ONTOUR TO NORTHEAST แนะแนวต่อ ป.ตรี รร.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คุณกิรณา ดูธนกิตติ์ ผู้บริหาร บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรี ที่เยอรมนีให้กับน้องๆ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 และ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-21 มิ.ย. 2562


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต