High School Exchange Program in New Zealand / เรียนไฮสคูลนิวซีแลนด์ / ค่าใช้จ่ายเรียนนิวซีแลนด์ / เรียนต่อต่างประเทศ / นักเรียนแลกเปลี่ยน / High School Exchange Program / เรียนต่อนิวซีแลนด์ / โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมประเทศนิวซีแลนด์ – High School Exchange Program in New Zealand

นักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School Exchange Program in New Zealand – Public High School) เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 1 เทอม ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยน้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School in New Zealand) ระดับ Year 7th – 13th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ นานาชาติ และ การเรียนการสอน จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด


การเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมดี มีธรรมชาติที่สวยงาม คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าดำรงชีพ ในการเรียนและพักอาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไม่แพงอีกด้วย ระบบการเรียนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ปิดกั้นความรู้ความสามารถ แต่ยังสนับสนุนทางในด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถ ทั้งด้านดนตรี กีฬา รวมไปถึงการทำอาหาร ไม่ได้มุ่งเน้นทางเรื่องวิชาการอย่างเดียว เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ เป็นการให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวเองได้อย่างเต็มที่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกที่จะส่งบุตรหลานไป เรียนต่อนิวซีแลนด์ คือ การพักอาศัยในขณะที่เรียนอยู่ประเทศนิวซีแลนด์คือ สามารถเลือกได้ว่าจะส่งไปอยู่โรงเรียนแบบไปกลับโดยพักอยู่กับโฮส หรือ จะพักอยู่ที่โรงเรียนประจำก็ได้

คุณสมบัติของน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี (Grade 7-13)
 2. นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
 3. นักเรียนต้องได้รับการรับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน
 4. สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ

ที่พักที่ทางโครงการจัดไว้ให้นักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

น้องๆนักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครอบครัวที่สถาบันได้เลือกมา จะอยู่ไม่ไกลจาก High School เพื่อให้น้องๆได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัย

ข้อดีการเรียนที่นิวซีแลนด์

 • เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง
 • ค่าเทอมไม่แพงใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติในไทย
 • ค่าครองชีพถูก
 • ประเทศนิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่สวยงาม
 • ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร
 • เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในไทย หรือ ต่างประเทศได้


เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆตลอดทั้งโครงการฯ

ทางสถาบัน จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเมืองต่างๆ (Local Assistance) คอยดูแล ให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการฯ

เปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยและนิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.โรงเรียนรัฐ (State School)

2.โรงเรียนกึ่งรัฐ (State Integrated School)

3.เอกชน (Private School)

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

 • ระดับประถมศึกษา อายุ 5-12 ปี (Year 7 – Year8)
 • ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-17 ปี (Year9 – Year13)
 • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี (เรียนทั้งหมด 3 ปี) ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

การเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร มีนักเรียนนานา ๆ ชาติ มาจากหลากหลายประเทศ ขนาดของชั้นเรียนจะไม่ใหญ่มาก ทำให้เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์และหลาย ๆ ประเทศ จากเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เมื่อจบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรระดับชาติในการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ๆ *สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะใช้ Certificate NCEA Level 2


NCEA คืออะไร

NCEA ย่อมาจาก National Certificate of Educational Achievement หรือภาษาไทยเรียกว่า ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

 • NCEA Level 1 : Year 11 (อายุ 15 ปี)
 • NCEA Level 2 : Year 12 (อายุ 16 ปี)
 • NCEA Level 3 : Year 13 (อายุ 17-18 ปี)

การเทียบโอนวุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย เยอรมัน เกาหลี กลุ่มประเทศ EU USA UK จะต้องใช้ Certificate NCEA Level 3 ส่วนในประเทศไทยใช้ Certificate NCEA Level 2

การเทียบโอนวุฒิการศึกษาที่จบจากประเทศนิวซีแลนด์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย

จากเอกสารอ้างอิงโบรชัวร์การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ของ NZQA ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทียบวุฒิเอาไว้ว่า

" ในการเทียบประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทางเลือก 2 ทาง คือ

ทางเลือกที่ 1 ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (อย่างน้อย 80 หน่วยกิต โดยที่ 60 หน่วยกิต ต้องเป็นระดับ 2 หรือสูงกว่า) และเงื่อนไขทักษะ literacy และทักษะ numeracy คล้ายกันกับประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 1

ทางเลือกที่ 2 ได้หน่วยกิตจกระดับ 2 หรือสูงกว่าจำนวน 60 หน่วยกิตจากอย่างน้อย 5 วิซา หน่วยกิต เหล่านี้จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 4 หน่วยกิตจากวิชาภาษาอังกฤษ (literacy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า และ 4 หน่วยกิตจากวิชาคณิตศาสตร์ (numeracy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า

*หมายเหตุสำหรับทางเลือกที่ 2

 • ทางเลือกที่ 2 ไม่กำหนดให้นักเรียนต้องผ่าน ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2
 • เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนไทยต้องได้เรียนอย่างน้อย 5 วิชา

เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนต้องได้ 12 หน่วยกิตจาก ระดับ 2 ในแต่ละวิชาจากทั้งหมด 5 วิชา

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 • เรียน 5 วิชา (ที่คล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาที่นักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเลือกเรียนในระดับ 2)
 • ได้ 12 หน่วยกิตในระดับ 2 ในแต่ละวิชา (หรือมากกว่า และได้ผลการเรียนในระดับ Merit และ Excellence มากที่สุดเท่าที่จะทำได้)
 • ผ่านเงื่อนไขด้านทักษะ numeracy และ literacy

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเทียบวุฒิการศึกษาระหว่าง ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเงื่อนไขคุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเงื่อนไขทักษะ literacy และ numercy จากเว็บไซท์ของสำนักงาน NZQA ได้ที่ www.nzqa.govt.nz/thailand "

การสอบเพื่อผ่านระดับ ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษา (National Certificate of Educational Achievement : NCEA)

การสอบเพื่อผ่านระดับ NCEA Level 1 – Year 11 (อายุ 15 ปี)

 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 60 หน่วยกิต ในการเรียน Level 1
 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 10 หน่วยกิต ในรายวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy)
 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 10 หน่วยกิต ในรายวิชากลุ่ม ทักษะทางสถิติ การวัด การใช้ตัวเลข (Numeracy)

การสอบเพื่อผ่านระดับ NCEA Level 2 – Year 12 (อายุ 16 ปี)

 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 60 หน่วยกิต ในการเรียน Level 2 หรือ ในระดับ Level ที่สูงกว่า
 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 20 หน่วยกิต ในการเรียนระดับ Level อื่น ๆ
 • นักเรียนจะต้องผ่านทั้ง 2 อย่างใน Level 1 คือ

-10 หน่วยกิต ในรายวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy)นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ

-10 หน่วยกิต ในรายวิชากลุ่ม ทักษะทางสถิติ การวัด การใช้ตัวเลข (Numeracy)

การสอบเพื่อผ่านระดับ NCEA Level 3 – Year 13 (อายุ 17-18 ปี)

 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 60 หน่วยกิต ในการเรียน Level 3
 • นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ 20 หน่วยกิต ในการเรียนระดับ Level 2 หรือสูงกว่า
 • นักเรียนจะต้องผ่านทั้ง 2 อย่างใน Level 1 คือ

-10 หน่วยกิต ในรายวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy)นักเรียนจะต้องสอบผ่านครบ

-10 หน่วยกิต ในรายวิชากลุ่ม ทักษะทางสถิติ การวัด การใช้ตัวเลข (Numeracy)

นักเรียนสามารถข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ได้จาก : https://www.nzqa.govt.nz/about-us/publications/nzqa-brochures/

ระบบเกรด (Grade) ในการเรียนโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

 • N = Not achieved (N) ไม่ผ่าน
 • A = Achieved (A) ผ่าน
 • M = Merit (M) ดี
 • E = Excellence (E) ยอดเยี่ยม

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. ติดต่อขอใบสมัครที่ Line official :@owl.education แอดไลน์กดเลย

2. เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน

– สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามรายชื่อโรงเรียน/รายละเอียด เพิ่มเติม แอดไลน์ได้เลย

ค่าใช้จ่ายในการ เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2021

1 ปีการศึกษา (46 Weeks) คือ 4 เทอม ของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ = 29,405 $NZ (ประมาณ 588,100 บาท *เทียบเรท 1$NZ = 20บาท)

1 ภาคเรียนของประเทศไทย (23 Weeks) คือ 2 เทอม ของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ = 16,027 $NZ (ประมาณ 320,540 บาท *เทียบเรท 1$NZ = 20บาท)

*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้งทาง Line Official: @owl.education

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

new zealand

นิวซีแลนด์ ( New Zealand ) มีเมืองหลวง ชื่อเวลลิงตัน (Wellington) นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของกษัตริย์แห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกับประเทศอื่นในเครือจักรภพ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอซึ่งปกครองตนเอง และปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น

ชาวนิวซีแลนด์ เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ประกาศให้ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ประเทศแรกในโลก ชาวนิวซีแลนด์ มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม มีความเป็นกันเองเสมอ เปิดรับความคิดผู้อื่น มีอารมณ์ขัน ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ชาวนิวซีแลนด์ ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวกีวี” มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน 75% ของประชากรอาศัยอยู่ทางเกาะเหนือ และประชากรประมาณ ล้านคนอาศัยอยู่ในโอ๊คแลนด์

นโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ อพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ได้ จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายชาติ หลายภาษา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว กว่า 30,000 คนต่อปี ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางราชการคือ ภาษาอังกฤษ

ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

 • ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
 • ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม 
 • ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม 
 • ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน

เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจาก ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก และ กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ 

– เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ    

– เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่เทือกเขา Cook 

สถานที่เที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

new-zealand-Map
Wellington
 • Wellington เวลลิงตัน | เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์

มืองเวลลิงตันอันสวยงาม คือศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังเจริญเติบโตและน่าตื่นเต้นของประเทศจนเมืองเวลลิงตันได้รับการขนานนามว่า Wellywood ภายในเมืองมีแหล่งอาหารการกินแสนอร่อย บาร์ทันสมัย คาเฟ่ชั้นดี แหล่งช็อปปิ้งชั้นเยี่ยมและไนท์คลับ เช่นเดียวกับเมืองอ๊อคแลนด์แม้ว่าเมืองนี้จะมีประชากรไม่มากก็ตาม เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพงดงาม มีบ้านเรือนสมัยวิคตอเรียตั้งอยู่เรียงรายตามไหล่เขาที่ล้อมรอบเมืองซึ่งมองเห็นท่าเรือทรงโค้งอันสวยงาม ใจกลางเมืองมีขนาดกะทัดรัดน่าเดินเล่นและเต็มไปด้วยอาคารสูงตกแต่งด้วยกระจกมากมายคล้ายกับประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกง จุดสำคัญของใจกลางเมืองคือพิพิธภัณท์แห่งชาติ Te Papa มูลค่า 317 ล้านนิวซีแลนด์ดอลล่าร์ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมที่ด้านหน้าของท่าเรือและเป็นพิพิธภัณท์ที่บอกเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งของประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์และเชื่อกันว่าเป็นพิพิธภัณท์ที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Sky Tower | สกาย ทาวเวอร์
 • Sky Tower | สกาย ทาวเวอร์

Sky Tower เป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมืองและสูง 328 เมตรซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์ Sky Tower เป็นที่นิยม ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับมุมมองที่หวือหวาโดยการเดินบนแพลตฟอร์ม Sky Walk สูง 192 เมตรรอบ ๆ ร้านปลูกไม้เลื้อยของอาคารและผู้ที่มองหาความตื่นเต้น อะดรีนาลีนหลั่ง กระโดดลงจากแท่นได้บน Sky Jump

 • Auckland Harbour Bridge | อ็อกแลนด์ ฮาร์เบอร์ บริดจ์

สะพานที่ทอดยาวจากอ็อกแลนด์สู่นอร์ทชอร์ มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของนิวซีแลนด์ บริเวณรอบอ่าวนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสะพานได้เกือบทุกมุม หรือจะมองลงมาจากสะพานดูบรรดาเรือประมงที่จอดอยู่ ก็สวยงามไม่แพ้กัน Google

St. Patrick's Cathedral
 • St. Patrick's Cathedral | โบสถ์คาทอลิกเซนต์แพทริค

หนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่สำคัญและเก่าแก่ของอ็อกแลนด์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีอายุกว่า 100 ปี เป็นโบสถ์ที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลอ็อกแลนด์เพื่อสร้างเป็นโบสถ์คาทอลิก คงความงามจนถึงปัจจุบัน ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี สถาปัตยกรรมแบบโกธิค โบสถ์แห่งนี้เป็นที่นิยมจัดงานแต่งงาน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ

 • Queenstown | เมืองแห่งการถ่ายหนังที่เมือง

สาวก Lords of the Ring หรือ Hobbit ถูกใจสิ่งนี้! เพราะที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังในหลายๆ ฉาก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนหรือถ่ายรูปมุมไหนก็ดูสวยไปทุกมุม มีกิจกรรมความสนุกให้เลือกทำเยอะ เช่น เดินป่า ปีนเขา พายเรือคายัค หรือจะล่องเรือใหญ่ชมความงามของเมืองก็มี

Milford Sound
 • Milford Sound | ล่องเรือชมธรรมชาติที่เกาะใต้

ความงดงามของที่นี่การันตีว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ อันดับ 8 ของโลก และยังถูกยกให้เป็นมรดกโลก โลเคชั่นของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นยอดเขาสูงชัน มีน้ำตกสวยๆ หลายแห่ง แนะนำว่าควรไปคือ น้ำตกโบเว่น (Bowen Falls) น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จะมีเหล่าแมวน้ำ โชว์ความน่ารักนอนแผ่ให้ได้เห็นกันอีกด้วย ถ้าโชคดีอาจจะเจอปลาวาฬ หรือแพนกวิ้น ด้วย

Christchurch
 • Christchurch | เที่ยวเมืองเกาะใต้

เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อมาถึงเราจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสไตล์อังกฤษโบราณ ทั้งตึกรามบ้านช่องต่างๆ ได้กลิ่นความคลาสสิคลอยเข้ามาเลย อุดมไปด้วยธรรมชาติต่างๆ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ และแม่น้ำเอวอน เมืองนี้เป็นเมืองเงียบสงบถ้าอยากได้อารมณ์สโลไลฟ์ไม่เบียดเสียดล่ะก็เมืองนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรค่าแก่การมาสักครั้งในชีวิต กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะออกแนวเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ แวะเช็คอินที่มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) แลนด์มาร์คของ เมืองไครสต์เชิร์ช


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต