ประกาศรายชื่อน้อง ๆ ที่ผ่านการสอบเข้า Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science

Students have passed the entrance exam to the Freshman program on 21.02.2021

Miss Bajrasobhin        Maneenil – FH Aachen University of Applied Sciences – Rail Vehicle Engineering

Mr. Thanapat             Weeranakin – English Track FEP – Engineering and Science

Mr. Parinyawat         Khumpasee – English Track FEP – Engineering and Science

Mr. Punnawit             Soothimoke – FEP – Technik

Mr. Sirawish               Nonsee – FH Aachen University of Applied Sciences – Physical Engineering


รอบสอบออนไลน์ครั้งต่อไป

Online entrance exam dates and application deadlines

Exam date Registration deadline language

March 20, 2021 February 27,2021 English

April 17.2021 March 27. 2021 English or German

May 16, 2021 April 25, 2021 English

Mid-June 2021 3 weeks before the exam date English or German


เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อประเทศเยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี Study in Germany freshman program

FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี เปิดสอบฟรี เข้ามหาลัยรัฐประเทศเยอรมนีเปิดรับสมัครแล้ว น้อง ๆ ที่อยาก เรียนต่อเยอรมัน

เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี กับพี่ ๆ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มีคำแนะนำในการเข้าเรียนมาบอก

สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศที่ค่าเทอมไม่แพง พี่ๆ ขอแนะนำประเทศเยอรมนี Study in Germany แถมเรียนไปทำงานไปได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมหาลัยจากประเทศเยอรมนียังสามารถขอวีซ่าเพื่อหางานทำได้อีก 18 เดือน เรียนต่อนอกค่าเทอมไม่แพงต้องที่ประเทศเยอรมนี โดยหลักๆ หนทางสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีจะมีอยู่ 3 หนทางตามความถนัดด้านภาษา (คลิก) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 จากประเทศไทย และอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Freshman year or Pre-Bachelor เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับ High School ของประเทศเยอรมัน


สำหรับวิธีนี้จะเป็นการสอบเข้า Studienkolleg (Fashman year) ของ-Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ จากสถาบัน Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science ประเทศเยอรมนี มาจัดสอบที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย 1 ปี จะจัดสอบ 3 รอบ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบตามภาษาที่น้อง ๆ ถนัด จะสอบวิชา คณิตศาสตร์และความถนัดทางภาษาที่น้องๆได้เลือกไว้ ในวันที่สอบน้อง ๆ ยังไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่วันที่จะเดินทางต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg 1 ปี (ค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ 19,500 ยูโร/เทอม)** เมื่อเรียนจบ Studienkolleg 1 ปี น้อง ๆ จะต้องสอบและเอาคะแนนยื่นเพื่อเข้าในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียน หลังจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี Congratulation!! (ค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเยอรมนี 300-1,500 ยูโร/เทอม

**ราคารวมค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ

FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FH-Aachen study-in-germany

Study in Germany at FH-Aachen University of Applied Sciences

เรียนต่อเยอรมนี โดยมหาวิทยาลัย FH-Aachen University of Applied Sciences

เรียนต่อเยอรมัน ที่มหาวิทยาลัยของรัฐในเยอรมัน ตั้งอยู่ที่เมืองอาเคน และ เมืองยูลิช ประเทศเยอรมนี

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ติดกับประเทศเบลเยี่ยม และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมัน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาเยอรมัน + ภาษาอังกฤษ ในคณะบริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรม และ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น

เรียนต่อเยอรมัน Study in Germany หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute มีการเปิดสอบตรงเข้าหลักสูตร Freshman Program ซึ่งหลักสูตร Freshman Program จะเริ่มเปิดภาคเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม เมื่อเรียนจบแล้ว จะมีการจบสอบที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) หลังจากนั้นน้อง ๆ สามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้าปริญญาตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมัน (เฉพาะในหลักสูตรภาษาเยอรมัน)

หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute

 • German Track
 • English Track FeP
 • English to German Track
German Track

Study in Germany หลักสูตรภาษาเยอรมัน 100% น้องๆที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมัน อยู่ในระดับ B1

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด รวมถึงการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งหลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor จะมีการสอบจบ ที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) และน้องๆสามารถนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้าป.ตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมัน

สำหรับนักเรียนที่สอบภาษาเยอรมันสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มคณะเหล่านี้

รายละเอียดหลักสูตร Freshman Year (Studienkolleg) สถาบัน The Freshman Institute หลักสูตรภาษาเยอรมัน

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกสอบด้วยหลักสูตรภาษาเยอรมันจะยังไม่สามารถระบุคณะได้ สามารถเลือกได้เป็น T-Course, M-Course, W-Course เท่านั้น หลังจากจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะต้องสอบจบ Final Exam (feststellungsprüfung) เพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ

– T-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Informatic , Engineering , Mathematics

– M-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Medicine , Pharmacy , Dentistry

– W-Course : สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Business , Economic , Social Sciences

English Track FeP

รายชื่อมหาลัยที่เป็น Partner และคณะที่สามารถเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีดังนี้

หลักสูตร Freshman Program หรือ Pre-Bachelor ของ The Freshman Institute -English track สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในมหาลัยรัฐเยอรมนี ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถเลือกสอบเข้า Freshman year หรือ Studienkolleg (STK) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ต่อจากนั้น น้อง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียน Freshman year หรือ Studienkolleg (STK) ด้วยภาษาอังกฤษ 100% หรือ ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาสำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงเรียน Freshman year หรือ Studienkolleg (STK) รวม 19,500 ยูโร/ ปี (2 เทอม)

ทั้งนี้หลักสูตร Freshman year FH Aachen- English Track FeP น้อง ๆ จะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (university qualification exam) มีข้อกำหนดว่าหลังจบ Freshman year ที่ Freshman Institute FH Aachen แล้วน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนต่อในมหาลัยที่เป็น Partner หรือ มหาลัยในรัฐ North-Rhine Westphalia เท่านั้น

-1 Fachhochschule Südwestfalen University of Applied Sciences (ไม่มีค่าหน่วยกิต แต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย FHS Westphalia

ดูได้ที่ https://www4.fh-swf.de/de/home/studieninteressierte/studienangebote/stg_so/bawi/businessadministrationwithinformatics_10.php)

-2 SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen (SRH Hamm University) (ไม่มีค่าหน่วยกิตแต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย SRP Hamm 680 ยูโร/เดือน และค่าลงทะเบียน 750 ยูโร จ่ายครั้งเดียว)

ดูเพิ่มเติมที่ https://www.fh-hamm.de/en/srh-university-hamm/

นักเรียนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-3 จะเป็นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% ทั้งหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor นักเรียนจะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (university qualification exam) หลักสูตรนี้จะการันตีที่นั่งไว้สำหรับเข้า FH Südwestfalen/South Westphalia University of Applied Sciences ซึ่งนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 และใน SRH University จะต้องมีคะแนน IELTS 4.5

สาขาใน FH Süd westfalen / South Westphalia University of Applied Sciences

 • Business Administration with Informatics

German: Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level : B1 with a mark of 1 or 90% or B2 or IELTS 5.5 or TOEFL iBT 72. English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.


สาขาใน SRH University Hamm (จะมีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3)

 • Business Management
 • Supply Chain Management

German: Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53. English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.


-3 มหาวิทยาลัยใน รัฐ North -Rhine Westphalia หรือหลักสูตร English with FEP (Feststellungsprüfung)

โดยหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor จะถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งนักเรียนจะต้องมี IELTS 5.5 หรือ B1 โดยหลักสูตร Freshman Program จะขึ้นอยู่กับสาขาและมหาลัยที่นักเรียนเรียน ซึ่งสามารถเช็คข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ในรัฐ North-Rhine Westphalia สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ หลังจบ Freshman Year นักเรียนจะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (university qualification exam) แต่อย่างไรก็ตามสถาบัน Freshman Insitute FH Aachen จะไม่การันตีว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถในการสอบ Feststellungsprüfung เพื่อใช้ยื่นเข้ามหาลัยที่น้องเลือกจะสมัครในรัฐ North-Rhine Westphalia อีกครั้ง

หลักสูตร Freshman จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร

หลักสูตร T-Kurs (Technology) สำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อสาขาดังนี้

-Informatics

-Engineering

-Mathematics

-Natural Sciences

หลักสูตร W-Kurs (Business) สำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อสาขาดังนี้

– Business-Economics

-Social Sciences

-Law

ตัวอย่างคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในรัฐ North -Rhine Westphalia (Engineering)

 • Rhine-Waal University of Applied Sciences

-Biomaterials Science

-Electrical and Electronics Engineering

-Industrial Engineering

-Mechanical Engineering

-Mechatronic Systems Engineering

-Bioengineering

-Sustainable Agriculture

-Environment and Energy

-Communication and Information Engineering

 • Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences

-Textile and Clothing Management

 • Bonn-Rhine-Sieg University of Applied Sciences

-Applied Biology

 • Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences

-Electronic Engineering

ตัวอย่างคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในรัฐ North -Rhine Westphalia (ฺBusiness/Economics)

 • FH Aachen University of Applied Sciences

-Global Business & Economics


 • Bonn-Rhine-Sieg University of Applied Sciences

-International Business


 • Rhine-Waal University of Applied Sciences

-International Business and Management

-International Relations

-International Business Administration

-Information and Communication Design

-International Taxation and Law

-Mobility and Logistics Agribusiness

-Gender and Diversity

English to German Track

รายชื่อมหาลัยที่เป็น Partner และคณะที่สามารถเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ประเทศเยอรมนี การันตีที่นั่งโดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีกครั้ง มีดังนี้

1 University Duisburg- Essen (ไม่มีค่าหน่วยกิต แต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย Duisburg-essen 320 ยูโร/ เทอม)

โดยหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor ก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย Duisburg- Essen จะมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ชั้นปี 1 ที่ University Duisburg- Essen แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-3 จะเรียนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด และเมื่อจบหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 และ สอบจบ (Final Exam) หลังเรียนจบ Freshman year น้อง ๆ ได้สิทธิการการันตีที่นั่งเข้าเรียน ป.ตรี ที่ University Duisburg- Essen โดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีกครั้ง

สาขาใน University Duisburg- Essen (Guaranteed Admission)

-Computer Engineering

-Electrical and Electronic Engineering

-Mechanical Engineering

-Metallurgy and Metal Forming

-Structural Engineering

German : Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 5.5 (Max 9.0) or TOEFL iBT 72 (max 120) English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.

2 – FH-Aachen University of Applied Sciences (ไม่มีค่าหน่วยกิต แต่มีเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย FH Aachen 300.23 ยูโร/ เทอม)

3 – Hochschule der bildenden Künste Essen (HBK Essen) – University of Fine Arts Essen ( มีค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย HBK

Essen ค่าหน่วยกิต 3553.43 ยูโร / เทอมสุดท้าย 1823.22 ยูโร)

ในหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor และมหาวิทยาลัยชั้นปี 1 จะมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันในบางวิชา ปีที่ 2-3 จะมีการเรียนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด เมื่อจบหลักสูตร Freshman year หรือ Pre-Bachelor (นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 4.5 และต้องสอบจบ (Final Exam) หลังเรียนจบ freshman year น้อง ๆ ได้สิทธิการการันตีที่นั่งเข้าเรียน ป.ตรี FH Aachen และ HBK Essen – University of Fine Arts Essen โดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีกครั้ง

สาขาใน FH-Aachen University of Applied Sciences (Guaranteed Admission)

 • Applied Chemistry
 • Biomedical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Physical Engineering
 • Rail Vehicle Engineering; Flyer for Rail Vehicle Engineering

German: Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53. English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.

สาขาใน HBK Essen – University of Fine Arts Essen (จะมีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3) (Guaranteed Admission)

Fine Arts

 • Painting/Graphics
 • Photography/Media Art
 • Sculpture

Design

 • Digital Media Digital
 • Game Art and Design
 • Digital Product Design

German : Previous knowledge of German is not required.

Recommended English level: B1 with a mark of 1 or B2 or IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53.English language will be tested as part of the entrance exam and a certificate is not required.

รายละเอียดสมัครสอบเข้า Freshman Program (Studienkolleg)

คุณสมบัติของน้องๆที่จะเข้าเรียน Study in Germany หลักสูตร Freshman Program

 • เรียนจบ high school ก่อนที่จะลงเรียนหลักสูตร Freshman Program (Studienkolleg)
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาเยอรมัน ตามหลักสูตรที่น้องๆเลือกเรียน
 • ต้องมีการสอบเข้าเรียน Freshman Program (Studienkolleg) Entrance Exam หรือ TestAS


รายละเอียด

 • หลักสูตร Freshman Program (Studienkolleg) จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา)
 • โดยจะเริ่มเรียนหลักสูตรในเดือนตุลาคม และ สิ้นสุดหลักสูตรในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป


ตัวอย่างค่าเล่าเรียน Study in Germany และ ค่าใช้จ่าย ขณะที่เรียนหลักสูตร Freshman Program

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร Freshman Program 19,500 ยูโร “คิดเป็นเงินไทย 721,500 บาท” (เทียบเรท 1 ยูโร เท่ากับ 37 บาท)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมอะไรบ้าง?

 • ค่าคอร์สเรียน
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าที่พักห้องคู่ (ไม่รวมอาหาร) ค่าอาหารขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน ประมาณ 400 – 500 ยูโรต่อเดือน
 • ค่ารถรับที่สนามบิน (Düsseldorf Airport)
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเดินทางภายในรัฐ North Rhine-Westphalia ทั้งรถบัสและรถไฟ
 • ค่าประกันสุขภาพ

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปีการศึกษา (1 year-freshman year program only)

 • สอบฟรี ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน
 • สอบ Online
สอบฟรี ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

ค่าสมัครสอบ – ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!!

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เรียนต่อเยอรมัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 หรือ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า


ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่สอบ เรียนต่อเยอรมัน Study in German

 • TDKS สถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (ติดกับ Goethe Insititut Bangkok)


เอกสารประกอบการสมัคร สอบเรียนต่อเยอรมนี Study in Germany

– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหน้า passport

– Transcript ย้อนหลัง 2 ปี (สามารถส่งย้อนหลังได้)

– ใบจบการศึกษาชั้น ม.6 (สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบชั้น ม.6 แล้ว)

– หลักฐานความรู้ด้านภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว เป็นไฟล์ภาพ

วิชาที่สอบ

วิชาคณิตศาสตร์ / ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ

(หลังส่งใบสมัคร ทางเจ้าหน้าที่จะส่งแนวข้อสอบให้ทาง email)

วันที่สอบ – เปิดสอบทั้งหมด 3 รอบใน 1 ปี

> รอบที่ 1 – เดือนมีนาคม

> รอบที่ 2 – เดือนกรกฏาคม

> รอบที่ 3 – สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00-12.00 น.


ในวันสอบ

 • แต่งกายสุภาพ
 • นำหลักฐานการสมัครตัวจริงมาด้วย (ใบสมัคร , สำเนาหน้า passport , Transcript, หลักฐานความรู้ด้านภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และ รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)

น้องๆ ที่กรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสอบ พร้อมรูปถ่าย

(เอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF) ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ sirin.owledu@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล

สอบ Online

รายละเอียดการสอบ Online

สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบออนไลน์ จะมีค่าสมัครสอบ 45 USD (1,450 บาท ) โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ดังนี้

Computer / Internet

–         ความเร็ว Internet 10 Mbps ขึ้นไป

–         คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ แลบท็อป ในการสอบเท่านั้นค่ะ

–         ถ้าคุณจะใช้ Macbook คุณต้องมั่นใจว่ามีสิทธิ์ในการบันทึกหน้าจอใน Chrome เพื่อใช้ระหว่างการสอบ

–         คุณต้องใช้หูฟังและไมค์โครโฟนในการสอบ

–         ห้ามใช้แลบท็อป ของสถาบันที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของระบบ

–         คุณไม่สามารถทำข้อสอบผ่าน VPN

Mobile Phone

–         คุณต้องใช้โทรศัพท์ Android ในการตรวจสอบ IOS ไม่สามารถตรวจสอบได้

–         เช็คว่า Chrome Browser เป็น Version ล่าสุด และ Android ต้องเป็น Version 6 ขึ้นไป

ข้อบังคับ

–         ห้ามทำข้อสอบในรถหรือยานพหนะใดๆ ห้ามทำข้อสอบโดยใช้ Internet Café

–         ขณะสอบจะต้องอยู่คนเดียว


*** สามารถลงทะเบียน TestAs ที่ www.testas.de เพื่อเป็นทางเลือกในการสอบเข้า ซึ่งจะเปิดรับสมัครโปรแกรม Freshman วันที่ 15 กรกฎาคม ผ่านทาง Application online Portal ต้องอัปโหลดใบรับรองความสามารถทางภาษาที่คุณเลือก พร้อมผลการสอบ TestAS

วันสอบหมดเขตรับสมัครภาษา
29 ม.ค. 2564 00:00:008 ม.ค. 2564 00:00:00อังกฤษ
21 ก.พ. 2564 00:00:0031 ก.พ. 2564 00:00:00อังกฤษ และ เยอรมัน
20 มี.ค. 2564 00:00:0027 มี.ค. 2564 00:00:00อังกฤษ
กลางเดือน เมษา3 อาทิตย์ก่อนสอบอังกฤษ และ เยอรมัน
กลางเดือน พฤษภาคม3 อาทิตย์ก่อนสอบอังกฤษ
กลางเดือน มิถุนายน3 อาทิตย์ก่อนสอบอังกฤษ และ เยอรมัน

ตัวอย่างข้อสอบ และ ข้อมูลการสอบ ข้อสอบคณิตศาสตร์

1.       แคลคลูลัด เซต และ ตัวเลข – เซต -ฟังก์ชั่น

2.       เลขยกกำลังและ เปอร์เซ็นต์ -เลขยกกำลัง รูท และ เปอร์เซ็นต์

3.       สมการ / อสมการ ในตัวแปรเดียว -สมการเชิงเส้น / อสมการ -สมการกำลังสอง / อสมการ -สมการเชิงกราน -สมการค่าสัมบูรณ์ -สมการ / อสมการและเศษส่วน

4.       เรขาคณิต -พื้นที่ของรูปลายเหลี่ยมและวงกลม -มุมในส่วนรูปสามเหลี่ยม -ปริมาตรของกระบอกสูบทรงกรวยและทรงกลม

5.       ฟังก์ชั่นพื้นฐาน -ฟังก์ชั่นพลังงาน -คุณสมบัติ / รากพหุนามเชิงเส้นกำลังสองและลูกบาศก์ -ฟังก์ชั่นลอกอริทึม -ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนซียล -ฟังก์ชั่นตรีโกนมิติ


ข้อสอบภาษาเยอรมัน (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันมาก่อน)

1.       ข้อสอบภาษาเยอรมัน – ข้อเขียน และ การสอบปากเปล่า

2.       ข้อสอบคณิตศาสตร์ – ข้อเขียน

ข้อสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมัน)

1.       ข้อสอบภาษาอังกฤษ – ข้อเขียน และการสอบปากเปล่า

2.       คณิตศาสตร์ – ข้อเขียน

เปิดการสัมมนาออนไลน์ให้ผู้ที่จะสอบเข้าเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่เลือกและวิธีการสมัคร

วัน และ เวลา การเข้าฟังสัมมนาออนไลน์

รอบที่1    18 มกรามคม 2021 (2.30 pm)

รอบที่ 2    10 กุมภาพันธ์ 2021 (2.00 pm)

รอบที่ 3    12 มีนาคม 2021 (12 noon)

รอบที่ 4    8 เมษายน 2021 (3.00 pm)

รอบที่ 5    7 พฤษภาคม 2021 (2.30 pm)

**Berlin Time**


หลังจากเรียนจบหลักสูตร Freshman Program น้อง ๆ จะต้องเรียน ปริญญาตรีต่ออีก 3 ปี

ตัวอย่างค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่าย ขณะที่เรียนปริญญาตรีที่เยอรมัน

ค่าเทอม ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐ หลักสูตรภาษาเยอรมัน อยู่ที่ 300 – 500 ยูโรต่อเทอม ยกเว้นรัฐ Baden Wurttemberg จะอยู่ที่ 1,500 ยูโรต่อเทอม

ค่าครองชีพขณะเรียนที่เยอรมัน Study in Germany

* ค่าหอพัก 250 – 350 ยูโรต่อเดือน

* ค่าประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี) 85 ยูโรต่อเดือน

* ค่าอาหาร 200 – 300 ยูโรต่อเดือน

* ค่าเสื้อผ้า 55 ยูโรต่อเดือน

* ค่าเดินทาง 85 ยูโรต่อเดือน

* ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา 30 ยูโรต่อเดือน

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่ากิจกรรม 100 ยูโรต่อเดือน

(เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือน 800 – 1,000 ยูโร ต่อ คน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน)


รายละเอียดอ้างอิงจาก www.daad.or.th

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Technik (T-kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Angewandte Chemie
 • Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit
 • Baunigenieurwesen
 • Biomedizintechnik
 • Elektrotechnik
 • Maschinenbau
 • Medien-und Kommunikationsinformatik
 • Physikingenieurwesen
 • Regenerative Energien
 • Wirtschanftsingenieurwesen


Beispiel-Berufsaussichten

 • Bauingenieur
 • Chemiker
 • Elektroingenieur
 • Energieingenieur
 • Informatiker
 • Laborleiter
 • Maschinenbauer
 • Physiker
 • Wirtschaftsingenieur

Wirtschaft (W-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Betriebswirtschaft
 • E-Government
 • Organisations-und Arbeitspsychologie
 • Qualitat, Umwelt, Sicherheit u.
 • Hygenie
 • Wirtschaftspsychologie


Beispiel-Berufsassichten

 • Controller
 • Manager
 • Kaufmannischer Leiter
 • Marketingmanager
 • Personalmanager
 • PR-Berater
 • Unternehmensberater
 • Verwaltungsieiter

Medizin (M-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Biologie
 • Humanmedizin/Zahmedizin
 • Pharmazie
 • Tiermedizin
 • Eenahrungswissenschaften


Beispiel-Berufsaussichten

 • Biologe
 • Mediziner
 • Apotheker
 • Tierazt
 • Ernahrungsberater

Geisteswissenschaften (G-Kurs)

Beispiel-Studiengange

 • Deutsch als Fremdsprache
 • Sozialpadagogil
 • Germanistik
 • Geschichte/Politik
 • Philosophie


Beispiel-Berufsaussichten

 • Lehrer (Deutsch als Fremdsprache)
 • Sozialarbeiter
 • Historiker
 • Journalist

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Owl Education Thailand 60/419 หมู่ 6 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต