เข้าแนะแนวการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐ ประเทศเยอรมนี FH-Aachen

เมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน 2562 ผู้บริหาร อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) และ เจ้าหน้าที่จาก FH-Aachen University of Applied Sciences เข้าแนะแนวการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐ ประเทศเยอรมนี ให้กับผู้ปกครอง และ น้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติม และเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศเยอรมนี เป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีช่องทางในการเรียนต่อมากยิ่งขึ้น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต