High School Exchange

NEW ZEALAND

ปิดรับสมัคร...

Exchange Program

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมประเทศนิวซีแลนด์
High School Exchange Program in New Zealand

การเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมดี มีธรรมชาติที่สวยงาม คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าดำรงชีพ ในการเรียนและพักอาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไม่แพงอีกด้วย ระบบการเรียนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถ ทั้งด้านดนตรี กีฬา รวมไปถึงการทำอาหาร ไม่ได้มุ่งเน้นทางเรื่องวิชาการอย่างเดียว เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ เป็นการให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวเองได้อย่างเต็มที่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกที่จะส่งบุตรหลานไป เรียนต่อนิวซีแลนด์ คือ การพักอาศัยในขณะที่เรียนอยู่ประเทศนิวซีแลนด์คือ สามารถเลือกได้ว่าจะส่งไปอยู่โรงเรียนแบบไปกลับโดยพักอยู่กับโฮส หรือ จะพักอยู่ที่โรงเรียนประจำก็ได้ นักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School Exchange Program in New Zealand – Public High School) เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี เข้าเรียนที่ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School in New Zealand) ระดับ Year 7th – 13th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ นานาชาติ และ การเรียนการสอน จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยน้อง ๆ สามารถเลือกได้เองว่าจะไปแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 1 เทอม 
*วันที่อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี (Grade 7-13)
 2. นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
 3. นักเรียนต้องได้รับการรับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน
 4. สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ

น้องๆ นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครอบครัวที่สถาบันได้เลือกมา จะอยู่ไม่ไกลจาก High School เพื่อให้น้องๆได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัย

 • เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง
 • ค่าเทอมไม่แพงใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติในไทย
 • ค่าครองชีพถูก
 • ประเทศนิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่สวยงาม
 • ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร
 • เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในไทย หรือ ต่างประเทศได้

ทางสถาบัน จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเมืองต่างๆ (Local Assistance) คอยดูแล ให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการฯ

1. เลือกโรงเรียนและเลือกกำหนดการเดินทาง

2. ขอรับใบสมัคร ได้จาก LINE@ Owl Education

3. รับใบชำระเงินจากโรงเรียน

4. ชำระค่าเรียนและค่าที่พัก

5. รับเอกสารใบตอบรับเข้าเรียนจากทางโรงเรียน

6. ยื่น visa

7. เตรียมตัวบิน

1 ปีการศึกษา (46 Weeks) คือ 4 เทอม ของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น = 14,000 $NZ
(ประมาณ 308,000 บาท
*เทียบเรท 1$NZ = 22 บาท)

1 ภาคเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ (10 – 11 Weeks) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น = 3,500 $NZ
(ประมาณ 77,000 บาท
*เทียบเรท 1$NZ = 22 บาท)

*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้งทาง Line Official: @owl.education

 1. โรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  1.โรงเรียนรัฐ (State School)
  2.โรงเรียนกึ่งรัฐ (State Integrated School)
  3.เอกชน (Private School)

  ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

  • ระดับประถมศึกษา อายุ 5-12 ปี (Year 7 - Year8)
  • ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-17 ปี (Year9 - Year13)
  • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี (เรียนทั้งหมด 3 ปี) ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

  การเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร มีนักเรียนนานา ๆ ชาติ มาจากหลากหลายประเทศ ขนาดของชั้นเรียนจะไม่ใหญ่มาก ทำให้เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์และหลาย ๆ ประเทศ จากเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เมื่อจบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรระดับชาติในการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ๆ *สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะใช้ Certificate NCEA Level 2

  NCEA คืออะไร

  NCEA ย่อมาจาก National Certificate of Educational Achievement หรือภาษาไทยเรียกว่า ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

  • NCEA Level 1 : Year 11 (อายุ 15 ปี)
  • NCEA Level 2 : Year 12 (อายุ 16 ปี)
  • NCEA Level 3 : Year 13 (อายุ 17-18 ปี)

  การเทียบโอนวุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย เยอรมัน เกาหลี กลุ่มประเทศ EU USA UK จะต้องใช้ Certificate NCEA Level 3 ส่วนในประเทศไทยใช้ Certificate NCEA Level 2

  การเทียบโอนวุฒิการศึกษาที่จบจากประเทศนิวซีแลนด์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย

  จากเอกสารอ้างอิงโบรชัวร์การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ของ NZQA ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทียบวุฒิเอาไว้ว่า

  ในการเทียบประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทางเลือก 2 ทาง คือ

  ทางเลือกที่ 1 ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (อย่างน้อย 80 หน่วยกิต โดยที่ 60 หน่วยกิต ต้องเป็นระดับ 2 หรือสูงกว่า) และเงื่อนไขทักษะ literacy และทักษะ numeracy คล้ายกันกับประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 1

  ทางเลือกที่ 2 ได้หน่วยกิตจกระดับ 2 หรือสูงกว่าจำนวน 60 หน่วยกิตจากอย่างน้อย 5 วิซา หน่วยกิต เหล่านี้จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 4 หน่วยกิตจากวิชาภาษาอังกฤษ (literacy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า และ 4 หน่วยกิตจากวิชาคณิตศาสตร์ (numeracy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า

  *หมายเหตุสำหรับทางเลือกที่ 2

  • ทางเลือกที่ 2 ไม่กำหนดให้นักเรียนต้องผ่าน ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2
  • เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนไทยต้องได้เรียนอย่างน้อย 5 วิชา

  เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนต้องได้ 12 หน่วยกิตจาก ระดับ 2 ในแต่ละวิชาจากทั้งหมด 5 วิชา

  ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

  • เรียน 5 วิชา (ที่คล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาที่นักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเลือกเรียนในระดับ 2)
  • ได้ 12 หน่วยกิตในระดับ 2 ในแต่ละวิชา (หรือมากกว่า และได้ผลการเรียนในระดับ Merit และ Excellence มากที่สุดเท่าที่จะทำได้)
  • ผ่านเงื่อนไขด้านทักษะ numeracy และ literacy

  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเทียบวุฒิการศึกษาระหว่าง ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเงื่อนไขคุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเงื่อนไขทักษะ literacy และ numercy จากเว็บไซท์ของสำนักงาน NZQA ได้ที่ www.nzqa.govt.nz/thailand "

  การสอบเพื่อผ่านระดับ ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษา (National Certificate of Educational Achievement : NCEA)

  การสอบเพื่อผ่านระดับ NCEA Level 1 - Year 11 (อายุ 15 ปี)

  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 60 หน่วยกิต ในการเรียน Level 1
  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 10 หน่วยกิต ในรายวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy)
  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 10 หน่วยกิต ในรายวิชากลุ่ม ทักษะทางสถิติ การวัด การใช้ตัวเลข (Numeracy)

  การสอบเพื่อผ่านระดับ NCEA Level 2 - Year 12 (อายุ 16 ปี)

  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 60 หน่วยกิต ในการเรียน Level 2 หรือ ในระดับ Level ที่สูงกว่า
  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 20 หน่วยกิต ในการเรียนระดับ Level อื่น ๆ
  • นักเรียนจะต้องผ่านทั้ง 2 อย่างใน Level 1 คือ

  -10 หน่วยกิต ในรายวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy)นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ

  -10 หน่วยกิต ในรายวิชากลุ่ม ทักษะทางสถิติ การวัด การใช้ตัวเลข (Numeracy)

  การสอบเพื่อผ่านระดับ NCEA Level 3 - Year 13 (อายุ 17-18 ปี)

  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 60 หน่วยกิต ในการเรียน Level 3
  • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 20 หน่วยกิต ในการเรียนระดับ Level 2 หรือสูงกว่า
  • นักเรียนจะต้องผ่านทั้ง 2 อย่างใน Level 1 คือ

  -10 หน่วยกิต ในรายวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy)นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ

  -10 หน่วยกิต ในรายวิชากลุ่ม ทักษะทางสถิติ การวัด การใช้ตัวเลข (Numeracy)

  นักเรียนสามารถข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ได้จาก : https://www.nzqa.govt.nz/about-us/publications/nzqa-brochures/

  ระบบเกรด (Grade) ในการเรียนโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

  • N = Not achieved (N) ไม่ผ่าน
  • A = Achieved (A) ผ่าน
  • M = Merit (M) ดี
  • E = Excellence (E) ยอดเยี่ยม

เทอม 1 ปลายมกราคม/ต้นกุมภาพันธ์ - เมษายน

เทอม 2 พฤษภาคม - กรกฎาคม

เทอม 3 กรกฎาคม - กันยายน

เทอม 4 ตุลาคม - ธันวาคม

เปรียบการศึกษาไทยและนิวซีแลนด์

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 สายด่วน พี่ปู 061 654 1565

Subscribe Now