เรียนต่อป.ตรี เยอรมัน / เรียนต่อป.โท เยอรมัน / เรียนต่อเยอรมัน / เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อบริหาร / หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% / มหาวิทยาลัยในเยอรมัน / ประเทศเยอรมนี

” หนทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี “

สำหรับน้องๆๆที่จบ ม.6 แล้ว อยากเรียนภาษาที่แต่ประเทศ หรือ อยากเรียนปริญญาตรีต่างประเทศอยากเรียนต่อเมืองนอก หรือ อยากเรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหาข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศที่ไหน หรือหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ พี่ๆ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศหรือศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอแนะนำการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมันมีทั้งแบบจ่ายค่าเทอมที่ถูก และบางมหาลัยที่เยอรมนียังมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศที่ค่าเทอมไม่แพง พี่ๆ ขอแนะนำประเทศเยอรมนี แถมเรียนไปทำงานไปได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมหาลัยจากประเทศเยอรมนียังสามารถขอวีซ่าเพื่อหางานทำได้อีก 18 เดือน เรียนต่อนอกค่าเทอมไม่แพงต้องที่ประเทศเยอรมนี โดยหลักๆหนทางสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีจะมีอยู่ 3 หนทางตามความถนัดด้านภาษาดังนี้ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 จากประเทศไทย และอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Freshman year or Pre-Bachelor เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับ high school ของประเทศเยอรมัน


วิธีที่ 1. เรียนหลักสูตรเยอรมัน แต่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันเลย ไม่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันไม่ใช่ปัญหา น้อง ๆ สามารถบินไปเรียนภาษาเยอรมันจากเจ้าของภาษาที่ประเทศเยอรมันได้โดยตรง เรียนภาษาเยอรมัน 6-12 เดือน จากนั้นสอบเข้า Studienkolleg สอบที่ประเทศเยอรมนี และเรียนที่ Studienkolleg 1 ปี (ค่าเทอม 300-1,500 ยูโร/เทอม)* เมื่อเรียนจบ Studienkolleg 1 ปี น้อง ๆ จะต้องสอบและเอาคะแนนยื่นเพื่อเข้าในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียน หลังจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเยอรมนี 300-1,500 ยูโร/เทอม)*


    วิธีที่ 2. เรียนหลักสูตรภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ หากเลือกหลักสูตรภาษาเยอรมันน้อง ๆ ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1 ขึ้นไป หรือ หากเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS 5.0 สำหรับวิธีนี้จะเป็นการสอบเข้า Studienkolleg (Fashman year) ของ-Freshman year in freshman institute FH Aachen University Apply Science เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Freshman year in freshman institute FH Aachen University Apply Science ประเทศเยอรมนี มาจัดสอบที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย 1 ปี จะจัดสอบ 3 รอบ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบตามภาษาที่น้อง ๆ ถนัด จะสอบวิชา คณิตศาสตร์และความถนัดทางภาษาที่น้องๆได้เลือกไว้ ในวันที่สอบน้อง ๆ ยังไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่วันที่จะเดินทางต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg 1 ปี (ค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ 17,500 ยูโร/เทอม)** เมื่อเรียนจบ Studienkolleg 1 ปี น้อง ๆ จะต้องสอบและเอาคะแนนยื่นเพื่อเข้าในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียน หลังจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเยอรมนี 300-1,500 ยูโร/เทอม 


วิธีที่ 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (INTERNATIONAL) – หากน้อง ๆ มี IELTS 5.0 ขึ้นไป และ GPA 2.0 ขึ้นไป ทาง OWL EDUCATION จัดสอบที่ประเทศไทยให้สำหรับน้องโดยเฉพาะ ณ สำนักงานของ OWL EDUCATION จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg (Pathway Program) 1 ปี (ค่าเทอม 5,990 ยูโร/เทอม)* เมื่อเรียน Studienkolleg (Pathway Program) จบ 1 ปี น้อง ๆ เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอม 6,500 ยูโร/เทอม)* – หากน้อง ๆ มี IELTS 6.0 ขึ้นไป และ GPA 3.0 ขึ้นไป ทาง OWL EDUCATION จัดสอบที่ประเทศไทยให้สำหรับน้องโดยเฉพาะ ณ สำนักงานของ OWL EDUCATION จากนั้นน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอีก 3 ปี* ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเรียน Studienkolleg (Pathway Program) เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอม 6,500 ยูโร/เทอม)*


*ราคาไม่รวมค่าที่พัก/อาหาร/ประกันสุขภาพ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนตัว 

**ราคารวมค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ

หนทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ISM International School of Management

     มหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ที่เมือง Dortmund ประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ในระดับชั้นป.ตรี / ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% (100% English Program) และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

      สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ที่ ISM ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติ เลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ISM มี campus อยู่หลากหลายเมือง

สมาคมที่ทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วม และ ได้รับการรับการรับรอง มีดังต่อไปนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ที่ทางมหาวิทยาลัย ISM เปิดสอน

– B.Sc. International Management (Full English)  

– B.A. Marketing & Communication Management  

– B.Sc. Finance Management  

– B.Sc. Psychology & Management  

– B.A. Tourism & Event Management  

– B.A. Global Brand & Fashion Management  

– B.A. International Sports Management  

– LL.B. Business Law

*ทุกหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) University of Applied Sciences ได้รับการรับรองจาก FIBAA, Accreditation Council

 • International Management
 • Marketing & Communication Management
 • Finance & Management
 • Psychology and Management
 • Tourism and Event Management
 • Sports Management
 • Business Law
International Management

Bachelor of Science (B.Sc.) International Management

(ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หลักสูตร International)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)


เป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจจะเรียนการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยจะสอนให้นักศึกษาให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมของการทำงาน และหากนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% นั้น นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็น partner กับทางมหาวิทยาลัย ISM เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อนการเริ่มทำงานจริง

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition FeesFull English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,280 € per semester in Full English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,580 € per semester in Full English Language

German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language

**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
Language- 100% English Program
- German English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in English language at least TOEFL 80 points, IELTS 6.0 in 100% English Program
3. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart
Marketing & Communication Management

Bachelor of Arts (B.A.) International Marketing & Communications Management

(ปริญญาตรี สาขาการตลาดและการจัดการการสื่อสาร หลักสูตร International)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

เป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจจะเรียนการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยจะสอนให้นักศึกษาให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมของการทำงาน และหากนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% นั้น นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็น partner กับทางมหาวิทยาลัย ISM เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อนการเริ่มทำงานจริง

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition Fees German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language
**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
LanguageGerman&English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart
Finance & Management

Bachelor of Sciences (B.Sc.) Finance and Management

(ปริญญาตรี สาขาการเงินและการจัดการ)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

    ในหลักสูตร Finance & Management ทางมหาวิทยาลัย International School of Managements (ISM) เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ จะสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ รวมถึงความรู้เฉพาะด้านในเรื่องระบบเงินของสากล ทางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเนื้อหาการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการเริ่มทำงานจริง

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition Fees German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language
**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
LanguageGerman&English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart
Psychology and Management

Bachelor of Sciences (B.Sc.) Psychology and Management

(ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการจัดการ)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

       สำหรับการเรียนในสาขา Psychology หรือจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัย International School of Management นั้น เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่รวมสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ การบริหารธุรกิจและจิตวิทยา จะว่าไปแล้วมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือแม้กระทั่งลูกค้า ดังนั้นการเรียนบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างให้นักศึกษาเข้าใจการสร้างแรงกระตุ้นให้กับพนักงาน, การสร้างแรงดึงดูดลูกค้าให้ซื้อบริการของเรา รวมถึงการร่วมมือสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition Fees German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language
**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
LanguageGerman&English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart
Tourism and Event Management

Bachelor of Arts (B.A.) Tourism and Event Management

(ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการจัดการอีเว้นท์)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

       ในหลักสูตร Tourism & Event Management เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับน้องๆที่มีต้องการจะทำงานในสายงานการท่องเที่ยวและการโรงแรม น้องๆจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแนวคิดกิจกรรมสันทนาการและการใช้ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจในแข่งขันกับคู่แข่งได้ สำหรับอาชีพในหลักสูตรนี้ จะเป็นอาชีพทางด้านสายงานภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม, การวางแผนสร้างกิจกรรมสันทนาการที่สร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวและในโรงแรม

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition Fees German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language
**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
LanguageGerman&English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart
Sports Management

Bachelor of Arts (B.A.) International Sports Management

(ปริญญาตรี สาขาการการกีฬา หลักสูตร International)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)

       หลักสูตร International Sports Management นั้น เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ จะสอนเนื้อหาหลักๆให้กับนักศึกษาคือการบริหารจัดการภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่วิชาเศรษฐศาสตร์การกีฬา ไม่เพียงแต่การบริหารจัดการที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังสร้างให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสินค้ากีฬา เช่น Adidas, Puma เป็นต้น

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition Fees German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language
**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
LanguageGerman&English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart
Business Law

Bachelor of Law (LL.B.) Business Law

(ปริญญาตรี สาขากฎหมายธุรกิจ)

หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ (German English)


        สำหรับการเรียนในหลักสูตร Business Law นั้น เปิดสอนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ จะเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างการบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆมากมาย แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทนอกที่จ้างมาเฉพาะปรึกษาด้านกฎหมาย จึงไม่รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทนั้นๆอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงทุกบริษัทควรจะมีแผนกกฎหมายของบริษัทเอง ไม่ใช่เพียงแค่รับผิดชอบด้านกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเข้าใจถึงระบบบริษัทและเข้าใจถึงการบริหารจัดการของบริษัทอีกด้วย เพื่อใช้เจรจาต่อรองระหว่างพนักงานหรือลูกค้า

Period to Study 6 or 7 Semester (Global Track)
Tuition Fees German English Language Program
Campus : Dortmund, Cologne, Stuttgart
- 5,180 € per semester in German English Language
Campus : Frankfurt, Munich, Hamburg
- 5,480 € per semester in German English Language
**Enrollment fees 600 € (Single Payment)
LanguageGerman&English
Admission Requirement1. High School certificate
2. Proof in German language at least level B2 in German English Program and English language required.
Intake- Summer semester (March)
- Winter semester (September)
Study Places- Dortmund
- Frankfurt
- Munich
- Hamburg
- Cologne
- Stuttgart

ทางมหาวิทยาลัย ISM จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการทำงานในอนาคต อาทิเช่น

 • มีการฝึกงานรวมอยู่ในหลักสูตรการเรียน
 • ฝึกให้นักศึกษามีทักษะการเข้าสังคมร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติคนอื่นๆ
 • ในแต่ละคลาสเรียนของทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคลาสเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละคลาสได้ใช้พื้นที่ ในการเรียนอย่างเต็มที่
 • ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัย International School of Management (ISM) University of Applied Sciences มี campus ทั้งหมด 6 แห่งได้แก่ Dortmund, Frankfurt, Munich, Hamburg, Cologne และ Stuttgart


Cafeteria in all campus

1. Campus Dortmund – ทาง campus จะมีอาหารหลักๆให้เลือก ได้แต่ แซนวิช, สลัดผัก, ผักและผลไม้ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:30 รวมถึงยังมีขนมให้เลือกทานได้ช่วงพักเบรก

2. Campus Frankfurt – ทาง campus จะมีเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น รวมถึงขนมคบเคี้ยว สำหรับนักศึกษาคนไหนที่อยากจะออกไปรับประทานอาหารข้างนอก ก็สามารถเดินไปทานได้ ซึ่งร้านอาหารต่างๆจะอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก

3. Campus Hamburg – ทาง campus จะเตรียมอาหาร เช่น แซนวิช, ขนม, เครื่องดื่มไว้คอยบริการนักศึกษา สำหรับอาหารกลางวันจะเริ่มในเวลาตั้งแต่ 09:30 – 15:30 และอาหารจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

4. Campus Munich – ทาง campus มีเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นไว้บริการ รวมถึงแซนวิช และสลัด ซึ่งจะจัดไว้ 1 – 2 ครั้งต่อวัน

5. Campus Cologne – นักศึกษาที่เรียนที่ campus Cologne จะมีร้านอาหาร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก นักศึกษาสามารถเดินไปทานได้ แต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่อยากเดินไปทาน ทาง campus มีไมโครเวฟไว้ให้บริการ

6. Campus Stuttgart – สำหรับ campus Stuttgart จะมีตู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มอัตโนมัติไว้ให้บริการ แต่สำหรับนักศึกษาคนไหนอยากจะไปทานที่ร้านก็ได้

ที่มา: https://en.ism.de/


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

C203 ชั้น 2 โครงการ สินทรัพย์พลาซ่า ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 4) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร : 0-2038-0770 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

@ OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต