เรียน ป.โท เยอรมัน / Master Degree in Germany / เรียนต่อป.ตรี เยอรมัน / เรียนต่อป.โท เยอรมัน / เรียนต่อเยอรมัน / เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อบริหาร / หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% / มหาวิทยาลัยในเยอรมัน / ประเทศเยอรมนี

Master Degree in Germany - Munich Business School University of Applied Sciences

Munich Business School University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในภาคธุรกิจ และภาคเศรษฐกิจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และ สังคม

มหาวิทยาลัย Munich Business School ตั้งอยู่ในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของในยุโรป ตัวอย่างเช่น BMW, Siemens และ Allianz เรียน ป.โท เยอรมัน Master Degree in Germany

สำหรับน้องๆที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย แล้วมีแพลนจะไปเรียนต่อ ป.ตรี ป.โท ที่เยอรมัน มหาวิทยาลัย Munich Business School ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆ เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัย Munich Business School มีการเรียนการสอนในระดับป.ตรี, ป.โท ที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งหากน้องๆคนไหนที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันก็สามารถเรียนได้ Master Degree in Germany

หลักสูตรปรับพื้นฐาน Preparatory Program

 • Preparatory Program in Master Degree
 • Pre-Master of Business Administration
Preparatory Program in Master Degree

หลักสูตรปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

MBS Preparatory Program in Master Degree

master degree in germany

Pre-Master in International Business เรียน ป.โท เยอรมัน / Master Degree in Germany

สำหรับน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนต่อระดับป.โท ที่เยอรมัน ในสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School แต่จบป.ตรี ในสาขาที่ไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจมา น้องๆก็สามารถเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจได้ เพียงแต่น้องๆต้องมีการเรียนปรับพื้นฐาน หรือ ที่เรียกว่า Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ก่อน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและเรียนรู้ในรายวิชาเบื้องต้นของสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


4 เหตุผลที่น่าสนใจในการเรียนหลักสูตร Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School

1. หลักสูตร Pre-Master ของมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น มีโครงสร้างการเรียนการสอนที่สั้นกระชับและมีคุณภาพ เหมาะกับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนที่สั้น

2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Munich Business School ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต

3. หลักจากที่นักศึกษาจบหลักสูตร Pre-Master ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ไปแล้ว สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้เลย

4. สำหรับหลักสูตร Master Degree ของมหาวิทยาลัย Munich Business School ถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในอนาคต


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Pre-Master ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

1. หลักฐานการจบระดับชั้นป.ตรี จากมหาวิทยาลัยเดิม ทุกคณะและสาขา ที่ไม่เกี่ยวสาขาบริหารธุรกิจ

2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90

ตัวอย่างโครงสร้างการเรียน Pre-Master in International Business

master degree in germany
Program (หลักสูตร)Pre-Master International Business
Duration (ระยะเวลา)3 เดือน
Entry Require
(คุณสมบัติในการเข้าศึกษา)
1. หลักฐานการจบปริญญาตรี ทุกคณะและสาขาที่ไม่เกี่ยว
สาขาบริหารธุรกิจ
2. หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) 20196,500 € ทั้งหลักสูตร Pre-Master
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม) 20191. ค่าสมัคร 45 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน)พฤษภาคม – สิงหาคม

ที่มา: https://www.munich-business-school.de/en/menu/programs/preparatory-programs/pre-master.html

Pre-Master of Business Administration

หลักสูตรปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Preparatory Program in Master of Business Administration (MBA)

ในหลักสูตร Pre-MBA ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ, การคิดวิเคราะห์, การตัดสินในกระบวนการทางธุรกิจ และได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจบหลักสูตร Pre-MBA ในกรณีที่น้องๆที่เลือกที่จะทำงานในประเทศเยอรมนีนั้น น้องๆจะต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมันพื้นฐาน อย่างน้อยอยู่ในระดับ A1.1 คือระดับที่สามารถใช้สื่อสารได้ ซึ่งการเรียนภาษาเยอรมันนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่น้องๆจะต้องเรียนในหลักสูตร Pre-MBA กับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School และที่สำคัญก่อนที่น้องๆจะเรียนในหลักสูตร Pre-MBA หรือ MBA น้องๆจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ถึงจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ Master Degree in Germany


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Pre-Master ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบระดับชั้นป.ตรี จากมหาวิทยาลัยเดิม ทุกคณะและสาขา
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
 3. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

 ตัวอย่างโครงสร้างการเรียน Pre-MBA in International Business

master degree in germany
Program (หลักสูตร)Pre-Master of Business Administration
Duration (ระยะเวลา)5 เดือน
Entry Require
(คุณสมบัติในการเข้าศึกษา)
1. หลักฐานการจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
3. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) 20192,200 € ทั้งหลักสูตร Pre-MBA
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม) 20191. ค่าสมัคร 45 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน)ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม ถึง ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม

ที่มา : https://www.munich-business-school.de/en/menu/programs/preparatory-programs/pre-mba-international-management.html

 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Master Degree and MBA Degree in 100% English

 • Master Degree
 • MBA
Master Degree

 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Master Degree in 100% English

Master in Intl. Business
Master of Arts (M.A.)
International Marketing
International Finance
Luxury Management
Intl. Entrepreneurship
Corporate Strategy and Innovation
Digital Business Management

Duration 18 Months (single degree)

21 Months (single degree incl. Pre-Master Program)

24 Months (dual degree)

ECTS 90-120 (depends on bachelor)

Semester/Term Abroad 1 Semester (min. 15 ECTS)

2 Semesters for dual degree

Internship Optional

Academic Entry Requirements

 • Business-related bachelor degree with above average grades from accrediteduniversity for direct entry (min. 210 ECTS)

OR

 • Bachelor degree in any field with aboveaverage grades from accredited university PLUS MBS Pre-Master Program (May 20 –August 9)**

Master of Arts in International Business

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย Munich Business School มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆที่จบปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ รวมถึงน้องๆที่จบมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติและมีอยากเรียนต่อที่เยอรมนี และ ที่นอกเหนือจากในตำราเรียนแล้วคือนักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน และ การพัฒนาทักษะของภาวะความเป็นผู้นำ

ในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรปกติ จะใช้เวลาในการเรียนโดยประมาณ 18 เดือน แต่สำหรับการเรียนในหลักสูตร Dual Degree จะใช้เวลาการเรียนประมาณ 24 เดือน โดยใน 2 ภาคการศึกษาแรก มหาวิทยาลัย Munich Business School จะมุ่งเน้นให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลในส่วนของการบริหารธุรกิจอย่างลึกซึ้ง สำหรับในส่วนของภาคการศึกษาที่ 3 นั้น น้องๆสามารถเลือกเรียนกับ Partner Universities ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Master Degree ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany

 1. หลักฐานการจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เท่านั้น หากไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทได้
 2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90

ตัวอย่างโครงสร้างการเรียน Master of Arts in International Business

ตัวอย่างโครงสร้างการเรียน Master of Arts in International Business
Program (หลักสูตร) Business Specialization;
- Intl. Marketing
- Intl. Finance
- Intl. Family Firm
- Luxury Management
- Intl. Entrepreneurship
- Corporate Strategy and Innovation
- Digital Business Management
Duration (ระยะเวลา)
- 18 เดือน (Single Degree)
- 24 เดือน (Dual Degree)
Entry Require
(คุณสมบัติในการเข้าศึกษา)
1. หลักฐานการจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เท่านั้น
หากไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ ต้องเรียน
Pre-Master กับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะเริ่มเรียนในระดับ
ปริญญาโทได้
2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS 6.5 /
TOEFL iBT 90
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) 2019 24,000 € ทั้งหลักสูตร
Master in International Business Management
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม) 2019 1. ค่าสมัคร 45 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน)กันยายน
MBA

 Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะทั่วไปของวิชาการจัดการแล้ว นักศึกษาที่เรียน MBA สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาเลือก ได้ดังนี้


วิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 สามารถเลือกเรียนได้ในสาขา


-Digital Business Transformation : เป็นสาขาที่เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งผู้บริหาร ที่มีแรงจูงใจอยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิตอล ซึ่งในสาขาดังกล่าว จะได้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิตอล
 • การใช้เทคโนโลยี, วิธีและกลยุทธ์ในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 • การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
 • การนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เช่น การ lean start-up หมายถึง การสร้างธุรกิจแบบยุคใหม่ ที่ช่วยร่นระยะเวลาความสำเร็จ และช่วยในการลดความเสี่ยง ให้กับธุรกิจ
 • เรียนรู้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในยุคดิจิตอล เช่น การตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การบริการและการขาย, การเงินและการบัญชี

-Management in Emerging Markets :ในหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและลักษณะธุรกิจเฉพาะของประเทศจีน ประเทศอินเดีย และแถบละตินอเมริกา ซึ่งน้องๆจะได้เรียนในวิชาดังต่อไปนี้:

 • เงื่อนไขของการจัดการการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
 • การวิเคราะห์การตลาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ


ภาคเรียนที่ 2 สามารถเลือกเรียนสาขา


-Global Supply Chain Management : เป็นหลักสูตรที่แนะนำกระบวนการการจัดการองค์กรและยุทธวิธีในการในการผลิตและการจัดส่งของสินค้า และ บริการ สำหรับเนื้อหาของการเรียนนั้น แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้:

 • การเรียนภาพรวมโดยทั่วๆไปของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ
 • การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อเรื่อง “การจัดการซัพพลายเชน”
 • การเรียนรู้อย่างละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การจัดการโลจิสติกส์”
 • สำหรับมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น จะใช้วิธีการเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดแนวคิดในทางทฤษฎี จากการมี discussion กันในคลาสเรียน ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษานั้น ทางอาจารย์ผู้สอนของ Munich Business School จะให้นักศึกษาทำงานกันแบบกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้นักศึกษาทุกๆคน ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน

-Social Entrepreneurship : เป็นหลักสูตรที่น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคม และเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับหัวข้อการประกอบการทางสังคม นอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลระบบนิเวศ, รูปแบบธุรกิจ, การจัดหาเงินทุน รวมถึงการวิเคราะห์การเติบโตและผลกระทบ และที่มากไปกว่านั้นคือ ในแต่ละคลาสการเรียน อาจารย์จะมีกรณีศึกษาตัวอย่าง, การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติร่วมกันและสร้างความเข้าใจมากขึ้น

นอกจากน้องๆเลือกเรียนในวิชาเลือกแล้ว ในสาขา MBA ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ยังโฟกัสเรื่องของความเป็นนานาชาติ ถึงแม้หลักเกณฑ์ทางธุรกิจจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกแห่งก็ตาม แต่ตลาดในต่างประเทศจะมีสถานการณ์ทางการเมือง ลักษณะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไป คลาสเรียนส่วนใหญ่จะให้นักศึกษาได้สำรวจตลาดต่างประเทศ, เรียนรู้แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจระดับโลกมากที่สุด ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะศึกษาในกลุ่มประเทศใดดังต่อไปนี้ ธุรกิจในกลุ่มประเทศเยอรมนี และ ยุโรป, ธุรกิจในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา, ธุรกิจในกลุ่มประเทศจีน นอกจากนั้นน้องๆยังได้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วย


ภาคการศึกษาที่ 3

ทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ในสาขา MBA น้องๆสามารถเลือกเลือกเรียนได้ตามความสนใจของน้องๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น ได้จัดไว้ให้ 3 ทางเลือก ดังนี้:


 1. International Semester: นักศึกษาจะได้ใช้เวลาในหนึ่งภาคการศึกษาสำหรับการเรียนใน Partner Universities กว่า 45 มหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติใหม่ๆ และก่อนเริ่มเรียนในภาคเรียนแรกนั้น ทาง International Center ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School จะแจ้งให้นักศึกษาทุกๆคนทราบถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ International Semester
 2. Internship + International Week: สำหรับน้องๆคนไหนที่เลือกเรียนในรูปแบบนี้ น้องๆจะได้ประสบการณ์จากการฝึกงาน นอกจากนั้นศูนย์อาชีพของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ยังให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล และ ให้ความช่วยเหลือในการฝึกงานรวมถึงการเขียนใบสมัครงานอีกด้วย และยังมีโอกาสในการเข้าร่วมงาน International Week* เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์และขยายโอกาสของการทำงานมากขึ้น
 3. International Consulting Project + International Week: ในการเรียนแบบ International Consulting Project นั้น จะเป็นการเรียนที่ทำตามเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้ตั้งไว้ ดังนี้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีร่วมกับการเรียนเชิงปฏิบัติ, การวางแผนการทำงานและการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนการนำเสนอโครงการให้กับลูกค้า, การทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน, การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์ในการจัดการโครงการ เพื่อความทันสมัย และ รวดเร็ว ถ้าหากนักศึกษาเลือกเรียนแบบ International Consulting Project นักศึกษาจะได้เข้าร่วมใน International Week* ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากขึ้น

ในส่วนของ International Week นั้น จะจัดขึ้นทุกๆปี ในเดือนมิถุนายน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าฟังบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน สำหรับ International Week นั้น จะรวมอยู่ในรูปแบบการเรียนในแบบ Internship และ International Consulting Project

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ MBA ของมหาวิทยาลัย MBS / Germany


หลักฐานการจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 • หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการสอบ GMAT* และมีคะแนนอย่างน้อย 600 คะแนน ถ้าไม่มีคะแนนส่วนนี้ก็สามารถเรียนหลักสูตร Pre-Master แทนได้
Program (หลักสูตร) Master of Business Administration
Duration (ระยะเวลา)12 - 15 สัปดาห์
Entry Require (คุณสมบัติในการเข้าศึกษา) 1. หลักฐานการจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. หลักฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. ผ่านการสอบ GMAT* และมีคะแนนอย่างน้อย 600 คะแนน ถ้าไม่มีคะแนนส่วนนี้ก็สามารถเรียนหลักสูตร Pre-Master แทนได้
Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) 201928,500 € ทั้งหลักสูตร MBA
Extra Fees (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม) 20191. ค่าสมัคร 45 €*
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,490 €*
*จ่ายครั้งเดียวตอนเข้าเรียนครั้งแรก (Single payment)
Program Start (ช่วงเวลาที่เริ่มเรียน) กันยายน

ที่มา : https://www.munich-business-school.de/en/menu/programs/mba-international-management.html


MBS Programs in English 2020
MBS Programs in English 2020-2

เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ Munich Business School

1. เน้นความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเยอรมนี ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย Munich Business School

2. เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มหาวิทยาลัย Munich Business School จะเน้นให้นักศึกษาได้ปฎิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และนำไปใช้ได้ในการทำงาน

3. เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น เทคนิคการนำเสนองาน, วาทศาสตร์ในการนำเสนองาน, หรือแม้กระทั่งเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

4. ระบบการดูแลนักศึกษา การเรียนในมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น จำนวนนักเรียนในแต่ละคลาสจะไม่เกิน 20 หรือ 30 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และรวมถึงนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมนี ในด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการรับรองมากมาย เช่น Bavaria State และ FIBAA เป็นต้น

6. หลักสูตรที่เรียน ในมหาวิทยาลัย Munich Business School จะมีหลักสูตรการเรียนทั้ง Bilingual Track และ English Track ให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัดของนักศึกษา

- Bilingual Track หรือหลักสูตรสองภาษา จะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนเป็นภาษาเยอรมัน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันในระดับที่ดีเยี่ยม และต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เป็นภาษาเยอรมันแล้ว บางวิชายังมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

- English Track หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีเยี่ยมเช่นกัน เพราะเนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 Munich Business School – Recognition & Ranking

หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับการรับรองโดย FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) FIBAA เป็นหน่วยงานในยุโรปด้านการประกัน คุณภาพและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล
มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกใน บาวาเรียที่ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์ของประเทศเยอรมนี “German Science Council”
มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้สนับสนุน “Principles for Responsible Management Education Initiative (PRME)” ของสหประชาชาติ
AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นสมาชิกของ AACSB International – เป็นสมาคมสถาบันการศึกษา หรือองค์กรบริษัท ที่ส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านการบริหาร และ การจัดการธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร
มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับของ U-Multirank 2017 สำหรับหลักสูตร International ทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาโทในสาขา Business Administration
ในการจัดอันดับของ CHE Ranking 2017 นั้น มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับที่สูงในทุกๆหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย
ในการจัดอันดับของ WirtschaftsWoche University Ranking 2016 มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้รับการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของตลาดแรงงาน ของบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี
มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ติดต่อกันถึง 8 ครั้ง ในหลักสูตรปริญญาบัตรสาขาบริหารธุรกิจ ของประเทศเยอรมนี

Business Cooperation

มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้มีโอกาสในการร่วมเป็น partnership กับบริษัทในองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบริษัทที่เป็น partnership ร่วมกันในด้านของการจัดหานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมทำงานในองค์กรต่างๆ การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Munich Business School และบริษัทที่เป็น partnership ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบริษัทที่เป็น partnership ร่วมกับมหาวิทยาลัย Munich Business School มีดังต่อไปนี้

 Partner Universities of Munich Business School

ที่มา : https://www.munich-business-school.de/en/study-business-administration-in-germany.html


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

C203 ชั้น 2 โครงการ สินทรัพย์พลาซ่า ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 4) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต