.munich-business-school.de/en/menu/programs/preparatory-programs/pre-master.html

Pre-Master of Business Administration

หลักสูตรปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Preparatory Program in Master of Business Administration (MBA)

ในหลักสูตร Pre-MBA ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ, การคิดวิเคราะห์, การตัดสินในกระบวนการทางธุรกิจ และได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจบหลักสูตร Pre-MBA ในกรณีที่น้องๆที่เลือกที่จะทำงานในประเทศเยอรมนีนั้น น้องๆจะต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมันพื้นฐาน อย่างน้อยอยู่ในระดับ A1.1 คือระดับที่สามารถใช้สื่อสารได้ ซึ่งการเรียนภาษาเยอรมันนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่น้องๆจะต้องเรียนในหลักสูตร Pre-MBA กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School และที่สำคัญก่อนที่น้องๆจะเรียนในหลักสูตร Pre-MBA หรือ MBA น้องๆจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ถึงจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ Master Degree in Germany


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Pre-Master ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบระดับชั้นป.ตรี จากมหาวิทยาลัยเดิม ทุกคณะและสาขา
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
 3. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

 ตัวอย่างโครงสร้างการเรียน Pre-MBA in International Business

master degree in germany
Program (หลักสูตร)Pre-Master of Business Administration
Duration (ระยะเวลา)5 เดือน
Entry Require
(คุณสมบัติในการเข้าศึกษา)
1. หลักฐานการจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
3. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) 20192,200 € ทั้งหลักสูตร Pre-MBA
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม) 20191. ค่าสมัคร 45 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน)ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม ถึง ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม

ที่มา : https://www.munich-business-school.de/en/menu/programs/preparatory-programs/pre-mba-international-management.html

 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Master Degree and MBA Degree in 100% English

 • M.A. International Business
 • M.A. Innovation and Entrepreneurship
 • M.A. International Marketing and Brand Management
 • M.A. International Marketing and Brand Management
 • MBA
M.A. International Business

M.A. International Business

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

Duration 18 Months (single degree)

21 Months (single degree incl. Pre-Master Program)

24 Months (dual degree)

ECTS 90-120 (depends on bachelor)

Semester/Term Abroad 1 Semester (min. 15 ECTS)

2 Semesters for dual degree

Academic Entry Requirements

 • Business-related bachelor degree with above average grades from accrediteduniversity for direct entry (min. 210 ECTS)

OR

 • Bachelor degree in any field with aboveaverage grades from accredited university PLUS MBS Pre-Master Program (May 20 –August 9)**

Master International Business

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย Munich Business School มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆที่จบปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ รวมถึงน้องๆที่จบมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติและมีอยากเรียนต่อที่เยอรมนี และ ที่นอกเหนือจากในตำราเรียนแล้วคือนักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน และ การพัฒนาทักษะของภาวะความเป็นผู้นำ

ในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรปกติ จะใช้เวลาในการเรียนโดยประมาณ 18 เดือน แต่สำหรับการเรียนในหลักสูตร Dual Degree จะใช้เวลาการเรียนประมาณ 24 เดือน โดยใน 2 ภาคการศึกษาแรก มหาวิทยาลัย Munich Business School จะมุ่งเน้นให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลในส่วนของการบริหารธุรกิจอย่างลึกซึ้ง สำหรับในส่วนของภาคการศึกษาที่ 2 นั้น น้องๆสามารถเลือกเรียน 2 วิชาจาก 7 วิชา ที่น้องๆ สนใจ โดยจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาการเรียนของวิชานั้นๆ ซึ่งการเรียนแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสด้านและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับน้องๆ


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Master Degree ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เท่านั้น หากไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทได้
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
M.A. Innovation and Entrepreneurship

M.A. Innovation and Entrepreneurship

หลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

Duration 18 Months (single degree) 21 Months (single degree incl. Pre-Master Program) 24 Months (dual degree)

ECTS 90-120 (depends on bachelor)

Semester/Term Abroad 1 Semester (min. 15 ECTS)

2 Semesters for dual degree

Internship Optional

Academic Entry Requirements

 • Business-related bachelor degree with above average grades from accrediteduniversity for direct entry (min. 210 ECTS)

OR

 • Bachelor degree in any field with aboveaverage grades from accredited university PLUS MBS Pre-Master Program (May 20 –August 9)**

M.A. Innovation and Entrepreneurship

หลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัย Munich Business School มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆได้เรียนการสร้างนวัตกรรมและแนวคิว การกระทำแบบผู้ประกอบการ หลักสูตรนี้จะเป็นก้าวแรกในความสำเร็จ น้องๆ จะได้ความรู้ทางเศรษฐกิจและองค์ประกอบความคิดของการเป็นผู้ประกอบที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจ

ในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ในหลักสูตรปกติ จะใช้เวลาในการเรียนโดยประมาณ 18 เดือน แต่สำหรับการเรียนในหลักสูตร Dual Degree จะใช้เวลาการเรียนประมาณ 24 เดือน


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Master Degree ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เท่านั้น หากไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทได้
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
M.A. International Marketing and Brand Management

M.A. International Marketing and Brand Management

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการสร้างแบนด์และการจัดการการตลาด

Duration 18 Months (single degree) 21 Months (single degree incl. Pre-Master Program) 24 Months (dual degree)

ECTS 90-120 (depends on bachelor)

Semester/Term Abroad 1 Semester (min. 15 ECTS)

2 Semesters for dual degree

Internship Optional

Academic Entry Requirements

 • Business-related bachelor degree with above average grades from accrediteduniversity for direct entry (min. 210 ECTS)

OR

 • Bachelor degree in any field with aboveaverage grades from accredited university PLUS MBS Pre-Master Program (May 20 –August 9)**

M.A. International Marketing and Brand Management

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างแบนด์และการจัดการการตลาดของมหาวิทยาลัย Munich Business School จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้การสร้างแบนด์และการจัดการการตลาดและมีศักยภาพในด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อนำไปต่อยอดกับการสร้างธุรกิจในอนาคต

ในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างแบนด์และการจัดการการตลาด ในหลักสูตรปกติ จะใช้เวลาในการเรียนโดยประมาณ 18 เดือน แต่สำหรับการเรียนในหลักสูตร Dual Degree จะใช้เวลาการเรียนประมาณ 24 เดือน


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Master Degree ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เท่านั้น หากไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทได้
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
M.A. International Marketing and Brand Management

M.A. Sport business and communication

หลักสูตรปริญญาโทสาขาธุรกิจการกีฬาและการสื่อสาร

Duration 18 Months (single degree) 21 Months (single degree incl. Pre-Master Program) 24 Months (dual degree)

ECTS 90-120 (depends on bachelor)

Semester/Term Abroad 1 Semester (min. 15 ECTS)

2 Semesters for dual degree

Internship Optional

Academic Entry Requirements

 • Business-related bachelor degree with above average grades from accrediteduniversity for direct entry (min. 210 ECTS)

OR

 • Bachelor degree in any field with aboveaverage grades from accredited university PLUS MBS Pre-Master Program (May 20 –August 9)**

M.A. Sport business and communication

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจการกีฬาและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย Munich Business School น้องๆ จะได้เรียนรู้การจัดการในธุรกิจกีฬาและการตลาดด้านกีฬาเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ไม่เหมือนที่ไหน ซึ่งได้รับการพัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจกีฬา

ในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจการกีฬาและการสื่อสาร ในหลักสูตรปกติ จะใช้เวลาในการเรียนโดยประมาณ 18 เดือน แต่สำหรับการเรียนในหลักสูตร Dual Degree จะใช้เวลาการเรียนประมาณ 24 เดือน

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Master Degree ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เท่านั้น หากไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทได้
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
MBA

 Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้ในการจัดการ การยกระดับด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการพัฒนาความเป็นผู้นำ ซึ่งหลักสูตร MBA ได้มีรูปแบบการเรียน 2 รูปแบบ คือ Full-time และ Part-time

Full-Time จะเป็นรูปแบบการเรียนเต็มเวลา ใช้ระยะเวลา 12 เดือน (2 ภาคการศึกษา)

Part-time จะเป็นรูปแบบการเรียน นอกเวลา เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนควบคู่ไปด้วยโดยจะเรียนทุกสองสัปดาห์วันศุกร์และวันเสาร์ ระยะเวลา 24 เดือน (4 ภาคการศึกษา)


ซึ่งทั้งการเรียน Full-time และ Part-time ใน 6 วันแรกของแต่ละภาคการศึกษาจะเป็นสัปดาห์ที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือคอร์สต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ มีตัวเลือกดังนี้

1. MBS Flagship จะเป็นหลักสูตรความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำ การสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งการจัดการธุรกิจระดับโลก ซึ่งมุ่งเน้นในการบริการตามรูปแบบของ Munich Business School ที่ไม่เหมือนใคร

2. Start-up-Week เป็นหลักสูตรการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานกับผู้ประกอบการที่ชำนาญเพื่อให้ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดการแก้ปัญหาสมัยใหม่เพื่อปรับใช้กับธุรกิจ

3. International Week จะเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ Bocconi School of Management จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำการรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลจากที่ต่างๆ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมบริษัทที่มีชื่อเสียง มีการบรรยายจากอาจารย์ของมหาลัยpartner ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า

4. Personal Development เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานด้านการจัดการในอนาคตและมุ้งเน้นการพัฒนาตัวบุคคล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการรับมือ ความเข้าใจในตนเอง ที่จะเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาความสามารถและคุณสมบัติ อีกทั้งมีการฝึกสอนการทำธุรกิจส่วนตัวจากโค้ชด้านธุรกิจมืออาชีพมากถึง3ครั้ง

5. Expert Business Knowledge ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญด้านจัดการที่ครอบคลุม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก 2 หลักสูตรคือ (Business in Germany or Global Supply Chain Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและ (Management in Emerging Markets or Business Law ) การจัดการในตลาดเกิดใหม่ หรือ กฎหมายธุรกิจ โดยจะเรียน 1 หลักสูตรต่อภาคการศึกษา


หลักฐานการจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 • หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการสอบ GMAT* และมีคะแนนอย่างน้อย 600 คะแนน ถ้าไม่มีคะแนนส่วนนี้ก็สามารถเรียนหลักสูตร Pre-Master แทนได้
Program (หลักสูตร) Master of Business Administration
Duration (ระยะเวลา)Full-time 12 months / Part-time 24 months
Entry Require (คุณสมบัติในการเข้าศึกษา) 1. หลักฐานการจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. ผ่านการสอบ GMAT* และมีคะแนนอย่างน้อย 600 คะแนน ถ้าไม่มีคะแนนส่วนนี้ก็สามารถเรียนหลักสูตร Pre-Master แทนได้
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) Full-time / Part-time 32,000 ตลอดทั้งหลักสูตร
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม)1. ค่าสมัคร 60 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน) กันยายน

รายละเอียดหลักสูตร MBA Full-time: https://www.munich-business-school.de/en/mba/mba-full-time

รายละเอียดหลักสูตร MBA Part-time: https://www.munich-business-school.de/en/mba/mba-part-time


MBS Programs in English 2020
MBS Programs in English 2020-2

เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ Munich Business School

1. เน้นความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเยอรมนี ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย Munich Business School

2. เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มหาวิทยาลัย Munich Business School จะเน้นให้นักศึกษาได้ปฎิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และนำไปใช้ได้ในการทำงาน

3. เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น เทคนิคการนำเสนองาน, วาทศาสตร์ในการนำเสนองาน, หรือแม้กระทั่งเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

4. ระบบการดูแลนักศึกษา การเรียนในมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น จำนวนนักเรียนในแต่ละคลาสจะไม่เกิน 20 หรือ 30 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และรวมถึงนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมนี ในด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการรับรองมากมาย เช่น Bavaria State และ FIBAA เป็นต้น

6. หลักสูตรที่เรียน ในมหาวิทยาลัย Munich Business School จะมีหลักสูตรการเรียนทั้ง Bilingual Track และ English Track ให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัดของนักศึกษา

– Bilingual Track หรือหลักสูตรสองภาษา จะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนเป็นภาษาเยอรมัน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันในระดับที่ดีเยี่ยม และต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เป็นภาษาเยอรมันแล้ว บางวิชายังมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

– English Track หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีเยี่ยมเช่นกัน เพราะเนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 Munich Business School – Recognition & Ranking

หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับการรับรองโดย FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) FIBAA เป็นหน่วยงานในยุโรปด้านการประกัน คุณภาพและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล
มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกใน บาวาเรียที่ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์ของประเทศเยอรมนี “German Science Council”
มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้สนับสนุน “Principles for Responsible Management Education Initiative (PRME)” ของสหประชาชาติ
AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นสมาชิกของ AACSB International – เป็นสมาคมสถาบันการศึกษา หรือองค์กรบริษัท ที่ส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านการบริหาร และ การจัดการธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร
มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับของ U-Multirank 2017 สำหรับหลักสูตร International ทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาโทในสาขา Business Administration
ในการจัดอันดับของ CHE Ranking 2017 นั้น มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับที่สูงในทุกๆหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย
ในการจัดอันดับของ WirtschaftsWoche University Ranking 2016 มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของตลาดแรงงาน ของบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี
มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ติดต่อกันถึง 8 ครั้ง ในหลักสูตรปริญญาบัตรสาขาบริหารธุรกิจ ของประเทศเยอรมนี

Business Cooperation

มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้มีโอกาสในการร่วมเป็น partnership กับบริษัทในองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบริษัทที่เป็น partnership ร่วมกันในด้านของการจัดหานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมทำงานในองค์กรต่างๆ การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Munich Business School และบริษัทที่เป็น partnership ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบริษัทที่เป็น partnership ร่วมกับมหาวิทยาลัย Munich Business School มีดังต่อไปนี้

 Partner Universities of Munich Business School

ที่มา : https://www.munich-business-school.de/en/study-business-administration-in-germany.html


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต