Germany

LEARNING ONLINE

ระดับ A1, ระดับ A2, ระดับ B1, ระดับ B2
กำลังเปิดรับสมัคร...

Learning German Online
คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์จาก EINS by DAO คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันมาก่อนเลย สอนโดยครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ทั้งการสอนในห้องเรียนปกติ และการสอนในรูปแบบออนไลน์ เราจะเรียนกันผ่านโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม และการเรียน โดยทุกคนในห้องเรียนจะมองเห็นหน้าและได้ยินเสียงกันตลอด รวมไปถึงการแชร์หน้าจอที่เป็นเหมือนกระดานของครู การเรียนทุกครั้งของเราจะถูกบักทึกเอาไว้ ผู้เรียนสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดในกรณีที่ขาดเรียน หรือมาเรียนแล้วแต่อยากดูซ้ำเพื่อทบทวนก็ได้เช่นกัน คลิปทั้งหมดยังสามารถดูต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากคอร์สจบ คอร์สเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจภาษาเยอรมันในขั้นพื้นฐาน จนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

สามารถพูดคุยในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เข้าใจ และใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่นได้ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่มี สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ

สามารถอธิบายเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจสำนวน และ ประโยคที่ใช้บ่อย สื่อสารพูดคุยสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น การซื้อของ อธิบายสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายประวัติตัวเองรวมไปถึงประวิติการศึกษาได้

เข้าใจถึงเรื่องราวหลักในเรื่องที่คุ้นเคย เช่น การทำงาน การเรียน กิจกรรมยามว่าง และในเรื่องอื่นๆ แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ และเป็นเหตุเป็นผลกันเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ บอกเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายความฝัน ความหวัง จุดหมายต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือคำอธิบายสั้นๆ ประกอบได้

สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้ง รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรู้เฉพาะทาง สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้ดี สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ

เข้าใจข้อความประโยคที่ยาวขึ้นและที่ต้องใช้ความเข้าใจหลายด้านและตระหนักถึงความหมายโดยนัย สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนักในการคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในเข้าสังคมและชีวิตการทำงานหรือในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสารและคำเชื่อมต่างๆ ในการเชื่อมโยงความได้

สามารถเข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่างๆ สร้างคำอธิบายและระบุเหตุผลในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

  1. ผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
  2. จำนวนนักเรียนสูงสุด 16 คน / Class
  3. เปิดรับสมัครวันนี้ - จนกว่าจะเต็ม
  4. สนใจเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์หลักสูตรอื่น ๆ

แนะนำคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ A1
Deutsch fur Anfänger – German for begininer

เริ่ม 27 มิถุนายน – 01 กันยายน 2566
เริ่มทุกวันอังคาร พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)
และวันอาทิตย์ที่ 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08
เวลา 15:00 – 17:30 น. (เวลาประเทศไทย)

รวม 85+ ชั่วโมง

60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด
15 ชั่วโมง เตรียมสอบ Start Deutsch 1
10 ชั่วโมง ฝึกการฟัง พูด ออกเสียง กับครูเจ้าของภาษา

ค่าเรียน 23,500 บาท *ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์ เพื่อสมัครเรียน
Line@: @owl.education

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ขั้นพื้นฐาน ระดับ A2
Der Grunstufenbereich DAF – The basic level of German as foreign language

เริ่ม 27 มิถุนายน – 01 กันยายน 2566
เรียนทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์
เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08
เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

รวม 85+ ชั่วโมง
60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด
15 ชั่วโมง เตรียมสอบ Start Deutsch 2
10 ชั่วโมง ฝึกการฟัง พูด ออกเสียง กับครูเจ้าของภาษา

ค่าเรียน 23,500 บาท *ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์เพื่อสมัครเรียน
Line@: @owl.education

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B1
Der Grunstufenbereich DAF – The basic level of German as foreign language

เริ่ม 27 มิถุนายน – 6 กันยายน 2566
เรียนทุกวัน อังคาร / พฤหัสฯ / ศุกร์ (8 สัปดาห์แรก)
เวลา 19.00 – 21.30 น. (เวลาประเทศไทย)

เรียนทุกวัน จันทร์ / พุธ (3 สัปดาห์สุดท้าย)
เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

และเรียนวันอาทิตย์ 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08
เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

รวม 85+ ชั่วโมง
60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด
15 ชั่วโมง เตรียมสอบ B1 (GI, Telc und DTZ)
10 ชั่วโมง ทบทวนความเข้าใจด้านไวยกรณ์กับครูไทย

ค่าเรียน 23,500 บาท *ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์เพื่อสมัครเรียน
Line@: @owl.education

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B1
Der Grunstufenbereich DAF – The basic level of German as foreign language

เริ่ม 25 มิถุนายน – 1 กันยายน 2566
เรียนทุกวันจันทร์ พุธ
เวลา 19.00 – 22.00 น. (เวลาประเทศไทย)

เรียนทุกวันอาทิตย์
เวลา 14.00 – 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

เรียนทุกวันพฤหัสบดี ที่ 24.07 / 31.07
เวลา 19.00 – 22.00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวม 100+ ชั่วโมง
80 ชั่วโมง สอนโดยครูมิชาเอล
20 ชั่วโมง สอนโดยครูดาว

ค่าเรียน 27,500 บาท *ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์เพื่อสมัครเรียน
Line@: @owl.education

ทีมครูผู้สอน

ข้อดีของการ เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ กับ EINS BY DAO

ประหยัดเวลาในการเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

เรียนผ่านอุปกรณ์ได้หลายอย่าง โทรศัพท์ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์

ได้ฝึกการฟัง พูด กับครูเจ้าของภาษา

ไม่พลาดชั่วโมงเรียน

เรียนซ้ำได้ตลอด

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 / 061 654 1565

Subscribe Now