Learn German In Germany

เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี

กำลังเปิดรับสมัคร...

LEARN GERMAN IN GERMANY
เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาเพื่อเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (A1) จนถึงระดับแอดวานซ์ (C2) รวมไปถึงหลักสูตรที่จะช่วยเตรียมความพร้อมน้อง ๆ ในการสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ อย่าง Test DAF, TELC, Goethe, DSH  ก็สามารถเลือกโรงเรียนและหลักสูตรตามรายชื่อข้างล่างได้เลย โดยระยะเวลาในการเรียนภาษาเยอรมันนั้นจะใช้เวลาต่างกันตามระดับภาษา โดยที่ ระดับ A1, A2, B1 จะใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ ส่วน ระดับ B2, C1, C2 จะใช้เวลาประมาณ 10–20 สัปดาห์ ซึ่งข้อกำหนดสำหรับวีซ่าเรียนภาษาเยอรมันนั้น ผู้เรียนต้องลงเรียนภาษาขั้นต่ำ 24 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งทางเรามีโรงเรียนให้เลือกหลากหลาย พร้อมหลักสูตรที่จะตอบรับตามความต้องการของผู้เรียน โดยสามารถเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ที่พักและเมือง เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนหรือทำงานในประเทศเยอรมนีได้มากขึ้น

การใช้ภาษาเบื้องต้น
A1 ใช้ตอบได้ในชีวิตประจำวัน / สื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม / สามารถถามและตอบคำถามได้ / สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน
A2 สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย / สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรประจำวัน / อธิบายประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา / อธิบายสภาพแวดล้อมรอบตัวและสิ่งของได้

การใช้ภาษาระดับกลาง
B1 สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของสิ่งที่คุ้นเคย / รับมือกับสถานการณ์ขณะท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ / สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่มีความสนใจ / สามารถอธิบายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง และเป้าหมายได้
B2 สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อน / พูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนา / โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ / โต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้โดยไม่เคร่งเครียด

การใช้ภาษาระดับสูง
C1 สามารถเข้าใจข้อความที่ยาว / แสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ / ใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในสังคมและชีวิตการทำงาน /
สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนรายละเอียดที่ซับซ้อน
C2 สามารถเข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย / สรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ / สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันได้

ระดับภาษาที่ใช้ยื่นวีซ่าเรียนภาษาเยอรมัน - ขั้นต่ำ A1
ระดับภาษาที่ใช้สมัครสอบเข้า SKT - ขั้นต่ำ B1 – B2
ระดับภาษาที่ใช้สมัครเรียนปริญญาโท - ขั้นต่ำ C1
ระดับภาษาที่ใช้สมัคร Ausbildung - ขั้นต่ำ B2

แนะนำสถาบัน Partner เรียนภาษาเยอรมัน

SPRACHCAFFE FRANKFURT

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DID DEUTSCH-INSTITUT

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CARL DUISBERG

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

F+U ACADEMY OF LANGUAGES

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EURASIA INSTITUTE

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STUDIENKOLLEG DUESSELDORF

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GLS GERMAN LANGUAGE SCHOOL BERLIN

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แนะนำสถาบันเรียนภาษาเยอรมัน อื่นๆ

SPRACHSCHULE - AKTIV

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BIBIS

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

THE INTERNATIONALES SPRACHZENTRUM

Click edit to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, cctetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 / 061 654 1565

Subscribe Now