เรียนต่อป.ตรี เยอรมัน / เรียนต่อป.โท เยอรมัน / เรียนต่อเยอรมัน / เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อบริหาร / หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% / มหาวิทยาลัยในเยอรมัน / ประเทศเยอรมนี

ISM International School of Management

     มหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ที่เมือง Dortmund ประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ในระดับชั้นป.ตรี / ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

      สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ที่ ISM ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติ เลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ISM มี campus อยู่หลากหลายเมือง

หลักสูตรปริญญาโท ที่ทางมหาวิทยาลัย ISM เปิดสอน

Master DegreeDuration Language Class
Pre-Master (Preparation Semester)1 Semester100% English Program
M.Sc. International Management4 Semester100% English Program
M.A. Strategic Marketing Management4 Semester 100% English Program and German English
M.Sc. Finance4 Semester100% English Program
M.Sc. Psychology and Management4 Semester German English
M.Sc. Organization Psychology and Human Resources Management4 Semester German English
M.Sc. International Logistics and Supply Chain Management4 Semester100% English Program
M.A. Luxury, Fashion and Sales Management4 Semester100% English Program
M.Sc. Real Estate Management4 SemesterGerman English
M.A. Entrepreneurship4 SemesterGerman English
M.A. International Business (non-specialist Master)4 Semester100% English Program
 • Pre-Master
 • M.Sc. International Management
 • M.Sc. Finance
 • M.Sc. Psychology and Management
 • M.Sc. Organization Psychology and Human Resouces Management
 • M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management
 • M.Sc. Real Estate Management
Pre-Master

 Pre-Master (Preparation Course)

(หลักสูตรปรับพื้นฐาน สำหรับเรียนต่อปริญญาโท)

Pre-Master (Preparation Course)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program)


เป็นหลักสูตร Pre-Master เหมาะกับน้องๆที่อยากเรียนระดับป.โทกับมหาวิทยาลัย ISM เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในคณะดังต่อไปนี้ International Management, Strategic Marketing Management, Digital Marketing, Psychology & Management, Luxury, Fashion & Sales Management, Entrepreneurship, Management โดยการเรียนการสอนของหลักสูตร Pre-Master นี้ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% สำหรับน้องๆที่จบปริญญาตรีจากสาขาไหนก็ตาม สามารถเรียนหลักสูตร Pre-Master และเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทในคณะดังกล่าวได้เลย

Pre-Master (Preparation Course)
Period to Study1 Semester
Tuition Fees- 6,180 € per semester (Campus : Dortmund)
- 6,480 € per semester (Campus : Frankfurt, Munich,Berlin)

**Enrollment fees 1500 € (Single Payment)
Language 100% English Program
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in English language at least TOEFL 72 points, IETS 5.5
IntakeSummer semester (March)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Berlin
Qualified For- International Management
- Strategic Marketing Management
- Digital Marketing
- Psychology & Management
- Luxury, Fashion & Sales Management
- Entrepreneurship
- Management
M.Sc. International Management

 Master of Sciences (M.Sc. International Management)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการ หลักสูตร International)

     International Management หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) ในระดับปริญญาโทสาขา International Management นี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับงานและความท้าทายในระบบเศรษฐกิจระดับระหว่างประเทศ รวมถึงยังเป็นการเปิดทางสู่การร่วมงานในตำแหน่งผู้จัดการทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

Master of Sciences (M.Sc. International Management)
Master of Sciences (M.Sc.) International Management
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees

- 6,180 € per semester (Campus: Dortmund, Cologne, Stuttgart and Berlin)
- 6,480 € per semester (Campus: Frankfurt, Munich and Hamburg)

**Enrollment fee 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- 100% English Program
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in English language at least TOEFL 72 points, IETS 5.5
IntakeFall semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Cologne
- Hamburg
- Stuttgart
- Berlin
M.Sc. Finance

 Master of Sciences (M.Sc. Finance)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการ หลักสูตร International)

         Master in Finance หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ซึ่งในหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ โดยในหลายๆโปรเจคที่อาจารย์ให้ทำนั้น จะเป็นการนำทฤษฎีทั้งหมดที่เคยเรียนมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และคอยดูผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับนำเสนอในคลาสเรียน โดยเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ และยังฝึกให้นักศึกษาทุกๆคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้จัดการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

Master of Sciences (M.Sc.) Finance
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,180 € per semester (Campus: Dortmund and Berlin)
- 6,480 € per semester (Campus: Frankfurt and Munich)

**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- 100% English Program
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS in Economic degree course (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in English language at least TOEFL 72 points, IETS 5.5
IntakeFall semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Berlin
M.Sc. Psychology and Management

 Master of Sciences (M.Sc. Psychology and Management)

(ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาและการจัดการ)

           ในหลักสูตรปริญญาโท สาขา Psychology & Management หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ จะฝึกนักศึกษาให้เป็นนักจิตวิทยาในสายงานอาชีพหลักๆทางธุรกิจ เช่น นักจิตวิทยาทางการตลาด, ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา, นักจิตวิทยาฝ่ายบุคคล ซึ่งโดยหลักๆแล้วนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนความรู้และเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาธุรกิจ และในภาคการศึกษาต่อๆไป จะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

M.Sc. Psychology and Management
Master of Sciences (M.Sc.) Psychology and Management
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,180 € per semester (Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart)
- 6,480 € per semester (Campus : Munich, Hamburg)

**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
German English
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS, of which at least 30 ECTS in Economic and Psychology (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Stuttgart
- Munich
- Hamburg
- Cologne
M.Sc. Organization Psychology and Human Resouces Management

 Master of Sciences (M.Sc. Organization Psychology and Human Resouces Management)

(ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

         ในอนาคตสาขาการจัดการทรัพยาการมนุษย์ (Human Resource Management) จำเป็นและสำคัญมากในทุกๆบริษัท เพื่อการจ้างพนักงานให้ถูกสายงาน รวมถึงการรับมือและสร้างแรงกระตุ้นให้แก่พนักงาน เพราะพนักงานทุกคนถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับทุกๆภาคธุรกิจ และเพื่อความก้าวหน้าของบริษัท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกุญแจสำคัญในด่านแรก ซึ่งทางมหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ จะมีหลักสูตรที่ฝึกให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสากล และมีคุณภาพเพรียบพร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดการเชิงกลยุทธ์, ผู้จัดการด้านบุคคลกร รวมถึงที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

Master of Sciences (M.Sc. Organization Psychology and Human Resources Management
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
-6,180 euros per semester (Campus: Dortmund)
-6,480 euros per semester (Campus: Frankfurt)

**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- 100% English program
Admission Requirement60 ECTS points in business sciences or 30 ECTS points in the fields of logistics, transportation, computer science, mathematics, statistics, or engineering sciences.
IntakeFall semester (September)
Study Places- Hamburg
- Frankfurt
M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management

Master of Sciences (M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management)

(ปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตร International)

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics& Supply Chain Management) ไม่ได้ฝึกนักศึกษาเพียงงแค่กระบวนการโลจิสติกส์แต่ยังสอนเรื่องการเงิน,ความยั่งยืนและการวางแผนกำลังการผลิตโดยอาจารบ์ที่ทำงานให้กับบริษัทด้าน โลจิสติกส์และสถาบัน ISM ยังเป็นส่วนหนึ่งของ“House of Logistics & Mobility” ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยระหว่างประเทศด้านโลจิสติกส์นักศึกษาสามารถฝึกฝนโดยการลงมือทำจริงและสามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

Master of Sciences (M.Sc. Organization Psychology and Human Resources Management
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
-6,180 euros per semester (Campus: Dortmund)
-6,480 euros per semester (Campus: Frankfurt)

**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- 100% English program
Admission Requirement60 ECTS points in business sciences or 30 ECTS points in the fields of logistics, transportation, computer science, mathematics, statistics, or engineering sciences.
IntakeFall semester (September)
Study Places- Hamburg
- Frankfurt
M.Sc. Real Estate Management

 Master of Sciences (M.Sc. Real Estate Management)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์)

                ในหลักสูตร Master in Real Estate Management เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ พัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ Ernst & Young ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและมีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์, การลงทุนและการจัดหาเงินทุน รวมถึงเข้าควบคุมการซื้อขายกิจการ และกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้ฝึกปฏิบัติรวมถึงยังได้เรียนร่วมกับ partner university ซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเป็นแบบ Dual Degree หรือไม่ ซึ่ง Dual degree หมายถึง น้องจะได้วุฒิจากมหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) และอีก 1 วุฒิจากมหาวิทยาลัย partner ที่น้องเข้าเลือกเรียน ซึ่งเนื้อหาโดยหลักๆจะเรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาโปรเจคต่างๆ, การการตลาดอสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อทำการซื้อขายอสังหริมทรัพย์ การลงทุนและจัดหาเงินทุนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

M.Sc. Real Estate Management
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,480 € per semester (Campus : Munich, Hamburg)
**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- German English
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS, of which at least 30 ECTS in Psychology (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake Winter semester (September)
Study Places- Munich
- Hamburg
 • M.A. Strategic Marketing Management
 • M.A. Luxury , Fashion and Sales Management
 • M.A. Entrepreneurship
 • M.A. International Management (Non-Specialist Master)
 • M.Sc. Business Intelligence & Data Science
M.A. Strategic Marketing Management

 Master of Arts (M.A. Strategic Marketing Management)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการกลยุทธ์การตลาด)

        ในหลักสูตรปริญญาโท สาขา Strategic Marketing Management หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English Program) นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เงื่อนไขทางการตลาดแบบพื้นฐาน, การกำหนดตำแหน่งสินค้าทางการตลาด, การวิจัยการตลาดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงเนื้อหาด้านการจัดการสถิติก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะสามารถนำค่าสถิติมากำหนดตำแหน่งสินค้าทางการตลาดได้ แต่โดยวิชาพื้นฐานแล้วนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาสินค้า และ มาตราการการดำเนินการทางการตลาด

Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,180 € per semester (Campus : Berlin)
- 6,480 € per semester (Campus : Munich)

**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- 100% English Program
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS, of which at least 30 ECTS in Economic, Communication or Media Sciences or Social Sciences or Psychology (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in English language at least TOEFL 72 points, IETS 5.5
IntakeFall semester (September)
Study Places- Berlin
- Munich
M.A. Luxury , Fashion and Sales Management

 Master of Arts (M.A. Luxury, Fashion and Sales Management)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการแฟชั่นและการจัดการการขาย)

        Master in Luxury, Fashion & Sale Management หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English Program) จะมีเนื้อหาการเรียนด้านการบริหารธุรกิจที่แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น จะเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด, การจัดซื้อ และการขายสินค้า luxury และสินค้าอุปโภคบริโภค นักศึกษาจะได้เห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซอุปทานของระบบสินค้า ตั้งแต่การหา supplier ตลอดจนการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปจำหน่าย และที่สำคัญอาจารย์ที่มาสอนนักศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่ทำงานในธุรกิจแฟชั่นจริงๆ ตัวอย่างเช่น Montblanc, Hugo Boss, Procter & Gamble or Beierdorf

M.A. Luxury, Fashion and Sales Management
Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,180 € per semester (Campus : Berlin)
- 6,480 € per semester (Campus : Munich)

**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- 100% English Program
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS, of which at least 30 ECTS in Economic, Communication or Media Sciences or Social Sciences or Psychology (Pre-Master if missing ECTS)
2. Proof in English language at least TOEFL 72 points, IETS 5.5
IntakeFall semester (September)
Study Places- Berlin
- Munich
M.A. Entrepreneurship

 Master of Arts (M.A. Entrepreneurship)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการผู้ประกอบการ)

      ในหลักสูตรของ Master in Entrepreneurship นี้ เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างและเพิ่มบุคลิกภาพให้กับน้องๆที่ฝันอยากจะมีอาชีพเป็นผู้จัดการในอนาคต ทั้งในด้านของการจัดการ, ภาวะความเป็นผู้นำ, การจัดการด้านการเงิน รวมถึงทางด้านกฎหมาย ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในฝันและการทำงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งในโปรเจคที่น้องๆจะลงมือทำนั้น น้องๆจะได้ทำโปรเจคตั้งแต่การคิดโครงสร้าง, การพัฒนา ตลอดจนการวางแผนธุรกิจ

Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,180 € per semester (Campus : Cologne)
**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
- German English
Admission RequirementStudies with 180 ECTS, of which at least 30 ECTS are in the field of economics. The Pre-Master enables missing ECTS points to be acquired.
Intake Winter semester (September)
Study Places- Cologne
M.A. International Management (Non-Specialist Master)

 Master of Arts (M.A. International Management Non-Specialist Master)

(ปริญญาโท สาขาการจัดการ)

      การเรียนบริหารธุรกิจ ถือว่าเป็นสาขาวิชาพื้นฐานสำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้จัดการหรือทำงานในด้านธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาบางคนไม่ได้เรียนจบบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีมา จึงยังไม่มีความรู้ด้านบริหารมากพอสำหรับสายงานด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งโดยหลักสูตร International Business (non-specialist Master) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) ที่ขยายโอกาสให้กับน้องๆที่อยากเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ

Period to Study 3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees
- 6,180 € per semester (Campus : Dortmund)
- 6,480 € per semester (Campus : Frankfurt, Munich, Berlin)
**Enrollment fees 1,500 € (Single Payment)
***Thesis fees 1,200 € at all campus
Language
100% English Program
Admission Requirement1. Studied in Bachelor with 180 ECTS, without previous Economic knowledge
2. Proof in English language at least TOEFL 72 points, IELTS 5.5
IntakeSummer Semester (March)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Berlin
M.Sc. Business Intelligence & Data Science

M.Sc. Business Intelligence & Data Science

เนื่องจากการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญในปัจจุบัน Datascientists, System architects หรือที่ปรึกษาด้านข้อมูลจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science จะให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีที่ครอบคลุมสำหรับการดึงข้อมูลที่มีพื้นฐานมาอย่างดีตลอดจนการประเมินข้อมูลอัจฉริยะ นอกจากหัวข้อไอทีแล้วยังมีหน่วยการสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจและโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติสิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่สำคัญภายใน บริษัทและมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Period to Study3 Semesters + 1 Thesis Semester
Tuition Fees- 6,180 Euro per semester (Campus: Dortmund)
- 6,480 Euro per semester (Campus: Munich and Hamburg)
Language100% English program
Admission RequirementBusiness studies with at least 15 ECTS points in the field of business (e.g. business administration, economics, business information systems; or related fields) and least 10 credits must have been earned in quantitative courses.
IntakeFall semester (September)
Study Places- Dortmund
- Munich
- Hamburg

ทางมหาวิทยาลัย ISM จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการทำงานในอนาคต อาทิเช่น

 • มีการฝึกงานรวมอยู่ในหลักสูตรการเรียน
 • ฝึกให้นักศึกษามีทักษะการเข้าสังคมร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติคนอื่นๆ
 • ในแต่ละคลาสเรียนของทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคลาสเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละคลาสได้ใช้พื้นที่ ในการเรียนอย่างเต็มที่
 • ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) University of Applied Sciences มี campus ทั้งหมด 6 แห่งได้แก่ Dortmund, Frankfurt, Munich, Hamburg, Cologne และ Stuttgart


Cafeteria in all campus

1. Campus Dortmund – ทาง campus จะมีอาหารหลักๆให้เลือก ได้แต่ แซนวิช, สลัดผัก, ผักและผลไม้ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:30 รวมถึงยังมีขนมให้เลือกทานได้ช่วงพักเบรก

2. Campus Frankfurt – ทาง campus จะมีเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น รวมถึงขนมคบเคี้ยว สำหรับนักศึกษาคนไหนที่อยากจะออกไปรับประทานอาหารข้างนอก ก็สามารถเดินไปทานได้ ซึ่งร้านอาหารต่างๆจะอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก

3. Campus Hamburg – ทาง campus จะเตรียมอาหาร เช่น แซนวิช, ขนม, เครื่องดื่มไว้คอยบริการนักศึกษา สำหรับอาหารกลางวันจะเริ่มในเวลาตั้งแต่ 09:30 – 15:30 และอาหารจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

4. Campus Munich – ทาง campus มีเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นไว้บริการ รวมถึงแซนวิช และสลัด ซึ่งจะจัดไว้ 1 – 2 ครั้งต่อวัน

5. Campus Cologne – นักศึกษาที่เรียนที่ campus Cologne จะมีร้านอาหาร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก นักศึกษาสามารถเดินไปทานได้ แต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่อยากเดินไปทาน ทาง campus มีไมโครเวฟไว้ให้บริการ

6. Campus Stuttgart – สำหรับ campus Stuttgart จะมีตู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มอัตโนมัติไว้ให้บริการ แต่สำหรับนักศึกษาคนไหนอยากจะไปทานที่ร้านก็ได้

ที่มา: https://en.ism.de/

สมาคมที่ทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วม และ ได้รับการรับการรับรอง มีดังต่อไปนี้


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต