S__39174148
FH-cover-page-2022-8-20-01
Astudy-tour-07-2022-CoverPage
German_Course_Web_Banner
cover-page-exchange-2022
2022cover-page---summercamp-germany-international-student
previous arrow
next arrow

เรียนภาษาเยอรมัน / เรียนภาษาอังกฤษ / เรียนภาษาฝรั่งเศส / เรียนภาษาเพื่อศึกษาต่อ ซัมเมอร์แคมป์ / เรียนภาษาระยะสั้น / เรียนภาษาที่ต่างประเทศ

โรงเรียนสอนภาษา ALPADIA_logo

สถาบันสอนภาษาเยอรมนี  Alpadia Language Schools

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาเยอรมัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นสถาบันสอนภาษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ จากการทำกิจกรรมและการเรียนร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี


สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ได้ให้บริการการสอนแก่นักเรียนทั่วโลก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบและเพื่อเป็นรากฐานในการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต และที่มากไปกว่านั้นคือ ทางสถาบัน Alpadia Language Schools จะเน้นการสร้างบรรยากาศในการชั้นเรียน ให้นักเรียนได้สนทนากับครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียน และ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด


โดยทางสถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศส / ภาษาอังกฤษ ให้เลือก 2 หลักสูตร ดังนี้


1. หลักสูตรสำหรับน้องๆที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ / ภาษาเยอรมัน / ภาษาฝรั่งเศส โดยเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี และ น้องๆสามารถเลือกเรียนภาษาได้ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ตั้งอยู่ใน 4 เมืองหลักๆ ดังนี้ กรุงมองเทรอซ์ (Montreux), กรุงลียง (Lyon), กรุงเบอร์ลิน (Berlin), กรุงไฟรบูว์ก (Freiburg)

2. หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ Summer Camp สำหรับน้องๆ อายุ 8 – 17 ปี ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศเยอรมนี และ ประเทศอังกฤษ


โดยทางสถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ได้ทุ่มเทสร้างหลักสูตรของการเรียนภาษาให้เป็นเสิศทางด้านการศึกษา โดยจุดมุ่งหมายสถาบันสอนภาษานั้น Alpadia Language Schools คือการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาของนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในอนาคต นอกจากนั้นสถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools นั้นยังเน้นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมในสถานที่เรียนที่ดี

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools เปิดสอนหลักสูตรสอนภาษา หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน และ ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น และ ยังแบ่งคอร์สเรียนภาษาให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทั้งคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับน้อง ๆ นักเรียน อายุ 8 – 17 ปี (Summer Camp) และ คอร์สเรียนภาษาสำหรับน้องๆ อายุ 16 ปีขึ้นไป รวมถึงคอร์สเรียนภาษาเยอรมันสำหรับน้องๆที่จะเรียนต่อป.ตรี ที่เยอรมัน (Pathway Program) โดยโรงเรียนสอนภาษาตั้งอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆในแต่ละประเทศ ดังนี้

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ในประเทศเยอรมนี

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (Berlin / Germany)

เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับน้องๆอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ (Summer Camp) สำหรับน้องๆอายุ 8 – 17 ปี


เป็นหลักสูตรเรียนภาษาเยอรมัน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับการเรียนต่อหรือการทำงาน โดยมีหลักสูตรเรียนภาษาให้เลือกทั้งแบบหลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันแบบมาตรฐาน หลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น เป็นต้น ซึ่งสถาบันตั้งอยู่ในเมือง Schöneberg อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า และ รถบัส รวมถึงยังมีร้านอาหารให้นักเรียนได้เลือกมากมายอีกด้วย


ในส่วนของที่พักที่ทางสถาบันสอนภาษาได้จัดไว้ให้ มีให้เลือกดังนี้ ที่พักแบบโฮสแฟมิลี่ น้องๆสามารถเลือกพักแบบ 1 หรือ 2 คนต่อห้อง รวมถึงอาหารเช้าที่สามารถเลือกได้เช่นกัน ทั้งแบบอาหาร 2 มื้อ หรือ เลือกแค่อาหารเช้า, ที่พักแบบโรงแรม สำหรับที่พักแบบโรงแรมจะมีเพียงอาหารเช้าเท่านั้น, ที่พักแบบ residence จะเป็นที่พักที่เป็นบ้านและมีการแชร์ห้องน้ำ ห้องครัวร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติคนอื่นๆ, ที่พักแบบ homestay ที่รวมนักเรียนชาวต่างชาติคนอื่นๆอยู่รวมกัน จะเป็นห้องพัก 1 คนต่อห้อง และใช้สถานที่ส่วนอื่นๆ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง ร่วมกัน และที่พักแบบหอพักนักเรียน จะคล้ายๆที่พักแบบ homestay เพียงแต่สามารถเลือกพักได้ทั้งแบบ 1 หรือ 2 คนต่อห้อง แต่ก็ยังใช้พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องครัว ร่วมกัน


สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools กรุงไฟรบูร์ว ประเทศเยอรมนี (Freiburg / Germany)

เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับน้องๆอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ (Summer Camp) สำหรับน้องๆอายุ 8 – 17 ปี


สำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาเยอรมันในกรุงไฟรบูว์กนั้น จะเน้นการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร คล้ายกับการอยู่กับครอบครัวของนักเรียนเอง จะเป็นการเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย โดยมีหลักสูตรเรียนภาษาให้เลือกทั้งแบบหลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันแบบมาตรฐาน หลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น เป็นต้น การเรียนการสอนจะเป็นแบบการโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการพูดคุย


ในส่วนของที่พักที่ทางสถาบันสอนภาษาได้จัดไว้ให้ มีให้เลือกดังนี้ ที่พักแบบโฮสแฟมิลี่ น้องๆสามารถเลือกพักแบบ 1 หรือ 2 คนต่อห้อง รวมถึงอาหารเช้าที่สามารถเลือกได้เช่นกัน ทั้งแบบอาหาร 2 มื้อ หรือ เลือกแค่อาหารเช้า, ที่พักแบบโรงแรม สำหรับที่พักแบบโรงแรมจะมีเพียงอาหารเช้าเท่านั้น และที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ในใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ร้านอาหารให้เลือกมากมาย, ที่พักแบบ residence จะเป็นที่พักแบบ 1 คนต่อห้อง รวมถึงห้องน้ำส่วนตัว แต่ยังใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัว, และที่พักแบบหอพักนักเรียน สามารถเลือกพักได้ทั้งแบบ 1 หรือ 2 คนต่อห้อง แต่ก็ยังใช้พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องครัว ร่วมกัน และอยู่ใกล้สถาบันสอนภาษาเพียง 20 นาที และ ยังใกล้ใจกลางเมืองอีกด้วย


สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (Frankfurt / Germany)

เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ (Summer Camp) สำหรับน้องๆอายุ 8 – 17 ปี

จะเป็นการเรียนภาษาเยอรมันในช่วงเช้า และกิจกรรมช่วงบ่าย เช่น กิจกรรมกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กิจกรรมเดินป่า เป็นต้น ให้นักเรียนได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ รวมถึงการเที่ยวในต่างเมืองอีกด้วย สำหรับที่พักเป็นที่พักแบบ Student Residence 4 คนต่อห้อง เพื่อให้น้องๆได้พูดคุย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ที่ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Zurich / Switzerland)

เปิดหลักสูตรต่อไปนี้

  • หลักสูตรสอนภาษาเยอรมัน (German language courses) สำหรับน้องๆอายุ 16 ปีขึ้นไป โรงเรียนสอนภาษา Alpadia ที่ซูริเปิดหลักสูตรสอนภาษาเยอรมันโดยอิงตามหลักเกณฑ์โครงสร้างของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ซูริกเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนตั้งในทำเลที่ดีไปตัวเมืองใช้เวลาเพียง

20 นาทีและไปสนามบินใช้เวลาเพียง 40 นาที

สถาบันสอนภาษา Alpadia Language Schools ที่เอนเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Engelberg / Switzerland)

เปิดหลักสูตรต่อไปนี้

  • หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ภาษาเยอรมัน (German summer camp) สำหรับน้องๆอายุ 8 – 17 ปี หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ที่เอนเกิลเบิร์ก

จะเป็นการเรียนภาษาเยอรมันในช่วงเช้า และกิจกรรมช่วงบ่าย เช่น กิจกรรมกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กิจกรรมเดินป่า เป็นต้น ให้นักเรียนได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ รวมถึงการเที่ยวในต่างเมืองอีกด้วย สำหรับที่พักเป็นที่พักแบบ Student Residence 2 คนต่อห้อง เพื่อให้น้องๆได้พูดคุย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ Due to COVID-19, ALPADIA Engelberg summer camp is postponed to 2021. For this summer season only, ALPADIA will offer German courses in Leysin, Switzerland.

German language course in Berlin, Germany
Course price1 week8 weeks48 weeks
Standard course 155 EUR 1,080 EUR5,040 EUR 
Intensive course195 EUR 1,360 EUR  6,960 EUR
German language course in Freiburg, Germany
Course price1 week8 weeks48 weeks
Standard course160 EUR  1,120 EUR 5,760 EUR
Intensive course210 EUR  1,480 EUR7,680 EUR 
German language course in Zurich, Switzerland
Course price1 week8 weeks48 weeks
Standard course320 CHF2,360 CHF11,042 CHF
Intensive course405 CHF3,040 CHF14,100 CHF
German Summer Camps in Berlin-Werbellinsee and Freiburg, Germany
Course prices1 week2 weeks7 weeks
Standard course 815 EUR 1,500 EUR5,250 EUR 
Intensive course 870 EUR 1,580 EUR5,530 EUR 
German Summer Camps in Berlin-Wannsee and Frankfurt-Lahntal, Germany
Course prices1 week2 weeks7 weeks
Standard course 825 EUR 1,540 EUR5,290 EUR 
Intensive course 875 EUR 1,640 EUR5,740 EUR 
German Summer Camps in Frankfurt-Lahntal, Germany
Course prices1 week2 weeks5 weeks
Standard course1,450 CHF2,690 CHF6,725 CHF
Intensive course1,500 CHF2,790 CHF6,975 CHF

ที่มา : https://www.alpadia.com/en/


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต