คลังภาพ / กิจกรรม / รูปภาพ / ประมวลภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม OWL EDUCATION THAILAND

SUMMER CAMP IN UNITED KINGDOM 2019

First International Summit at Freshman Institute of FH Aachen

  แนะแนวศึกษาต่อประเทศเยอรมนี ที่โรงแรม เจริญธานี จ.ขอนแก่น

เยี่ยมชมโรงเรียนและเซ็นต์สัญญาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการกับ EF

SUMMER CAMP IN UNITED KINGDOM 2018

ONTOUR TO NORTHEAST แนะแนวต่อ ป.ตรี รร.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะแนวการศึกษาต่อ ป.ตรี ที่เยอรมนีให้กับน้องๆ

“งานสัมมนาเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับ BHMS, Switzerland”

OCSC International Education Expo 2018

UNIVERSITY VISIT IN SWITZERLAND

OWL EDUCATION THAILAND เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

OWL EDUCATION THAILAND ROADSHOW ON 7 OCTOBER, 2017 

OWL EDUCATION THAILAND ONTOUR TO CHIANG MAI 2017

OWL EDUCATION THAILAND ONTOUR TO NORTHEAST

 ONTOUR TO SURATTHANI & NAKHON SRI THUMMARAT 2017

OWL EDUCATION THAILAND ทำดีเพื่อน้อง


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต