เรียนต่อป.ตรีเยอรมนี ( Bachelor Degree in Germany )

พี่ ๆ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มีคำแนะนำในการเข้าเรียนมาบอก

เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศที่ค่าเทอมไม่แพง พี่ๆ ขอแนะนำ เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี ( Study in Germany ) แถมเรียนไปทำงานไปได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมหาลัยจากประเทศเยอรมนียังสามารถขอวีซ่าเพื่อหางานทำได้อีก 18 เดือน เรียนต่อนอกค่าเทอมไม่แพงต้องที่ประเทศเยอรมนี โดยหลักๆหนทางสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีจะมีอยู่ 3 หนทางตามความถนัดด้านภาษา (คลิก) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 จากประเทศไทย และอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี Bachelor Degree in Germany น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Freshman year or Pre-Bachelor เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับ high school ของประเทศเยอรมันเรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี

เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี ในมหาวิทยาลัย IU ด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (INTERNATIONAL) – หากน้อง ๆ มี IELTS 5.0 ขึ้นไป และ GPA 2.0 ขึ้นไป ทาง OWL EDUCATION จัดสอบที่ประเทศไทยให้สำหรับน้องโดยเฉพาะ ณ สำนักงานของ OWL EDUCATION จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg (Pathway Program) 1 ปี (ค่าเทอม 5,990 ยูโร/เทอม)* เมื่อเรียน Studienkolleg (Pathway Program) จบ 1 ปี น้อง ๆ เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอม 6,500 ยูโร/เทอม)* – หากน้อง ๆ มี IELTS 6.0 ขึ้นไป และ GPA 3.0 ขึ้นไป ทาง OWL EDUCATION จัดสอบที่ประเทศไทยให้สำหรับน้องโดยเฉพาะ ณ สำนักงานของ OWL EDUCATION จากนั้นน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอีก 3 ปี* ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเรียน Studienkolleg (Pathway Program) เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอม 6,500 ยูโร/เทอม)* bachelor degree in germany

*ราคาไม่รวมค่าที่พัก/อาหาร/ประกันสุขภาพ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนตัว 

Bachelor Degree in GermanyIU International University of Applied Sciences

สำหรับน้องๆ ที่มีแพลน เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี หรือ เรียนต่อ ป.โท เยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% มหาวิทยาลัย IU ถือเป็นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree) และ ปริญญาโท (Master Degree) รวมถึงหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pathway to University) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ที่เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาในการทำงานระดับนานาชาติ ในด้านของการบริหารธุรกิจและการบริหารการจัดการ

เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน bachelor degree in germany

มหาวิทยาลัย IU ตั้งอยู่ 2 เมือง ในเยอรมัน ได้แก่ Berlin, Bad Honnef

Benefit at IU เยนต่อ ป.ตรี เยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน bachelor degree in germany

 • อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของทาง IU ที่มีคุณภาพ
 • จำนวนนักศึกษาในคลาสเรียนที่ไม่มากจนเกินไป
 • สังคมใน IU ที่ดี บุคคลากรของ IU ให้ความสำคัญกับนักศึกษา
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาทักษะ และ ความสามารถ
 • มีโปรแกรมการฝึกงาน เพื่อเป็นการสร้าง connection

 หลักสูตรปรับพื้นฐาน IU Pathway Program , IU Pre-Studies

 • Pathway Program
 • Pre-Studies
Pathway Program

โปรแกรมปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย IU เปิดสอน (IU Preparatory Course)

Pathway Program หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Pathway of IU International University of Applied Sciences


สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ต้องการ เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) เป็นเวลา 1 ปี เพราะเนื่องจากวุฒิการศึกษาระดับม.ปลายของประเทศไทย ไม่สามารถนำไปเทียบวุฒิ High School ของเยอรมันได้ ดังนั้นนักเรียนไทยทุกคนต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้เทียบเท่ากับ High School ของประเทศเยอรมนี ทางมหาวิทยาลัย IU จึงมีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนในระดับป.ตรี ที่เยอรมัน ทั้งทางด้านวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาเยอรมันในระดับพื้นฐาน, วิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนบริหารธุรกิจ เช่น การทำวิจัย และการนำเสนอ ที่สำคัญถือเป็นการปรับตัวก่อนเริ่มเรียนจริง รายละเอียดหลักสูตรตามตารางด้านล่าง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ IU Pathway ของมหาวิทยาลัย IU / Germany

1. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

2. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 5.0 / TOEFL 64 point / PTE 46

 ขั้นตอนการเข้าเรียนปรับพื้นฐานของมหาวิทยาลัยIU University of Applied Sciences

  สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานของมหาวิทยาลัย IU International University of Applied Sciences มีทั้งหมด 3 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนในระดับชั้น ม.6 ผลคะแนนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL IBT, PTE) และ รวมถึงผลคะแนนสอบ Entry test ของทางมหาวิทยาลัย IU อีกด้วย

Bachelor Degree in germany

Degree : IU Pathway Certificate

Duration : 2 Semesters (1 Year)

Campus : Bad Honnef, Killarney

Tuition Fees : 4,590 € /Semesters

Start Program : October & April (**Only in Bad Honnef Campus**)

Application Fees : 50 € Single Payment

Student Ticket Fees : 123.5 € /Semesters

Campus Card (Bad Honnef) : 600 € /Semesters

Health Insurance Fees : 75 € /Month

Accommodation Fees : 400 € /Month


ADMISSION REQUIREMENTS

UNDERGRADUATE PROGRAM

Direct Entry Bachelor Degree

– Higher Secondary School Leaving Certificate >= 75%

– Academic IELTS 6.0 / TOEFL IBT 80 points / PTE 56 points (51 points in each component)

– Entry test if applicable


1 Semester Pathway Program

– Higher Secondary School Leaving Certificate >= 60%

– Academic IELTS 5.5 / TOEFL IBT 70 points / PTE 51 points (51 points in each component)

– IU Assessment Test


2 Semester Pathway Program

– Higher Secondary School Leaving Certificate >= 50%

– Academic IELTS 5.0 / TOEFL IBT 64 points / PTE 46 points (36 points in each component)

Pre-Studies

 โปรแกรมปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย IU เปิดสอน (IU Preparatory Course)

Pre-Studies (Preparation Course) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

   เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในระดับป.ตรี ที่เยอรมัน สำหรับน้องๆที่เรียนจบในหลักสูตร IU Pathway Program เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตร Pre-Studies เป็นหลักสูตรทางเลือกสำหรับนักศึกษา (มหาวิทยาลัยไม่บังคับ) โดยเปิดสอนใน campus Bad Honnef เท่านั้น ภายใน campus มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น ห้องสมุด สถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยกัน ถือเป็นสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ ในหลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS, ภาษาเยอรมันเบื้องต้น รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน

Bachelor Degree in germany

Degree : IUBH Certificate (Pre-Studies)

Duration : 2 Months

Campus : Bad Honnef, Berlin

Tuition Fees : 2,590€ / 3Months

Start Program : November

Application Fees : 50 € Single Payment

Enrolment Fees : 900 € Single Payment

Student Ticket Fees : 150 € / 10 Weeks

Campus Card (Bad Honnef) : 600 € /Semesters

Health Insurance Fees : 75 € /Month

Accommodation Fees : 490 € /Month

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

Bachelor Degree (100% English)

 •  Aviation Management
 • Hospitallity Management
 • International Management
 • Computer Science
 Aviation Management

B.A. Aviation Management

(ปริญญาตรี สาขาการจัดการการบิน )

     สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อในคณะการจัดการการบินที่ประเทศยอรมนี

หลักสูตรนี้จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ ด้านอุสาหกรรมการบิน, อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และกลไกลการบริหารจัดการ จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจากองค์กรระดับนานาชาติมาหลายปี น้อง ๆ จะได้เรียนในรูปแบบบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เมื่อจบหลักสูตรน้อง ๆ ยังมีโอกาสทำงานกับสายการบินชื่อดังอย่าง Lufthansa และ Air

France-KLM


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany

1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate 

2. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

Degree : Bachelor of Arts (B.A.)

ECTS-Credit : 180 ECTS

Duration : 6 Semesters (3 Years)

Internship : 1 semester at home or abroad

Campus : Bad Honnef

Tuition Fees : 5,365 € /Semesters

Start Program : Spring & Autumn

Application Fees : 50 € Single Payment

Enrolment Fees : 900 € Single Payment

Student Ticket Fees : 131 € /Semesters

Campus Card (Bad Honnef) : 600 € /Semesters

Health Insurance Fees : 75 € /Month

Accommodation Fees : 400 € /Month

Hospitallity Management

B.A. International Hospitality Management

(ปริญญาตรี สาขาการจัดการการบริการ นานาชาติ)

ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารการจัดการธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ, ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท, คลับ และโรงพยาบาล เป็นต้น หลักจากที่นักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะมีโอกาสในการทำงานในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ สำหรับสาขานี้หลักสูตรการฝึกงาน Internship ข้อดีของการฝึกงานคือ นักศึกษาอาจได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ (Internship in Germany or Internship Aboard)


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany

1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate 

2. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

Degree : Bachelor of Arts (B.A.)

ECTS-Credit : 180 ECTS

Duration : 6 Semesters (3-3.5 Years)

Internship : 1 semester at home or abroad

Study Abroad : 1 semester (voluntary, performance-related)

Campus : Bad Honnef

Tuition Fees : 5,365 €/Semesters

International Tuition Fees : 6,745€ /Semesters

Start Program : Spring & Autumn

Application Fees : 50 € Single Payment

Enrolment Fees : 900 € จ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอนเข้าศึกษา (Single Payment)

Student Ticket Fees : 131 € ต่อภาคการศึกษา

Campus Card (Bad Honnef) : 600 € ต่อภาคการศึกษา

Health Insurance Fees : 75 € ต่อเดือน

Accommodation Fees : ประมาณ 400 € ต่อเดือน

International Management

B.A. International Management

(ปริญญาตรี สาขาการจัดการ นานาชาติ)

   ในการเรียนปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะการจัดการ นานาชาตินั้น นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนสาขาได้ ดังนี้

 • Data Analytics (สาขาการวิเคราะห์ข้อมูล)
 • Human resource Management (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • Digital Marketing (สาขาการตลาดดิจิตอล)
 • Accounting & Finance (สาขาการบัญชีและการเงิน)

ซึ่งสาขาดังกล่าวนั้น นักศึกษาจะได้ฝึกการทำโปรเจคงาน, การนำเสนองาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลดีต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วย

และเนื่องจากสถานการณ์ Corona virus นักเรียนจึงสามารถเลือกว่าจะเรียนที่ Campus หรือ Online Class ในเทอมแรกได้อีกด้วย


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany

1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate 

2. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

Degree : Bachelor of Arts (B.A.)

ECTS-Credit : 180 ECTS

Duration : 6 Semesters (3 Years)

Internship : 1 semester at home or abroad

Study Abroad : 1 semester (voluntary, performance-related)

Campus (วิทยาเขต) : Bad Honnef, Berlin

Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) : On Campus 5,365 € / semester

Tuition Fees (ค่าธรรมเนียม) : Online course (1st semesters) : 3,829 €/ semester

Start Program : Spring & Autumn

Application Fees : 50 € จ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอนเข้าศึกษา (Single Payment)

Enrolment Fees : 900 € จ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอนเข้าศึกษา (Single Payment)

Student Ticket Fees : 126.6 € ต่อภาคการศึกษา

Campus Card (Bad Honnef) : 600 € ต่อภาคการศึกษา

Health Insurance Fees : 75 € ต่อเดือน

Accommodation Fees : ประมาณ 400 € ต่อเดือน

Computer Science

หลักสูตร B.A. Computer Science

(ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)

การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจะทำให้อาชีพในอนาคตของคุณในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มีรากฐานที่มั่นคง

สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ น้องๆจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบการพัฒนาและการบำรุงรักษาซอฟแวร์โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติและ ทฤษฎี เมื่อสำเร็จหลักสูตรน้องๆสามารถเข้าใจและพัฒนาระบบไอทีที่หลากหลายและเนื่องจากสถานการณ์ Corona virus นักเรียนจึงสามารถเลือกว่าจะเรียนที่ Campus หรือ Online Class ในเทอมแรกได้อีกด้วย

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree in Germany มหาวิทยาลัย IU

1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IU หลักสูตร IU Pathway Certificate 

2. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

Degree : Bachelor of Arts (B.A.)

ECTS-Credit : 180 ECTS

Duration : 6 Semesters (3 Years)

Internship : 1 Semesters in Germany or Abroad

Study Abroad : 1 Semesters at one of our partner universities

Campus : Bad Honnef, Berlin

Tuition Fees: On Campus 5,365 € / semester

Online course (1st semesters): 3,829 €/ semester

Start Program : Spring & Autumn

Application Fees : 50 € Single Payment

Enrolment Fees : 900 € Single Payment

Student Ticket Fees : 131 € /Semesters

Campus Card (Bad Honnef) : 600 € /Semesters

Health Insurance Fees : 75 € /Month

Accommodation Fees : 400 € /Month

ทำไมมหาวิทยาลัย IU ถึงน่าสนใจสำหรับการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี?

 • ทางมหาวิทยาลัย IU เน้นความเป็นนานาชาติ ซึ่งหมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยนั้น เป็นภาษาอังกฤษ 100%
 • การร่วมงานกับสากล มหาวิทยาลัย IU ได้เตรียมตัวอย่างดีเยี่ยมสำหรับการร่วมงานกับสากล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่ดำเนินงานในระดับนานาชาติหรือกลุ่มบริษัทข้ามชาติ สำหรับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย IU มีโอกาสในการทำงานถึง 87% หลังจากที่จบการศึกษาเพียง 3 เดือน รวมถึง 70% ของนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และ 73% ของนักศึกษาได้เริ่มทำงานครั้งแรก ในประเทศเยอรมนี หลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัย IU
 • ทางอาจารย์และวิทยากรของทางมหาวิทยาลัยนั้น มีวิธีการสอนที่เน้นเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติด้วยตัวเอง รวมถึงจัดทัศนศึกษากับบริษัทที่มีชื่อเสียงและฟังบรรยายพร้อมพูดคุยกับผู้นำทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์
 • ทางมหาวิทยาลัย IU ให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นอย่างมาก เช่น

* จำนวนนักศึกษาในคลาสที่ไม่มากจนเกินไป ทำให้นักศึกษานั้น ได้เรียนรู้, ทำความเข้าใจ และ มีความเป็นส่วนตัว เป็นการเรียนแบบ discussion คือเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการทำ Workshop กลุ่มนักศึกษาที่มาจากหลากหลายประเทศ สามารถใช้ความรู้จากในตำราเรียน มาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน\

* ห้องสัมมนาที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ

* มีคาเฟ่, ร้านอาหาร และหอพัก ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (Bad Honnef, Bad Reichenhall)

 • การเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ทุกหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย IU นั้น ทางมหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกคน ทั้งในด้านของการฝึกปฏิบัติ, การปฐมนิเทศ และการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้ปรับตัวก่อนเริ่มทำงานจริง ทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ นักศึกษาจำนวน 80% ได้ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บริหารหลังจากทำงานได้ 2 ปี รวมถึงยังมีรายได้ที่เพิ่มมากถึง 10%
 • มีเครือข่ายการทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง พื้นฐานการศึกษาที่ดี บวกกับการมีความรู้ที่แน่นสำหรับการทำงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับก่อนการเริ่มใช้ชีวิตในวัยทำงาน อาทิเช่น

* หัวหน้าภาคสาขาวิชาและอาจารย์ที่มีเครือข่ายในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา

* ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัด “Career Day” ทุกปี เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้ติดต่อกับบริษัทที่นักศึกษาสนใจ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาการทำงาน

* เนื่องด้วยเครือข่ายการทำงานของมหาวิทยาลัย IU ทำให้นักศึกษาได้ที่ฝึกงานและตำแหน่งในการฝึกงานแรกเริ่มในขณะที่นักศึกษากับบริษัทที่มีชื่อเสียง

 • มหาวิทยาลัย IU ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลและจากภาครัฐ จากองค์กรดังต่อไปนี้
FIBAA เป็นหน่วยงานที่รับรองการทำงานอิสระ โดยโปรแกรมการศึกษาของ มหาวิทยาลัย IUBH นั้น ได้รับการรับรองจากองค์กรนี้ทั้งหมด อีกทั้ง 5 สาขา ของมหาวิทยาลัย IUBH ยังได้รับรางวัล FIBAA Premium Seal สีทอง อีกด้วย
CHE-Ranking มหาวิทยาลัย IUBH ได้รับระดับคะแนนที่ดีเยี่ยม และรักษาระดับคะแนนอย่างสม่ำเสมอ
-ในด้านของการศึกษาโดยรวม ทางมหาวิทยาลัย IUBH ได้รับคะแนนอยู่ที่ 1.6
-แนวทางในการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ ได้รับคะแนนอยู่ที่ 1.7
-ในโปรแกรมปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในสาขาต่างๆ ได้รับคะแนนที่ 10 จากคะแนนทั้งหมด 11 คะแนน
การเปรียบเทียบโดยรวมจากคะแนนทั้งหมดของ CHE-Ranking ในปี 2014 ของมหาวิทยาลัย IUBH นั้น ในการวิชาการอยู่ที่ 1.4 และด้านของอาจารย์อยู่ที่ 1.8
สมาคม “Hotel Schools of Distinction” มหาวิทยาลัย IUBH ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม และยังเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีแห่งเดียวที่เป็นสมาชิกของสมาคมด้วย ก่อนจะเปลี่ยนชื่อสมาคมจาก “Leading Schools of the World”

 Our Campus in Germany

Berlin Campus เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน bachelor degree in germany

มหาวิทยาลัย IU ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Berlin ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ในด้านของวัฒนธรรม, นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลก พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย, ห้องสมุดพร้อมด้วยฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัยออนไลน์ และการเดินทางที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง

Bad Honnef Campus เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน bachelor degree in germany

    มหาวิทยาลัย IU ตั้งอยู่ในเมือง Bad Honnef ซึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ St. Anno Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งครบครันไปด้วยอุปกรณ์การเรียนและห้องเรียนที่ทันสมัย, ห้องสมุด, ห้องครัวสาธิตสำหรับนักศึกษาที่เรียนการจัดการการโรงแรม, โรงอาหาร และที่สำคัญภายในตัวมหาวิทยาลัย ยังมีร้านอาหารของทางมหาวิทยาลัยเอง ชื่อร้าน “The Anno” รวมถึง ร้านกาแฟ Dallmayr Café and Bar และ Charly's Lounge ที่นักศึกษาจากประเทศไทย สามารถใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาพบปะ พูดคุย กับเพื่อนๆต่างชาติได้ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุโรปหรือแม้กระทั่งชาติอื่นๆ

 IU Partner and Memberships

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่ : https://www.iubh.de/en/iubh/downloads/ 

ที่มา : https://www.iubh.de/en/


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต