เปิดรับสมัครแล้ว

รอบสอบ วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563

เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี Study in Germany freshman program

FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี เปิดสอบฟรี เข้ามหาลัยรัฐประเทศเยอรมนีเปิดรับสมัครแล้ว น้อง ๆ ที่อยาก เรียนต่อเยอรมัน

เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี กับพี่ ๆ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มีคำแนะนำในการเข้าเรียนมาบอก

สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศที่ค่าเทอมไม่แพง พี่ๆ ขอแนะนำประเทศเยอรมนี Study in Germany แถมเรียนไปทำงานไปได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมหาลัยจากประเทศเยอรมนียังสามารถขอวีซ่าเพื่อหางานทำได้อีก 18 เดือน เรียนต่อนอกค่าเทอมไม่แพงต้องที่ประเทศเยอรมนี โดยหลักๆหนทางสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีจะมีอยู่ 3 หนทางตามความถนัดด้านภาษา (คลิก) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 จากประเทศไทย และอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Freshman year or Pre-Bachelor เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับ High School ของประเทศเยอรมัน


สำหรับวิธีนี้จะเป็นการสอบเข้า Studienkolleg (Fashman year) ของ-Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ จากสถาบัน Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science ประเทศเยอรมนี มาจัดสอบที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย 1 ปี จะจัดสอบ 3 รอบ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบตามภาษาที่น้อง ๆ ถนัด จะสอบวิชา คณิตศาสตร์และความถนัดทางภาษาที่น้องๆได้เลือกไว้ ในวันที่สอบน้อง ๆ ยังไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่วันที่จะเดินทางต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg 1 ปี (ค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ 19,500 ยูโร/เทอม)** เมื่อเรียนจบ Studienkolleg 1 ปี น้อง ๆ จะต้องสอบและเอาคะแนนยื่นเพื่อเข้าในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียน หลังจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเยอรมนี 300-1,500 ยูโร/เทอม

**ราคารวมค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ

FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FH-Aachen study-in-germany

Study in Germany at FH-Aachen University of Applied Sciences

เรียนต่อเยอรมนี โดยมหาวิทยาลัย FH-Aachen University of Applied Sciences

เรียนต่อเยอรมัน ที่มหาวิทยาลัยของรัฐในเยอรมัน ตั้งอยู่ที่เมืองอาเคน และ เมืองยูลิช ประเทศเยอรมนี

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ติดกับประเทศเบลเยี่ยม และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมัน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ ในคณะบริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรม และ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น

เรียนต่อเยอรมัน Study in Germany หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute มีการเปิดสอบตรงเข้าหลักสูตร Freshman Program ซึ่งหลักสูตร Freshman Program จะเริ่มเปิดภาคเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม เมื่อเรียนจบแล้ว จะมีการจบสอบที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) หลังจากนั้นน้อง ๆ สามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้าปริญญาตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมัน (เฉพาะในหลักสูตรภาษาเยอรมัน)

หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute

เรียนต่อเยอรมัน Study in Germany โดยหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. Study in Germany หลักสูตรภาษาเยอรมัน 100% น้องๆที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมัน อยู่ในระดับ B1

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด รวมถึงการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งหลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะมีการสอบจบ ที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) และน้องๆสามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้าป.ตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมัน

2. Study in Germany หลักสูตรภาษาอังกฤษ 50% และ ภาษาเยอรมัน 50%

หลักสูตรที่มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor และ มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ส่วนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 – 3 จะเรียนเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งน้องๆคนใดที่เลือกเรียนในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ IELTS 5.5 และเมื่อน้องๆเรียนจบในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะต้องมีการจบสอบ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบของทางมหาวิทยาลัย partner ที่รับนักเรียนเข้าเรียน และสามารถนำผลสอบไปยื่นเข้าได้ที่มหาวิทยาลัย University of Duisburg-Essen (DuE) เท่านั้น

3. Study in Germany หลักสูตรภาษาอังกฤษ + ภาษาเยอรมัน หลักสูตรที่มีเนื้อหาการเรียนบางวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาเยอรมัน

ในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor และ มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ส่วนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 – 3 จะเรียนเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งน้องๆคนใดที่เลือกเรียนใน หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ IELTS 4.5 และความรู้ด้านภาษาเยอรมัน อยู่ในระดับ A2 และเมื่อน้องๆเรียนจบในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะต้องมีการจบสอบ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบของทางมหาวิทยาลัย partner ที่รับนักเรียนเข้าเรียน สามารถนำผลสอบไปยื่นเข้าได้ที่มหาวิทยาลัย FH-Aachen – University of Applied Sciences (AC) และ SRH Hamm (SRH) เท่านั้น

4. Study in Germany Freshman Program หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

น้องๆที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ IELTS 5.5 เพราะเนื้อหาในการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย และเมื่อน้องๆเรียนจบในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะต้องมีการจบสอบ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบของทางมหาวิทยาลัย partner ที่รับนักเรียนเข้าเรียน ซึ่งน้องๆสามารถนำผลสอบไปยื่นได้ที่มหาวิทยาลัย FH Rhein-Waal – University of Applied Scicences (RW) และ FH Südwestfalen – University of Applied Sciences (SW) เท่านั้น

FH-Aachen1.

รายละเอียดสมัครสอบเข้า Freshman Program (Studienkolleg)

ค่าสมัครสอบ – ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!!

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เรียนต่อเยอรมัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 หรือ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า


ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ ถึง 6 กรกฎาคม 2563

สถานที่สอบ เรียนต่อเยอรมัน Study in German

สำหรับการสอบรอบนี้จะเป็นการสอบแบบออนไลน์

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


เอกสารประกอบการสมัคร สอบเรียนต่อเยอรมนี Study in Germany

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหน้า passport

- Transcript ย้อนหลัง 2 ปี (สามารถส่งย้อนหลังได้)

- ใบจบการศึกษาชั้น ม.6 (สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบชั้น ม.6 แล้ว)

- หลักฐานความรู้ด้านภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

- รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว เป็นไฟล์ภาพ

วิชาที่สอบ

วิชาคณิตศาสตร์ / ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ

วันที่สอบ – เปิดสอบทั้งหมด 3 รอบใน 1 ปี

> รอบที่ 1 - เดือนมีนาคม

> รอบที่ 2 - เดือนกรกฏาคม 15 ก.ค. 63(เปิดรับสมัครแล้ว แอดไลน์เพื่อรับแนวข้อสอบ >>คลิก<< )

> รอบที่ 3 - เดือนพฤศจิกายน


ในวันสอบ

 • แต่งกายสุภาพ

นำหลักฐานการสมัครตัวจริงมาด้วย (ใบสมัคร , สำเนาหน้า passport , Transcript, หลักฐานความรู้ด้านภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และ รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)

คุณสมบัติของน้องๆที่จะเข้าเรียน Study in Germany หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute

 • เรียนจบ high school ก่อนที่จะลงเรียนหลักสูตร Freshman Program (Studienkolleg)
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาเยอรมัน ตามหลักสูตรที่น้องๆเลือกเรียน
 • ต้องมีการสอบเข้าเรียน Freshman Program (Studienkolleg) Entrance Exam หรือ TestAS


รายละเอียด เรียนต่อเยอรมัน Study in Germany หลักสูตร Freshman Program ของ The Freshman Institute

 • หลักสูตร Freshman Program (Studienkolleg) จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา)
 • โดยจะเริ่มเรียนหลักสูตรในเดือนตุลาคม และ สิ้นสุดหลักสูตรในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป


ตัวอย่างค่าเล่าเรียน Study in Germany และ ค่าใช้จ่าย ขณะที่เรียนหลักสูตร Freshman Program

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร Freshman Program 19,500 ยูโร "คิดเป็นเงินไทย 663,000 บาท" (เทียบเรท 1 ยูโร เท่ากับ 34 บาท)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมอะไรบ้าง?

 • ค่าคอร์สเรียน
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าที่พักห้องคู่ (ไม่รวมอาหาร) ค่าอาหารขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน ประมาณ 400 – 500 ยูโรต่อเดือน
 • ค่ารถรับที่สนามบิน (Düsseldorf Airport)
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเดินทางภายในรัฐ North Rhine-Westphalia ทั้งรถบัสและรถไฟ
 • ค่าประกันสุขภาพ

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปีการศึกษา (1 year-freshman year program only)

น้องๆ ที่กรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสอบ พร้อมรูปถ่าย

(เอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF) ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ sirin.owledu@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล


หลังจากเรียนจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะต้องเรียน ปริญญาตรีต่ออีก 3 ปี

ตัวอย่างค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่าย ขณะที่เรียนปริญญาตรีที่เยอรมัน

ค่าเทอม ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐ หลักสูตรภาษาเยอรมัน อยู่ที่ 300 – 500 ยูโรต่อเทอม ยกเว้นรัฐ Baden Wurttemberg จะอยู่ที่ 1,500 ยูโรต่อเทอม

ค่าครองชีพขณะเรียนที่เยอรมัน Study in Germany

* ค่าหอพัก 250 – 350 ยูโรต่อเดือน

* ค่าประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี) 85 ยูโรต่อเดือน

* ค่าอาหาร 200 – 300 ยูโรต่อเดือน

* ค่าเสื้อผ้า 55 ยูโรต่อเดือน

* ค่าเดินทาง 85 ยูโรต่อเดือน

* ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา 30 ยูโรต่อเดือน

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่ากิจกรรม 100 ยูโรต่อเดือน

(เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือน 800 – 1,000 ยูโร ต่อ คน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน)


รายละเอียดอ้างอิงจาก www.daad.or.th

First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0007
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

มหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กับ The Freshman Institute FH Aachen - University of Applied Sciences มีดังต่อไปนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัย และคณะที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Partner of Freshman Institute)

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกสอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถเลือกคณะได้ตามรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น หลังจากเรียนจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะได้รับการการันตรีการเข้าเรียนปริญญาตรีตามคณะที่น้อง ๆ เลือกไว้ในวันที่สมัคร

Engineering and Natural Sciences

-Fields of Study taught in English and German

FH Aachen - University of Applied Sciences

 • Applied Chemistry
 • Biomedical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Ophthaimic Optics and Optometry*
 • Physical Engineering
 • Rail Vehicel Engineering

*Additional tuition fees are required after the Freshman year.ludes the last two years of high school as well as the Freshman year. Therefore, we cannot guaruntee admission to the University of Duisburg-Essen after the Freshman year. If a student does not meet this gold, we will do our best to help him/her find and alternative.

FH-Aachen study-in-germany

-Fields of Study taught in English and German

Universitat Duisburg-Essen – University of Duisburg-Essen*

 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Metallurgy and Metal Forming
 • Structural Engineering

* Students for the University of Duisburg-Essen must a “B” average in mathematics over the last 3 years of school, which includes the last two years of high school as well as the Freshman year. Therefore, we cannot guaruntee admission to the University of Duisburg-Essen after the Freshman year. If a student does not meet this gold, we will do our best to help him/her find and alternative.

Universitat Duisburg-Essen study-in-germany

-Fields of Study taught in English

Hochshule Rhein-Waal - Rhine-Waal University of Applied Sciences

 • Biomaterials Science
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Environment and Energy
 • Industrial Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronic Systems Engineering

Business and Economics

Hochshule Rhein-Waal - Rhine-Waal University of Applied Sciences

 • Gender and Diversity
 • International Taxation and Law

Fachhochschule Sudwestfalen - South Westphalia University of Applied Sciences

• Business Administration with Informatics

Fachhochschule Sudwestfalen - South Westphalia University of Applied Sciences

SRH Hochschule Hamm - SRH University Hamm*

 • Business Management
 • Supply Chain Management
SRH Hochschule Hamm - SRH University Hamm

Art and Design

HBK Essen - University of Fine Arts Essen

Fields of Study taught in English and German

HBK Essen - University of Fine Arts Essen

 • Painting/Graphics
 • Photography/Media Art
 • Sculpture
 • Digital Media Design
 • Game Art and Design
 • Digiral Product Design

* Special Information about the SRH Hochschule Hamm and HBK Essen. Additional tuition fees are reguired after Freshman year. For more information.

See the university website https://www.fh-hamm.de/de/studium/bachelor and https://www.hbk-essen.de/de/


สำหรับนักเรียนที่สอบภาษาเยอรมันสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มคณะเหล่านี้

รายละเอียดหลักสูตร Freshman Year (Studienkolleg) สถาบัน The Freshman Institute หลักสูตรภาษาเยอรมัน

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกสอบด้วยหลักสูตรภาษาเยอรมันจะยังไม่สามารถระบุคณะได้ สามารถเลือกได้เป็น T-Course, M-Course, W-Course, G-Course เท่านั้น หลังจากจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะต้องสอบจบ Final Exam (feststellungsprüfung) เพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ

- T-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Informatic , Engineering , Mathematics

- M-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Medicine , Pharmacy , Dentistry

- W-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Business , Economic , Social Sciences

- G-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Humanity , Psychology , Law

Technik (T-kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Angewandte Chemie
 • Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit
 • Baunigenieurwesen
 • Biomedizintechnik
 • Elektrotechnik
 • Maschinenbau
 • Medien-und Kommunikationsinformatik
 • Physikingenieurwesen
 • Regenerative Energien
 • Wirtschanftsingenieurwesen


Beispiel-Berufsaussichten

 • Bauingenieur
 • Chemiker
 • Elektroingenieur
 • Energieingenieur
 • Informatiker
 • Laborleiter
 • Maschinenbauer
 • Physiker
 • Wirtschaftsingenieur

Wirtschaft (W-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Betriebswirtschaft
 • E-Government
 • Organisations-und Arbeitspsychologie
 • Qualitat, Umwelt, Sicherheit u.
 • Hygenie
 • Wirtschaftspsychologie


Beispiel-Berufsassichten

 • Controller
 • Manager
 • Kaufmannischer Leiter
 • Marketingmanager
 • Personalmanager
 • PR-Berater
 • Unternehmensberater
 • Verwaltungsieiter

Medizin (M-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Biologie
 • Humanmedizin/Zahmedizin
 • Pharmazie
 • Tiermedizin
 • Eenahrungswissenschaften


Beispiel-Berufsaussichten

 • Biologe
 • Mediziner
 • Apotheker
 • Tierazt
 • Ernahrungsberater

Geisteswissenschaften (G-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Deutsch als Fremdsprache
 • Sozialpadagogil
 • Germanistik
 • Geschichte/Politik
 • Philosophie


Beispiel-Berufsaussichten

 • Lehrer (Deutsch als Fremdsprache)
 • Sozialarbeiter
 • Historiker
 • Journalist
[wpdm_package id='2089']
[wpdm_package id='2090']

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

C203 ชั้น 2 โครงการ สินทรัพย์พลาซ่า ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 4) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต