รอบสอบ

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา 10.00-12.00 น.


เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี Study in Germany freshman program

FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี เปิดสอบฟรี เข้ามหาลัยรัฐประเทศเยอรมนีเปิดรับสมัครแล้ว น้อง ๆ ที่อยาก เรียนต่อเยอรมัน

เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี กับพี่ ๆ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มีคำแนะนำในการเข้าเรียนมาบอก

สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศที่ค่าเทอมไม่แพง พี่ๆ ขอแนะนำประเทศเยอรมนี Study in Germany แถมเรียนไปทำงานไปได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมหาลัยจากประเทศเยอรมนียังสามารถขอวีซ่าเพื่อหางานทำได้อีก 18 เดือน เรียนต่อนอกค่าเทอมไม่แพงต้องที่ประเทศเยอรมนี โดยหลักๆ หนทางสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีจะมีอยู่ 3 หนทางตามความถนัดด้านภาษา (คลิก) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 จากประเทศไทย และอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Freshman year or Pre-Bachelor เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับ High School ของประเทศเยอรมัน


สำหรับวิธีนี้จะเป็นการสอบเข้า Studienkolleg (Fashman year) ของ-Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ จากสถาบัน Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science ประเทศเยอรมนี มาจัดสอบที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย 1 ปี จะจัดสอบ 3 รอบ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบตามภาษาที่น้อง ๆ ถนัด จะสอบวิชา คณิตศาสตร์และความถนัดทางภาษาที่น้องๆได้เลือกไว้ ในวันที่สอบน้อง ๆ ยังไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่วันที่จะเดินทางต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg 1 ปี (ค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ 19,500 ยูโร/เทอม)** เมื่อเรียนจบ Studienkolleg 1 ปี น้อง ๆ จะต้องสอบและเอาคะแนนยื่นเพื่อเข้าในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียน หลังจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเยอรมนี 300-1,500 ยูโร/เทอม

**ราคารวมค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ

FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FH-Aachen study-in-germany

Study in Germany at FH-Aachen University of Applied Sciences

เรียนต่อเยอรมนี โดยมหาวิทยาลัย FH-Aachen University of Applied Sciences

เรียนต่อเยอรมัน ที่มหาวิทยาลัยของรัฐในเยอรมัน ตั้งอยู่ที่เมืองอาเคน และ เมืองยูลิช ประเทศเยอรมนี

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ติดกับประเทศเบลเยี่ยม และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมัน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ ในคณะบริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรม และ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น

เรียนต่อเยอรมัน Study in Germany หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute มีการเปิดสอบตรงเข้าหลักสูตร Freshman Program ซึ่งหลักสูตร Freshman Program จะเริ่มเปิดภาคเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม เมื่อเรียนจบแล้ว จะมีการจบสอบที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) หลังจากนั้นน้อง ๆ สามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้าปริญญาตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมัน (เฉพาะในหลักสูตรภาษาเยอรมัน)

หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute

 • German Track
 • English Track FeP
 • English to German Track
German Track

Study in Germany หลักสูตรภาษาเยอรมัน 100% น้องๆที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมัน อยู่ในระดับ B1

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด รวมถึงการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งหลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะมีการสอบจบ ที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) และน้องๆสามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้าป.ตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมัน

สำหรับนักเรียนที่สอบภาษาเยอรมันสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มคณะเหล่านี้

รายละเอียดหลักสูตร Freshman Year (Studienkolleg) สถาบัน The Freshman Institute หลักสูตรภาษาเยอรมัน

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกสอบด้วยหลักสูตรภาษาเยอรมันจะยังไม่สามารถระบุคณะได้ สามารถเลือกได้เป็น T-Course, M-Course, W-Course เท่านั้น หลังจากจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะต้องสอบจบ Final Exam (feststellungsprüfung) เพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ

– T-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Informatic , Engineering , Mathematics

– M-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Medicine , Pharmacy , Dentistry

– W-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Business , Economic , Social Sciences

English Track FeP

รายชื่อมหาลัยที่เป็น Partner และคณะที่สามารถเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีดังนี้

หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute -English track สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในมหาลัยรัฐเยอรมนี ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถเลือกสอบเข้า Freshman year หรือ Studienkolleg (STK) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ต่อจากนั้น น้อง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียน Freshman year หรือ Studienkolleg (STK) ด้วยภาษาอังกฤษ 100% หรือ ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาสำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงเรียน Freshman year หรือ Studienkolleg (STK) รวม 19,500 ยูโร/ ปี (2 เทอม)

ทั้งนี้หลักสูตร Freshman year FH Aachen- English Track FeP น้อง ๆ จะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (university qualification exam) มีข้อกำหนดว่าหลังจบ Freshman year ที่ Freshman Institute FH Aachen แล้วน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนต่อในมหาลัยที่เป็น Partner หรือ มหาลัยในรัฐ North-Rhine Westphalia เท่านั้น

-1 Fachhochschule Südwestfalen University of Applied Sciences (ไม่มีค่าหน่วยกิต แต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย FHS Westphalia

ดูได้ที่ https://www4.fh-swf.de/de/home/studieninteressierte/studienangebote/stg_so/bawi/businessadministrationwithinformatics_10.php)

-2 SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen (SRH Hamm University) (ไม่มีค่าหน่วยกิตแต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย SRP Hamm 680 ยูโร/เดือน และค่าลงทะเบียน 750 ยูโร จ่ายครั้งเดียว)

ดูเพิ่มเติมที่ https://www.fh-hamm.de/en/srh-university-hamm/

นักเรียนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-3 จะเป็นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% ทั้งหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor นักเรียนจะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (university qualification exam) หลักสูตรนี้จะการันตีที่นั่งไว้สำหรับเข้า FH Südwestfalen/South Westphalia University of Applied Sciences ซึ่งนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 และใน SRH University จะต้องมีคะแนน IELTS 4.5

สาขาใน FH Süd westfalen / South Westphalia University of Applied Sciences

 • Business Administration with Informatics

German: Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level : B1 with a mark of 1 or 90% or B2 or IELTS 5.5 or TOEFL iBT 72. English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.


สาขาใน SRH University Hamm (จะมีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3)

 • Business Management
 • Supply Chain Management

German: Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53. English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.


-3 มหาวิทยาลัยใน รัฐ North -Rhine Westphalia หรือหลักสูตร English with FEP (Feststellungsprüfung)

โดยหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor จะถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งนักเรียนจะต้องมี IELTS 5.5 หรือ B1 โดยหลักสูตร Freshman Program จะขึ้นอยู่กับสาขาและมหาลัยที่นักเรียนเรียน ซึ่งสามารถเช็คข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ในรัฐ North-Rhine Westphalia สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ หลังจบ Freshman Year นักเรียนจะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (university qualification exam) แต่อย่างไรก็ตามสถาบัน Freshman Insitute FH Aachen จะไม่การันตีว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถในการสอบ Feststellungsprüfung เพื่อใช้ยื่นเข้ามหาลัยที่น้องเลือกจะสมัครในรัฐ North-Rhine Westphalia อีกครั้ง

หลักสูตร Freshman จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร

หลักสูตร T-Kurs (Technology) สำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อสาขาดังนี้

-Informatics

-Engineering

-Mathematics

-Natural Sciences

หลักสูตร W-Kurs (Business) สำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อสาขาดังนี้

– Business-Economics

-Social Sciences

-Law

ตัวอย่างคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในรัฐ North -Rhine Westphalia (Engineering)

 • Rhine-Waal University of Applied Sciences

-Biomaterials Science

-Electrical and Electronics Engineering

-Industrial Engineering

-Mechanical Engineering

-Mechatronic Systems Engineering

-Bioengineering

-Sustainable Agriculture

-Environment and Energy

-Communication and Information Engineering

 • Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences

-Textile and Clothing Management

 • Bonn-Rhine-Sieg University of Applied Sciences

-Applied Biology

 • Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences

-Electronic Engineering

ตัวอย่างคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในรัฐ North -Rhine Westphalia (ฺBusiness/Economics)

 • FH Aachen University of Applied Sciences

-Global Business & Economics


 • Bonn-Rhine-Sieg University of Applied Sciences

-International Business


 • Rhine-Waal University of Applied Sciences

-International Business and Management

-International Relations

-International Business Administration

-Information and Communication Design

-International Taxation and Law

-Mobility and Logistics Agribusiness

-Gender and Diversity

English to German Track

รายชื่อมหาลัยที่เป็น Partner และคณะที่สามารถเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ประเทศเยอรมนี การันตีที่นั่งโดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีกครั้ง มีดังนี้

1 University Duisburg- Essen (ไม่มีค่าหน่วยกิต แต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย Duisburg-essen 320 ยูโร/ เทอม)

โดยหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor ก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย Duisburg- Essen จะมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ชั้นปี 1 ที่ University Duisburg- Essen แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-3 จะเรียนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด และเมื่อจบหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 และ สอบจบ (Final Exam) หลังเรียนจบ Freshman year น้อง ๆ ได้สิทธิการการันตีที่นั่งเข้าเรียน ป.ตรี ที่ University Duisburg- Essen โดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีกครั้ง

สาขาใน University Duisburg- Essen (Guaranteed Admission)

-Computer Engineering

-Electrical and Electronic Engineering

-Mechanical Engineering

-Metallurgy and Metal Forming

-Structural Engineering

German : Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 5.5 (Max 9.0) or TOEFL iBT 72 (max 120) English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.

2 – FH-Aachen University of Applied Sciences (ไม่มีค่าหน่วยกิต แต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย FH Aachen 300.23 ยูโร/ เทอม)

3 – Hochschule der bildenden Künste Essen (HBK Essen) – University of Fine Arts Essen ( มีค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย HBK

Essen ค่าหน่วยกิต 3553.43 ยูโร / เทอมสุดท้าย 1823.22 ยูโร)

ในหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor และมหาวิทยาลัยชั้นปี 1 จะมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันในบางวิชา ปีที่ 2-3 จะมีการเรียนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด เมื่อจบหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor (นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 4.5 และต้องสอบจบ (Final Exam) หลังเรียนจบ freshman year น้อง ๆ ได้สิทธิการการันตีที่นั่งเข้าเรียน ป.ตรี FH Aachen และ HBK Essen – University of Fine Arts Essen โดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีกครั้ง

สาขาใน FH-Aachen University of Applied Sciences (Guaranteed Admission)

 • Applied Chemistry
 • Biomedical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Physical Engineering
 • Rail Vehicle Engineering; Flyer for Rail Vehicle Engineering

German: Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53. English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.

สาขาใน HBK Essen – University of Fine Arts Essen (จะมีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3) (Guaranteed Admission)

Fine Arts

 • Painting/Graphics
 • Photography/Media Art
 • Sculpture

Design

 • Digital Media Digital
 • Game Art and Design
 • Digital Product Design

German : Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53.English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.

รายละเอียดสมัครสอบเข้า Freshman Program (Studienkolleg)

คุณสมบัติของน้องๆที่จะเข้าเรียน Study in Germany หลักสูตร Freshman Program

 • เรียนจบ high school ก่อนที่จะลงเรียนหลักสูตร Freshman Program (Studienkolleg)
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาเยอรมัน ตามหลักสูตรที่น้องๆเลือกเรียน
 • ต้องมีการสอบเข้าเรียน Freshman Program (Studienkolleg) Entrance Exam หรือ TestAS


รายละเอียด

 • หลักสูตร Freshman Program (Studienkolleg) จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา)
 • โดยจะเริ่มเรียนหลักสูตรในเดือนตุลาคม และ สิ้นสุดหลักสูตรในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป


ตัวอย่างค่าเล่าเรียน Study in Germany และ ค่าใช้จ่าย ขณะที่เรียนหลักสูตร Freshman Program

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร Freshman Program 19,500 ยูโร "คิดเป็นเงินไทย 721,500 บาท" (เทียบเรท 1 ยูโร เท่ากับ 37 บาท)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมอะไรบ้าง?

 • ค่าคอร์สเรียน
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าที่พักห้องคู่ (ไม่รวมอาหาร) ค่าอาหารขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน ประมาณ 400 – 500 ยูโรต่อเดือน
 • ค่ารถรับที่สนามบิน (Düsseldorf Airport)
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเดินทางภายในรัฐ North Rhine-Westphalia ทั้งรถบัสและรถไฟ
 • ค่าประกันสุขภาพ

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปีการศึกษา (1 year-freshman year program only)

 • สอบฟรี ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน
 • สอบ Online
สอบฟรี ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

ค่าสมัครสอบ – ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!!

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เรียนต่อเยอรมัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 หรือ

นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า


ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – 25 กันยายน 2565

สถานที่สอบ เรียนต่อเยอรมัน Study in German

 • TDKS สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน
 • เวลา 10.00 – 12.00 น.


เอกสารประกอบการสมัคร สอบเรียนต่อเยอรมนี Study in Germany

– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหน้า passport

– Transcript ย้อนหลัง 2 ปี (สามารถส่งย้อนหลังได้)

– ใบจบการศึกษาชั้น ม.6 (สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบชั้น ม.6 แล้ว)

– หลักฐานความรู้ด้านภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว เป็นไฟล์ภาพ

วิชาที่สอบ

วิชาคณิตศาสตร์ / ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ

(หลังส่งใบสมัคร ทางเจ้าหน้าที่จะส่งแนวข้อสอบให้ทาง email)

วันที่สอบ – เปิดสอบทั้งหมด 3 รอบใน 1 ปี

> รอบที่ 1 – เดือนมีนาคม

> รอบที่ 2 – เดือนกรกฏาคม

> รอบที่ 3 – สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00-12.00 น.


 • ในวันสอบ แต่งกายสุภาพ
 • นำหลักฐานการสมัครตัวจริงมาด้วย (ใบสมัคร , สำเนาหน้า passport , Transcript, หลักฐานความรู้ด้านภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และ รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)

น้องๆ ที่กรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสอบ พร้อมรูปถ่าย

(เอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF) ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ kirana.owledu@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล

สอบ Online

รายละเอียดการสอบ Online

สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบออนไลน์ จะมีค่าสมัครสอบ 45 USD (1,450 บาท ) โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ดังนี้

Computer / Internet

-         ความเร็ว Internet 10 Mbps ขึ้นไป

-         คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ แลบท็อป ในการสอบเท่านั้นค่ะ

-         ถ้าคุณจะใช้ Macbook คุณต้องมั่นใจว่ามีสิทธิ์ในการบันทึกหน้าจอใน Chrome เพื่อใช้ระหว่างการสอบ

-         คุณต้องใช้หูฟังและไมค์โครโฟนในการสอบ

-         ห้ามใช้แลบท็อป ของสถาบันที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของระบบ

-         คุณไม่สามารถทำข้อสอบผ่าน VPN

Mobile Phone

-         คุณต้องใช้โทรศัพท์ Android ในการตรวจสอบ IOS ไม่สามารถตรวจสอบได้

-         เช็คว่า Chrome Browser เป็น Version ล่าสุด และ Android ต้องเป็น Version 6 ขึ้นไป

ข้อบังคับ

-         ห้ามทำข้อสอบในรถหรือยานพหนะใดๆ ห้ามทำข้อสอบโดยใช้ Internet Café

-         ขณะสอบจะต้องอยู่คนเดียว


*** สามารถลงทะเบียน TestAs ที่ www.testas.de เพื่อเป็นทางเลือกในการสอบเข้า ซึ่งจะเปิดรับสมัครโปรแกรม Freshman วันที่ 15 กรกฎาคม ผ่านทาง Application online Portal ต้องอัปโหลดใบรับรองความสามารถทางภาษาที่คุณเลือก พร้อมผลการสอบ TestAS

Online Entrance Exam Dates and Deadlines

 • Exam date : 5 November 2021 , Registration deadline : 15 October 2021 Language : English
 • Exam date : 7 December 2021 , Registration deadline : 16 November 2021 Language : English or German
 • Exam date : 5 February 2022 , Registration deadline : 15 January 2022 Language : English

หลังจากเรียนจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะต้องเรียน ปริญญาตรีต่ออีก 3 ปี

ตัวอย่างค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่าย ขณะที่เรียนปริญญาตรีที่เยอรมัน

ค่าเทอม ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐ หลักสูตรภาษาเยอรมัน อยู่ที่ 300 – 500 ยูโรต่อเทอม ยกเว้นรัฐ Baden Wurttemberg จะอยู่ที่ 1,500 ยูโรต่อเทอม

ค่าครองชีพขณะเรียนที่เยอรมัน Study in Germany

* ค่าหอพัก 250 – 350 ยูโรต่อเดือน

* ค่าประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี) 85 ยูโรต่อเดือน

* ค่าอาหาร 200 – 300 ยูโรต่อเดือน

* ค่าเสื้อผ้า 55 ยูโรต่อเดือน

* ค่าเดินทาง 85 ยูโรต่อเดือน

* ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา 30 ยูโรต่อเดือน

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่ากิจกรรม 100 ยูโรต่อเดือน

(เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือน 800 – 1,000 ยูโร ต่อ คน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน)


รายละเอียดอ้างอิงจาก www.daad.or.th

First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0007
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0007
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
Firstinternationalseminar-FreshmanInstituteFH_191022_0006
Firstinternationalseminar-FreshmanInstituteFH_191022_0001
Firstinternationalseminar-FreshmanInstituteFH_191022_0065
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0085
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0086
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0088
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0089
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0090
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0082
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0081
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0080
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0079
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0078
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0071
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0074
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0073
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0065
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0056
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0053
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0049
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0042
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0024
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0028
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0009
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0004
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0003
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0008
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0007
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0018
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0026
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0025
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0022
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0023
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0035
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0034
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0033
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0032
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0038
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0044
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0036
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0037
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0042
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0047
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0058
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0066
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0067
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0070
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0078
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0086
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0088
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
previous arrow
next arrow
Firstinternationalseminar-FreshmanInstituteFH_191022_0006
Firstinternationalseminar-FreshmanInstituteFH_191022_0001
Firstinternationalseminar-FreshmanInstituteFH_191022_0065
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0085
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0086
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0088
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0089
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0090
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0082
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0081
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0080
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0079
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0078
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0071
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0074
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0073
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0065
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0056
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0053
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0049
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0042
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0024
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0028
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0009
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0004
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0003
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0008
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0007
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0018
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0026
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0025
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0022
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0023
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0035
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0034
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0033
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0032
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0038
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0044
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0036
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0037
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0042
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0047
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0058
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0066
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0067
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0070
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0078
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0086
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0088
First international seminar-Freshman Institute FH_191022_0091
previous arrow
next arrow

Technik (T-kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Angewandte Chemie
 • Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit
 • Baunigenieurwesen
 • Biomedizintechnik
 • Elektrotechnik
 • Maschinenbau
 • Medien-und Kommunikationsinformatik
 • Physikingenieurwesen
 • Regenerative Energien
 • Wirtschanftsingenieurwesen


Beispiel-Berufsaussichten

 • Bauingenieur
 • Chemiker
 • Elektroingenieur
 • Energieingenieur
 • Informatiker
 • Laborleiter
 • Maschinenbauer
 • Physiker
 • Wirtschaftsingenieur

Wirtschaft (W-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Betriebswirtschaft
 • E-Government
 • Organisations-und Arbeitspsychologie
 • Qualitat, Umwelt, Sicherheit u.
 • Hygenie
 • Wirtschaftspsychologie


Beispiel-Berufsassichten

 • Controller
 • Manager
 • Kaufmannischer Leiter
 • Marketingmanager
 • Personalmanager
 • PR-Berater
 • Unternehmensberater
 • Verwaltungsieiter

Medizin (M-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Biologie
 • Humanmedizin/Zahmedizin
 • Pharmazie
 • Tiermedizin
 • Eenahrungswissenschaften


Beispiel-Berufsaussichten

 • Biologe
 • Mediziner
 • Apotheker
 • Tierazt
 • Ernahrungsberater

Geisteswissenschaften (G-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Deutsch als Fremdsprache
 • Sozialpadagogil
 • Germanistik
 • Geschichte/Politik
 • Philosophie


Beispiel-Berufsaussichten

 • Lehrer (Deutsch als Fremdsprache)
 • Sozialarbeiter
 • Historiker
 • Journalist

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต